Flera fynd har hittats i Slottsparken vid arkeologisk förundersökning.

I Gefle Dagblad tisdag 16 april 2013 kunde man läsa följande artikel.

 

                   

 

Någon har haft Slottsparken som sitt hem. Arkeologerna Katarina Eriksson och Joakim Kjellberg har hittat rester av ett hus där.

 

I tre dagar gräver de i Slottsparken för att se vad som döljer sig i jorden,  glaserade keramikskärvor, järnsmidesslagg efter en SMEDJA  och djurben från hushållssopor. En stund senare hittade de en husgrund.

– Vi har daterat den till 1600-tal, kanske 1500-tal, berättar Katarina Eriksson som arbetar på länsmuseet.

 

Vid husgrunden fanns också en lerskärva med majolika, en speciell slags glasyr, som daterats till 1500-talet.

 

Länsstyrelsen har bestämt att det ska göras en arkeologisk förundersökning i parken innan Gävlekrögaren Johan Näsman får börja bygga sin restaurang där.

 

Resultatet av den avgör om det också ska göras en större utgrävning innan bygget kan börja.

 

Katarina Eriksson säger att de hoppas hitta rester av det medeltida Gävle, från tiden före stadsrättigheterna 1446, som man saknar fynd från och kunskap om. Slottet byggdes i slutet av 1500-talet och på kartan var parken tomtmark på 1600-talet. Husgrundsfyndet visar nu att det också  fanns åtminstone ett hus där.

 

Katarina Eriksson är inte överraskad över att hitta keramikskärvor, de finns överallt i marken i Gävle, däremot över resterna av smedjan. Joakim Kjellberg, medeltidsarkeolog från Upplands museum, plockar upp en stenbit från jordgropen som efter avborsting visar sig vara flinta. En stensort som användes som eldstål.

 

På onsdag ska de presentera sina fynd för länsstyrelsen, som sedan beslutar om det blir en större utgrävning eller inte.

 

Anna Bagge

———————-

Lisse-Lotte Danielson: 

Jag hade läst om att området skulle undersökas den dagen så jag skyndade mig själv dit med kamera och material och talade med arkeologerna. Jag hade nämligen studerat mycket historia om detta och visade dem material om en smedja som låg precis på denna plats och som bl.a.  Alf Uddholm hade berättat om i sin artikel om Gävle Trivialskola  samt även i sin bok Tokrektorn där  Baltsar smed och Anders Baltsarsson smed står angivna.

 

Även historikern och Journalisten Erik Wickberg hade nämnt i sin artikel om Smidesmästarnas gård vid gamla Svedjegatan 2 om denna smedja som låg på Sörensénska tomten. Jag visade också nedanstående bild på hur smedjan hade sett ut. Naturligtvis kan jag inte intyga att det är rätt byggnad men själv har jag inte hört någonting alls om vad samtalen med Länsstyrelsen resulterade i. Därför vill jag gärna berätta om detta för er.

 

 

Jag vet också att det fanns hus här på 1600-talet som bl a var inblandat i Häxbränningarna 1675. En amerikansk forskare och författare, John Winblad von Walter har berättat mycket för mig om bl a släkten Bure, Strömbeck  mm då dessa ingår i hans egen släktforskning och vilka bodde i detta område.

 

Läs om detta i denna länk:

 

Publicerat för Gavledraget.com av Lisse-Lotte Danielson 2014-08-22.

—————–

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website