Almagrundet – en pigg 120-åring.

Efter att ha gått av stapeln för 120 år sedan är Fyrskeppet Almagrundet sedan i höstas tillbaka i stan.

 

Mats Wiberg är ordförande i föreningen Almagrundets vänner och vår cice­ron ombord. Han har ge­digen erfarenhet om sjön och sjöfart från sitt arbete som skeppsmäklare.

 

Mats Wiberg

Publ. i Arbetarbladet 30/5 och i Mitt Gävle 12/6 2016.

 

Almagrundet har ingen egen maskin och blev därför bogserad till Gävle från Västerås där hon legat. Under re­san som genomfördes i november förra året, råkade ekipaget ut för storm. Fyrskeppet slet sig från den bogserande båten och var nästan för­lorad. Efter strapatsliknande bordningsförsök fick besättningen kon­troll på skeppet och kunde slutföra uppdraget.

 

– Det blev lite skavanker. En del har vi rättat till, men andra är kvar säger Mats Wiberg.

 

Han berättar att renoveringen av fyrfartyget kostat ägaren Knuth Borg mellan 13 och 14 miljoner kronor.

 

Numera kan fartyget abonneras för möten eller andra sammankomster ombord. Platsen är inte som förr, ute vid något farligt grund, utan liggan­des vid kajGävle Strand.

 

Fortfarande saknas lite smådetal­jer, men verksamheten är i full gång.

 

Vi står på backen, längst fram på Almagrundets fördäck där skepps­klockan sitter. Klockan användes för ljudsignalering vid dimma eller tjocka.

 

Mats Wiberg visar in i fyrskeppets lanternin. Vi kliver in från fördäcket och klättrar upp i lamphuset.

  • Själva lampan var fotogeneldad från början. På 1930-talet elektrifiera­des hon, berättar Mats.

 

Det fanns ursprungligen en ång­maskin ombord. Ångkraften använ­des för att driva en mistlur, för att varna vid dimma. Klockan på för­däcket var reserv för mistluren.

 

Vi går vidare till skansen där besätt­ningen hade sina kojer.

  • Besättningen bestod av sex per­soner och de hade sina kojer här ne­re. De låg ute i tre månader och enda ljuskällan de hade var ventilerna och varsin fotogenlampa, säger Mats.

 

Almagrundet låg sydost om Sand­hamn i Stockholms skärgård där även fyrskeppet Svenska Björn tjänstgjor­de. 1966 byggdes fyren vid Alma­grundet. Vid den tiden låg Fyrskep­pet Almagrundet, eller Fyrskepp 2 B som hon också heter, på Malmö redd. 1969 drogs fyrskeppet in.

  • Jag säger som Lasse Halvarsson som var fotograf på Arbetarbladet och GD, välkommen ombord.

 

Fakta

  • Almagrundet har legat på olika platser längs ostkusten och i Öre­sund.
  • Byggd 1895-1896 vid Bodins varv i Gävle. Hon är 23,48 meter lång. Deplacement 142 ton. Tjänstgjorde vid Almagrundet 1896 till 1912, Kopparstenarne 1913 till 1916. Hon var reserv 1917 till 1926, Hävringe 1927 till 1951 och slutligen Malmö redd 1952 till 1969.
  • Fyrskeppet låg sedan och förföll i Malmö hamn innan hon köptes av företaget Svecox med Knuth Borg i spetsen. Hon renoverades i Norr­köping och bogserades efter det till Västerås.
  • Anlände till Gävle i november 2015

 

KÄLLA: FYRSKEPP I SVERIGE, AV BJÖRN WERNER

 

Läs och lyssna på Arbetarbladets artikel i länken ovan.

 

Jörgen Svendsen


Publ. av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Scroll to Top