Eckhoff, Brändström, Åkerson m fl kända Gävleprofiler – av Per Schönning

 

Wilhelm Eckhoff  (1780-1849) övertog 1829 den gamla Gävlefirman P Brändström & Co som namnändrades till H.W. Eckhoff & Co. Han tog redan 1834 med sin brorson i firman, Hans Christoffer Wilhelm Eckhoff (1809-1859), som ensam drev firman de sista tio åren. Genom de dåliga tiderna var firman när Eckhoff dog 1859 körd i botten.  Lars Wilhelm Åkerson och Anders  August Andersson var bokhållare på H C W Eckhoffs rederikontor. Robert Rettig gav dem då finansiellt stöd så att Åkerson och Andersson ihop med Eckhoffs änka kunde fortsätta driva firman under namnet Åkerson, Andersson & Co.

 

Hans_Wilhelm-Eckhoff  Wilhelm Eckhoff    

  Carl W Åkerson på bryggan på Bönan ca 1930  C W Åkerson på  Bönan ca 1930

 

I mitten på 1800-talet blev det vanligare att skaffa landställe längs med både Norra och Södra landet längs fjärdarna. Alternativt hyra in sig hos fiskarna över sommaren. Åkerson, Andersson & Co blev då först med idén att anordna regelbundna skärgårdsturer till Bönan och Utvalnäs. 1863 sattes den första ångslupenAvance” in. Efter stadsbranden 1869 ökade bebyggelsen längs kusten, många “grosshandlarvillor” byggdes och flera ångslupar sattes in.

 

Avance före 1901

Ångslupen Avance 

 

På 1880-talet skildes Åkerson och Andersson åt och firman bytte namn till Åkerson & Co. Efter Lars Wilhelms död 1893 fick den unge sonen Carl Wilhelm ta över firman. En turlista (se nedan)  har figurerat i olika sammanhang byggd på artikeln ”80-talets Bönabåtar ur Gävle krönika 1952-53” skriven av Erik Wickberg på Gefle Dagblad. Bakgrund är brev från Carl F. Löfgren, som var hopp-i-land-Kalle på en av ångsluparna 1888 kompletterat av åkare Carl Skeppstedt, som en tid var biljettpojke på ”Linnea”. Jag har rättat en del i de olika varianter av Turlistan i den som här publiceras.

 

Erik_Wickberg3  Erik Wickberg

 

Lite kuriosa är att författaren Erik Pallin skrev fem pojkböcker om Klasro och Fridhem på 1920-talet om sin barndoms minnen i början av 1890-talet. De handlar om änkan och barnen till Anders August Andersson. I den första boken reser kusinerna från Stockholm med den nya ångaren “Nordkusten” till Gävle och sen vidare ut med ångslup till den långa bryggan med badhus på Klasro. Alla personer är autenstiska med sina riktiga namn.

Pallin Erik Pojkarna på Klasro

Pojkarna på Klasro.

 

Vid en färd till Bönan en försommardag i slutet på 1800-talet låg ett isberg i Bönaviken. Det beslöts då att angöra isberget och gå ut på det och bjuda passgerarna på punch! Åkersons har haft olika sommarhus runt viken sedan 1880 och avstigning gjordes ibland till de bryggorna. När Carl Wilhelm firade 50 år 1919 måste “Bönan” ha gått på ett av grunden där för dagen efter annonserades att p g a skada ersatte bogserbåten “Alert” på turerna till Bönan. Annars fick Victor Dryselius brygga “lilla Bönan” användas. Victor var gift med Lars Wilhelms syster Edla och hade ett hett temperament. Han förbjöd resande att ställa bagage på bryggan. En gång kom en förtvivlad medhjälpare in och undrade vart den rena tvätten som avlämnats på bryggan tagit vägen. Den hade Victor sparkat i sjön för han trodde det var någon passagerares kvarlämnade bagage. “Avance” blev den första och sista båten att trafikera sträckan Gävle-Bönan fram till 1930.

 

Bönan skadad ersätts av Alert 1919-07-15 Gefle-Posten

 

————————-

 

Gävle hamn Karta 1905

Turlista 1888 för båttrafiken Gefle – Bönan/Utvalnäs.

Följande ångbåtar trafikerar sträckan:

 

Avance, Linnea, Sylfid (omdöpt till Rosa, omdöpt till Fama), Flora, Freja.

Senare även de större båtarna Bönan och Bönan II.

 

Avgång vid Sehlbergs brygga (ovanför järnvägsbron

vid parken där numera Grand Hotel ligger).

 

Följande bryggor anlöpes:                                         Ägare av bryggan/villan:

 

Villa Brynäs (Villan)                                                  John Rettig (redare, konsul, tobaksfabrikör)

 

 

Klippan                                                                       Lindahl (löjtnant, Lindahl & Runer), Kling (guldsmed)

 

Källö                                                                            Jacob Kjellerstedt (grosshandlare)

 

Holmsund (Holmvik)                                              Casimir Petre (Korsnäs chef)

 

Bomhus                                                                     Allmän brygga

 

Smedjebacken                                                        J. Nilsson (disponent Kopparfors Bergslag)

 

Uddeholm                                                              Wesslén (tyg-grossist)

 

Därefter över till Fredriksskansudden på norra sidan där man köpte mjölk.

 

Katrineborg                                                        Sehlberg (doktor), Isaac Westergren (grosshandlare)

 

Fiskartorp                                                           Luth (grosshandlare), Engström (bankdirektör)

 

Qvistrum                                                           R. Nygren (stadsmäklare), Bergwall (doktor),

Cederqvist (stadsträdgårdsmästare)

 

Sjötorp                                                            E. J. Sandström (disponent Korsnäs)

 

Vik (Sanna)                                                    Runer (konsul, fabrikör),    Anders Johan Berggren (grosshandlare Rettigs Tobak)

 

Stenbacka                                                    Jeppa Nilsson (bryggare)

 

Klasro (Carlsro)                                         A A Andersson (grosshandlare Åkerson Andersson & Co)

 

Fridhem                                                      Olof Hammargren (f d smidesfabrikör Lindahl & Runer)

 

Lyckan                                                        Vic. Th. Engwall (grosshandlare), Wallberg (tandläkare)

 

Engeltofta                                                   Bengt G. Kronberg (grosshandlare)

 

Lugnet                                                         A. M. Troilius (magistratssekreterare)

 

Mamre                                                        von Post (häradsdomare), Carolina Christina Själander (chef Flickskolan)

 

Aludden                                                      M. Florman (landssekreterare)

 

 

Båttrafiken till Bönan/Utvalnäs 1888

 

Marieberg                                                   O. A. Brodin (skeppsbyggmästare varv & rederi)

 

Katrineberg                                                Schultz (grosshandlare), Möller (grosshandlare),

C. E. Almgren (sjökapten), Wallberg (fiskare)

 

Sandvik                                                     N. P. Andersson (byggmästare)

 

Nyborg                                                     Wahlman (snickerifabrikör)

 

Persborg                                                  Erik Hallsén (landtbrukare, arrendator)

 

Nacka                                                        P. J. Forsberg (bankkamrer)

 

Granvik                                                    Flodin (P. Åberg läder), F. Amberger (Ångbryggeri)

 

Miramar                                                 C. Schlyter (häradshövding), J. O. Hållén (rådman)

 

Storsand                                                 Hållqvist (stadsbokhållare), P. P. Waldenström (lektor)

 

Stensnäs                                                 E G Skoglund, A. Olson (fabrikörer Skoglund & Olson)

 

Gröndal                                                   P. J. Haegerstrand (konsul, redare, skeppsmäklare)

 

Tomtebo                                                 E. A. Hedin (stadsarkitekt)

 

Sjövik                                                      A. E. Lindgren (brädgårdsinspektör Kopparfors)

Nyvall                                                    Johansson (kapten), Invenius (rådman), Söderberg (kassör)

 

Lundby                                                  Holmström (glasbrukskassör), Henning (regements- och fängelsepastor), J. Em. Delin (grosshandlare)

 

Engesberg                                             Swedlund (lektor), Björkgren (musikdirektör.)

 

Långharn                                              Forsberg

 

Lilla Bönan (Edelhem)                      Victor Dryselius (sjökapten)

 

Böna brygga                                         L. W. Åkerson (grosshandlare och redare Åkerson, Andersson & Co), fiskare, tullare, fyrfolk m fl

 

Utvalnäs                                                Enstaka turer för att hämta folk och fisk in till staden.

25 öre kostade resan från staden till Bönan på den tiden.

 

Bakgrund är brev från Carl F. Löfgren, som var hopp-i-land-Kalle på en av skärgårdsbåtarna 1888 kompletterat av åkare Carl Skeppstedt, som en tid var biljettpojke på ”Linnea”.

 

Hämtat från ”80-talets Bönabåtar ur Gävle krönika 1952-53” av Erik Wickberg på Gefle Dagblad

Uppdaterad 2014-08-19

 

Per Schönning

————————-

Publicerad 2014-08-21 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top