Strömdalens värdshus 1888 – 1958 ( inkluderar tiden före och efter branden 1894)

 

I den  nystartade Facebook-gruppen ”Du vet att du är från Gävle om” …. som ökar lavinartat här i Gävle bl a har en i gruppen efterlyst information om Strömdalen.

 

Strömdalen, foto Carl Larsson
Strömdalen, foto Carl Larsson

 

STRÖMDALENS VÄRDSHUS (Källa: Gefle från A – Ö)

 

låg mellan nuvarande Silvanum och Strömvallen på Kungsbäcksvägen. Många Gävlebor minns ännu idrottsdanserna, soldatfesterna och sommarteatern där.

 
Tidigare hölls möten och föredrag av kända socialister vid värdshuset sedan arbetarrörelsen i Gävle 1904 köpt det för att förvandla fastigheten, som då omfattade drygt 18.000 kvadratmeter, till folkpark. Utöver huvudbyggnaden fanns där en lada som förvandlats till danspalats, kägelbana och musikpaviljong.

 

Dess nya funktion invigdes 1905 med tal av Hjalmar Branting, och senare gästades värdshuset av andra socialdemokratiska agitatorer som Kata Dahlström, August Palm och Fabian Månsson. Arbetarrörelsen drev restaurangen och arrangerade teaterföreställningar och konserter men hade även expedition och möteslokaler i huset.

 
Värdshuset såldes 1911 till Gävle stad som överlät skötseln till skarpskytterörelsen, senare privata arrendatorer. Då första världskriget bröt ut 1914 stängdes värdshuset, och under en tid användes dansladan som sjukhus för soldater som drabbats av röda hund.

 
Efter kriget blev Strömdalens värdshus åter dansrestaurang och var i många år mycket populärt. 1952 startades en friluftsteater (se Amatörteater) som spelade lustspel på somrarna.

 
1957 upphörde verksamheten och det slitna huset revs 1958 då tomtmarken behövdes för bygget av Silvanum.

 

Strömdalen revs 1958
Strömdalen revs 1958

 

Det ursprungliga värdshuset byggdes 1888 av trä i två våningar och vindsvåning på den plats där bondgården Strömdalen tidigare legat. Runt framsidan och ena gaveln fanns veranda för sommarservering, i parken låg två kägelbanor och en musikpaviljong (som revs i början av 1950-talet). Huset brann 1894, och året därpå invigdes en ny byggnad med annan utformning, ritat av arkitekten Hugo Rahm.

 

 I nedre våningen inreddes en stor matsal med estrad, en väggmålning av målarmästare Bylander med de fyra årstiderna som motiv prydde salen.

 

 Byggnaden såldes 1898 av Strömdalens Värdshus AB till Zetterströms Vinhandel AB och arrenderades av olika källarmästare, däribland Carl Johan Berglund, tills den såldes 1904.

 

 Från Gästrikland 1991-1992; Sterner, J: Gatunamn och Gävlehistoria (Från Gästrikland 1997); Sjöström, V, med flera: Minns du det än.

 

Se även Villastadens egen historik!

———————-

juni 28, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..