Björnkläder, var föddes detta begrepp ? – Ulf Kriström

Publicerat i Gefle Dagblad 12 april 2009.

Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

Här föddes Björnkläder

 

 

Bröderna Gösta och Birger Bellander behövde inte slita så hårt för att komma till makten i företaget där de jobbade. Det hade nämligen star­tats av deras pappa Johan Filip Bellander, en västgötaknalle som hade hamnat i Falun och 1891 tog sin lil­la rörelse i manufaktur och korta varor och flyttade till det expansiva och bubblande Gävle.

 

Omkring 1895 hade Bellander byggt upp ett tillräckligt kontaktnät för att kunna lägga ut sömnadsjobb på entreprenad hos ett antal kvin­nor som satt hemma och sydde, och han startade därmed företagets in­riktning på arbetskläder. Affärerna gick bra, och då sönerna Gösta och Birger 1916 övertog firman omvand­lade de den till aktiebolag.

 

1920 startade de på Nygatan 49, där Fältskärsleden nu tangerar järnvä­gens östra sida, en ny fabrikslokal där de med hjälp av nya maskiner och välutbildad personal började tillverka blåkläder och arbetsbyxor med varunamnet Björnkläder.

 

Det visade sig vara ett bra namn. Kunderna associerade till styrka och kvalitet, precis som bröderna hade hoppats, och Björnkläder blev snabbt ett mycket respekterat och storsäljande namn på marknaden.

 

Enda problemet var att det inte fanns kunniga sömmerskor att till­gå i samma takt som försäljningen ökade, så 1926 startade Birger Bel­lander en industriskola för att ut­bilda ny arbetskraft.

 

    

 

Satsningen lyckades, och 1928 räckte inte utrymmet på Öster till längre. J.F. Bellanders AB flyttade produktionen till Rettigs gamla to­baksfabrik vid nuvarande Slottstor­get och behöll det gamla huset som utställningslokal och kontor. Affä­rerna blomstrade verkligen.

 

 

1959, samma år som Gösta Bellan­ders son Tord tog över som chef, flyttades tillverkningen till gamla Ångväveriet, och ingen anade nå­got annat än att allt var frid och fröjd. Men 1967 meddelade en pres­sad Tord Bellander att större delen av tillverkningen skulle flyttas till Finland och att 118 anställda, alla kvinnor, skulle friställas. Lönsam­heten var usel.

 

 

“Bellanders läggs ned”, stod det i svarta rubriker. Men det var inte alls sant. Bellanders levde vidare och började tjäna pengar igen tack vare den nya konstruktionen med billigare produktion i Finland.

 

De gamla lokalerna i Ångväveriet var dock inte längre särskilt ända­målsenliga, och 1973 invigdes i Ma­rielund ett nybyggt hus som fram­förallt innehöll en gigantisk lager­lokal för kläderna som levererades från Finland.

 

Björnkläder var fortfarande, mer än 50 år efter lanseringen, ett starkt varumärke och J.F. Bellanders AB blev tack vare Tord Bellanders des­perata räddningsaktion 1967 ett allt attraktivare uppköpsobjekt för de riktigt stora konkurrenter­na. 1976 kom det rätta budet och det gamla familjeföretaget såldes till AB Borås Syfabrik, som fortsat­te driva verksamhet i Gävle precis som tidigare.

 

1981 bytte företaget, som då het­te Björnkläder AB, lokaler med Cale Industrier och flyttade till Sörby Urfjäll, och sedan dess har diverse olika ägarkonstellationer förekom­mit. Numera säljs produkterna i Grolls butiker, som liksom Björn­kläder AB ingår i Berendsenkoncernen. Björnkläders huvudkontor finns numera i Hisings Backa, men produkterna finns i alla fall att kö­pa i Grollsbutiken i Gävle.

Och om drygt tio år firar varu­märket Björnkläder – eller Bjorn­kläder som det heter i TV-reklamen – 100-årsjubileum.

Ulf Kriström

—————————-

april 30, 2013

Gå till Startsidan    Sammanställt och kompletterat med bilder  av

Lisse-Lotte_2012_nov

lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website