Debatt – Är fler restauranger lösningen för Gävles centrumplan

Rådhuset

 

Ett levande rådhus i Centrum

Gefle Dagblad Fredag 17 oktober 2014

 

Lars Bylund vill se Rådhuset som en mötesplats för folket.

 

“Centrum kokar” stod det i lokalpressen häromdagen. Jag menar att det borde ha stått “Centrum kokar över” efter och inför alla restaurangetableringar, som genomförs i centrala Gävle. Vilka ska äta av all mat som ska tillagas? Hur drabbas befintliga restauratörer av den ökade konkurrensen? Gävles centrumplan kan inte lösas genom tillkomsten av fler restauranger.

 

Vid mitt senaste samtal med Gavlefastigheters vd redovisar han att ingenting nytt har hänt i Rådhusfrågan. Elite Grand Hotel arbetar på ett förslag, som, förhoppningsvis, ska presenteras före jul. Enligt vad som läckt ut innebär detta förslag att två restauranger, kaféer (minst två alltså) och delikatessförsäljning ska inrymmas i byggnaden. Men inget är klart än enligt vd för Gavlefastigheter.

 

Man väntar på ritningar från Elite Grand Hotel. Hur ska finansieringen se ut?

 

Efter att förslaget presenterats ska det underställas Gavlefastigheter och tillståndsgivande myndigheter. Moderbolaget Gävle Stadshus AB kan också komma att kopplas in och sedan är det dags för den politiska processen.

Restaurang

Inför valet kunde, i pressen, ställas angelägna frågor under rubriken “Kan du lova”. Vår fråga löd: “Hur anser partiet att Gävle Rådhus ska utnyttjas på bästa sätt i framtiden?”

 

Gemensamt för samtliga svar är att Rådhuset ska tas tillvara och inrymma aktiviteter, som kan tillfredsställa alla kommuninnevånare. Finns den politiska kraften att leva upp till dessa löften – oavsett vilken politisk ledning vi kommer att få i Gävle kommun?

 

Ett års drift av Rådhuset kostar drygt 800.000 kronor. I en tidigare skrivning har jag, genom ett missförstånd, angivit årskostnaden 1,9 miljoner. Det beloppet var den hyresintäkt, som kommunen fick in vid uthyrningen till Byggforskningen.

 

Gavlefastigheter vill driva Rådhuset med plusresultat. Vällovligt i sig om det inte vore just Rådhuset. Ekonomi på Rådhuset kan man enkelt få genom att flytta någon del av kommunens administration från hyrda lokaler hos privata uthyrare till kommunens egen fastighet. En ekonomisk omdisposition alltså.

 

Men för att genomföra den politiska viljan “att tillfredsställa alla kommuninnevånare” krävs även andra verksamheter i huset – gärna i hela huset.

 

Det måste till en investering! Sundsvalls kommun satsar varje år drygt 1,8 miljoner i sitt helrenoverade Stadshus. Något för Gävle att ta efter.

 

Gävle kommuns beslutsfattare måste, hoppas jag, ha kulturella ambitioner för kommunen (staden). Det kan kommunens nya ledning genomföra.

 

Många förslag om vad Rådhuset kan innehålla har framförts. Allsidig verksamhet är nödvändig.

 

Gavlefastigheter har sagt att Rådhusfrågan inte får bli “en långbänk”. Den bänken har redan blivit för lång och fram emot jul kan den rymma en oherrans massa sittande kommuninnevånare.

 

Skrota restaurangplanerna och gör Rådhuset till en mötesplats “för folket”!

Lars Bohlund

——————-

Låt Rådhuset bli ett danspalats

 

Gävle skulle behöva fler dansställen för både unga och äldre. Vi som är 40-plus och kanske även 30-plus har inte många ställen och välja på. Vi är många som älskar att dansa. Det kunde bli fina dansrestauranger med dansband, storband men även diskotek. Festvåning till bröllopsfesten. Folkparken som det var en gång i tiden. Ett danspalats mitt i stan, är inte det bra? På somrarna skulle det vara utedansRådhustorget med dansband, gammeldans, dansuppvisning medmera.

 

dans

 

Det är kultur det!

 

Mobil

—————–

Rådhuset kan bli Gävles Konsthus

 

Gävle vill framstå som en ort där man stödjer konsten och vi har många duktiga konstnärer som exempelvis Kock, Thunberg med flera. Alla dessa etablerade har ju möjlighet att få ställa ut och visa sin konst.

 

Det finns också ett mycket stort antal “konstnärer” som är amatörer men jag kallar dem konstnärer i denna insändare.

 

Tyvärr har dessa konstnärer mycket begränsade möjligheter att få visa upp sin konst.

 

Undertecknad tillhör en grupp konstnärer. Vi har lyckats få ställa ut några gånger på Lättings, Laxön och Gammelstilla men det är lång framförhållning och mycket osäkert. Vi tillhör säkert de lyckligt lottade.

 

Varför nu inte passa på att avsätta en eller flera lokaler i Rådhuset som då blir till för oss och ger oss möjlighet att få ställa ut? Det skulle säkert ge en extra dragkraft till besök kanske i samband med fika, mat eller vad det månde bliva i övrigt, kan ju också vara intressant ur turistsynpunkt.

 

Givetvis måste detta administreras men vi är många som kan ombesörja detta utan kostnad, intresset är stort.

 

Ytterliggare en anledning till detta kan ju vara att Gävles konstnärer inte förekommer i samband med den så kallade konstrundan som förekommer varje vår, varför inte är svårbegripligt men så är det tydligen, nu skulle vi få visa upp oss.

 

Konstnär

 

Låt Rådhuset bli Konsthuset!

——————-

 

Klassisk opera utomhus – som i Verona

Skriver igen angående Rådhuset. Jag har fått mycket respons från den tidigare insändaren jag gjorde, om att göra Rådhuset till Kulturens hus i Gävle, och inte till ytterligare en restaurang i staden.

 

Tänk att ha konserter både inne och ute i Rådhuset, det kan vara allt från opera, operett, jazz och rock.

På sommaren kan vi göra som i Verona, Italien, och sätta upp en klassisk opera utomhus med balkongen och trappan till Rådhuset som rekvisita.

 

Rådhuset Kulturens hus Gävle där körer och musikband kan få ha sina repetitioner, och sedan framföra konserter inför publik.

Opera

Ser fram emot att detta går att genomföra!

Mezzosopran

——————-

Publicerat av Lisse-Lotte Danielson 2014-10-18 för Gavledraget.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top