Cykling på gångbana – Ny Centralplan

INSÄNDARE – Cykling på gångbana är förbjudet

Publicerat i GD Måndag 3 november 2014

 

cykling-gångbana

Detta är ett svar till signaturerna “En gångtrafikant som är rädd att bli påkörd” och “Se upp för cyklar”, men jag vill även ta tillfället i akt att informera allmänheten om regler för cykling i stadstrafik.

 

Cykling på gångbana är förbjudet enligt trafikförordningen. Enligt transportstyrelsen ska trottoarer betraktas som gångbanor även om de inte är skyltade som gångbana. Detta innebär ett förbjud mot att cykla på trottoarer. Cyklister får endast korsa en gångbana och har då väjningsplikt mot gående. Det är därmed en polisiär fråga att övervaka och eventuellt bötfälla. Från och med l oktober 2014 finns ett undantag i trafikförordningen som säger att barn under åtta år får cykla på trottoarer eller gångbanor om cykelbana saknas.

 

Cyklister och förare av tvåhjuliga mopeder klass II får använda körbana även om det finns en cykelbana. Detta gäller endast om cyklisten bedömer körbanan som lämpligare med hänsyn till färdmålets läge. Här gäller dock särskild försiktighet gentemot tyngre motorfordonstrafik.

 

I arbetet med trafik och infrastrukturfrågor har jag och min avdelning på Samhällsbyggnad Gävle väldigt mycket kontakt med stadens invånare. Mitt intryck är att stadens cyklister i stor utsträckning vet var de får cykla och inte får cykla, men att den ömsesidiga respekten mellan gångtrafikanter och cyklister kan förbättras. Jag har full förståelse för om gångtrafikanter känner sig irriterade och/eller oroade på grund av cyklister som i hög hastighet cyklar på trottoarer eller gångbanor nära inpå gångtrafikanter. Lyckligtvis får Samhällsbyggnad Gävle väldigt sällan in rapporter om incidenter mellan dem.

 

Och att sätta upp skyltar överallt där cykling är förbjudet skulle innebära en skog av skyltar och höga kostnader.

 

För att lösa detta problem måste alla inblandade hjälpas åt. Kommunen bör fortsätta att informera, exempelvis genom insändarsvar som detta, men även i andra kanaler. Polisen har även ett ansvar att informera, övervaka och eventuellt bötfälla. Cyklister måste undvika att cykla på trottoarer och gångbanor och visa respekt gentemot gångtrafikanter. Det bästa vore att alla cyklister väljer cykelvägar eller leder cykeln på trottoaren.

 

På www.gavle.se/cykelreseplaneraren/ finns möjligheten att planera in sin cykeltur på de lämpligaste cykelvägarna.

 

Cykla lugnt under hösten och vintern och kom ihåg hjälm, vinterdäck, reflexer och ljus.

Helena Werre

’Trafik- och tillståndschef, Samhällsbyggnad Gävle

————–

 

INSÄNDARE – Varför tänker ingen efter före?

 

Centralplan

 

För sisådär tio år sedan byggde man om Centralplan i Gävle, det kostade en massa pengar, näringsidkarna runt Centralplan fick tugga i sig minskade inkomster. Vad fick man för pengarna?

 

Nu i dagarna så bygger man om igen, förvisso ingen stor avstängning jämfört med förut, men är det rimligt att en så stor och dyr ombyggnad som det var förra gången bara håller i tio år? Nu asfalteras körbanorna om och stenar sätts om, är inte det ett rejält underbetyg till de som gjorde om Centralplan förra gången?

 

Nu är inte 200 000 kronor som det kostar nu, en stor summa för kommunen, men ska man göra om det var tionde år så blir det en del. Man byggde även en granitmur på platsen förra gången, den skulle fungera som en fontän också, är det många som sett den spruta vatten nyligen?

 

Man köpte in granitblock med träsits för de som väntade på taxi, har någon sett någon sitta på dem? Den som någon gång försökt åka ut från tågstation vet hur muren och de planterade träden skymmer sikten åt vänster, genomtänkt? Hela tiden dessa ogenomtänkta lösningar.

 

På Stortorget har vi norra Europas mest opraktiska möbler och många av dem är placerade under träd så att de blir alldeles klistriga, var det verkligen ingen av de som bestämde att de skulle stå där som tyckte att det kanske inte var så smart? Det står en klätterställning i stål på Stortorget, ett lysande material för barnen att klättra runt i, det är tur att det är nära till tandläkare när man ändå är där.

 

Varför är det ingen som tänker efter före?!

Lars Thorsell

———

Publicerat 2014-11-03 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website