Tvålhuset på Brynäs – av Ulf Kriström

Författaren

Publicerat 10/1 och 11/1 2010 i Gefle Dagblad.

 

     KLICKBAR BILD FÖR STÖRRE FORMAT

Här är Tvålhuset som Sören Raattamaa frågade efter. Bilden är tagen från en plats öster om Andra Tvärgatan, så husen på bild ligger med andra ord på Brynäsgatans norra sida.

FOTO: STIG NYLEN

 

Här har Sören sitt Tvålhus på Brynäs!

 

Sören Raattamaa  frågade  om någon hade  en bild på det s k tvålhuset där hans familj bodde under några år bland råttor och iskalla uthus.

 

Och det är klart att någon hade en bild, så brukar det alltid vara. Stig Nylen tog några rutor på kåken ett tiotal år senare, strax innan huset skulle rivas för att ge plats för modernare bebyggelse.

 

Man ser att tvålhuset närmast i bild är på väg att skatta åt för­gängelsen, som det hette på den tiden. Det yttre underhållet är eftersatt och fönsterrutorna har krossats av den tidens små Brynäsligister.

 

Under husets storhetstid fanns där två små butiker, en brödbutik och en färghandel (det var där­för kåken kallades tvålhuset). Då fastigheten restaurerades 1951 övertogs färghandeln av Bernt Isacsson, som målade fasaden röd för att det riktigt skulle synas vad som såldes där. Färghandeln flyt­tade sedan till huset mittemot MejselnBrynäsgatan.

 

Brödbutiken lades ner 1957 eller 1958, därefter stod lokalen tom.

 

Om ni undrar vad det är för gränd som löper till höger i bild så är det… Brynäsgatan. Så såg det fak­tiskt ut där en gång i tiden. Fast i sanningens namn ska sägas att den ruffiga bebyggelsen delvis dol­des av den pampiga allé som löpte längs hela gatan ända ner till Islandsplan.

 

Man anar allén där längst till hö­ger i bild.

 

Och Mats Wiberg, som växte upp i de här kvarteren – delvis i själva tvålhuset – minns fortfarande bu­tikerna som vi kan se till höger i bild.

– Först var det ett skomakeri, se­dan Wikströms Tobakshandel. Och på Tredje Tvärgatan hade Helmer Olsson sin kött- och fiskaffär.

   KLICKBAR BILD FÖR STÖRRE FORMAT

Josef Wikströms Tobakshandel

 ——————

 

Tvålhuset på Brynäs ur andra vinklar

 

         KLICKBARA BILDER FÖR STÖRRE FORMAT

 

På den vänstra bilden har foto­grafen Stig Nylen stått en bit in på Andra Tvärgatan, i rikt­ning neråt Gavleån, och riktat kameran ut mot Brynäsgatan. Gävle Rör ägde fastigheten, och det pittoreska lilla huset närmast i bild är deras red­skapsbod. Verktygsskåpet, som rörmokarna kallade det.

 

I det stora stenhuset höll Her­man Bergström och hans personal till när de kokade karameller och kola, och vägg i vägg med det ligger vad som blev kvar av en byggnad som tillhörde Gävle Rör och som brann hösten 1951.

 

Längst bort, före Brynäsgatans träd och villan på andra sidan av gatan, ser vi tvålhuset ur en annan vinkel.

 

Den högra bilden visar sam­ma del av Brynäsgatan som den som publicerades först, fast den är tagen från andra sidan av gatan. Tvål­huset är längst till vänster, det som man bara ser ett hörn av, och åt andra hållet kan man ana Olssons Kött & Fläsk på nästa gata, Tredje Tvärgatan.

 KLICKBAR BILD FÖR STÖRRE FORMAT

 

Mats Wiberg, hemma i de här kvarteren, noterar att bil­den togs på en söndag efter­som vagnen som killarna som sålde söndagstidningar använ­de står uppställd mot väggen intill tobaksaffären i hörnhu­set.

 

– Jag känner igen den så väl, för jag var en av de killarna, säger han.

Ulf  Kriström

Ulfs böcker

——————————–

16 januari , 2013

Sammanställt och kompletterat med bilder av lisse-lotte@danielson.be

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top