Dahlin flyttade till Stortorget

GEFLE DAGBLAD TORSDAG 8 OKTOBER 2009

 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

Vi frågade häromdan om någon kunde berätta något om G.E. Dahins Kött- & Charkuteriaffär som uppenbarligen fanns på Norra Sjö­tullsgatan 6 på gamla Öster till och med innan Eric Sohlberg bör­jade sin verksamhet där.

 

Och jodå, det finns en som kan. Harry Dahlin vet att pappa Einar 1923 sålde sin lilla charkfabrik i Forsbacka och köpte den på Öster i stället.

 

Dahlin_Stortorget    Einar Dahlin (i mörk kavaj och fluga) samlade en ganska imponerande perso­nalstyrka omkring sig i lokalerna på Norra Slottsgatan. Den här bilden togs 1929.

FOTO: CARL LARSSON/UR LÄNSMUSEETS SAMLINGAR

 

Dahlins butik

 

– Av Lantmanna, det var de som ägde den då. Själv var jag bara fem år, så jag minns inte det här. Men pappa har berättat.

 

Foto_Dahlin_Kott-Chark

 

Så Lantmanna slutade förmodligen sälja köttvaror, i alla fall över disk, och Einar Dahlin etablerade sig på Öster under några år.

 

Det gick så bra att han 1927 kun­de köpa in en ledig butikNorra Slottsgatan 6 och öppna filial där, mitt i city.

 

Eric Sohlberg, som redan 1920 hade startat sin rörelse på Sörbygatan, kände förmodligen att han måste göra något radikalt för att inte komma i skymundan av den företagsamme Dahlin.

 

Köpte Sohlberg upp konkurrenten?

 

Så vad gjorde han?

Jo, han kom med ett erbjudan­de som konkurrenten inte kunde motstå. Sohlberg tog över fastighe­ten på Öster och flyttade in med både familj och personal, Dah­lin gjorde detsamma i filialen vid Stortorget. Där fick han fastighets­ägaren att gå med på att bygga en ny charkfabrik, och därmed var han igång igen.

 

Konkurrensen i charkbranschen var skarp under 1930-talets första år. Även Sven O Gustafsson byggde upp en rörelse som gick mycket bra.

 

Men 1934 satt Einar Dahlin i en bil som totalkvaddades, och han ska­dades så svårt att han avled.

 

Det innebar i och för sig inte slutet för företaget, hans svåger Knut Parkelius tog över som chef, men han hade lite otur såtillvida att charkmarknaden just då var på väg att bli nationell i stället för lokal.

 

Efter några år då firman blomst­rade armbågade sig stora starka Stockholm-Gävle Slakteriförening, med nytt och modernt slakteri i Valbo, in i bilden och tog över fler och fler av kunderna.

 

Det slutade med att Dahlins gav upp och sålde sin lokal på Norra Slottsgatan till SGS (Stockholm-Gävle Slakteriförening), och av de loka­la aktörerna var det till slut bara Sohlbergs som orkade stå emot.

 

Och Sohlbergs har ju till och med – med god marginal överlevt SGS tack vare en offensiv satsning på en marknad även långt utanför Gävle.

 

Ulf Kriström

 

———————————-

maj 17, 2013

Gå till StartsidaSammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top