Södra Köpmangatan 28, Gävle – Fröken Anna Berglund.

 

 

S_Kopmangatan_28

 

 

 

Fastigheten uppfördes 1814 och den inrymmer numera, sedan den tillbyggts 1895— 1896, 5 rum och 3 kök. På tomten, som har en areal av 492 kvm., finns en mindre trädgård. Gården är taxerad till 12.800 kr. och brandförsäkrad för 28.500 kr. Fas­tigheten uppfördes av nuvarande ägarinnans mormors föräldrar. Den tillbyggdes se­dan 1874 av mormoderns andra make, Per Lundin, samt 1895—1896 av sjökapten Jo­hannes Berglund, som var Anna Berglunds far. Nuvarande ägarinnan ärvde gården efter honom.

 

Anna Berglund är född den 27 juli 1877. Dotter till sjökapten Johannes Berglund o. h. h. Ida f. Lundin.

 

 

S_Kopmangatan

 

Källa:   Boken ”Svenska Samhällen” från 1944 som Innehåller mycket information om bostadsfastigheter i Gävle.

——————————–

november 11, 2013

Gå till  Startsidan

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website