Släkten Hellstadius

HELLSTADIUS GENeALOGy 

 

Vi som jobbat intensivt med detta: Lisse-Lotte, Herbert och Susanne:

fotograf_Lisse-Lotte         Herb       Susanne

 

Datalistor som har uppdaterats av en släkting till oss. Använd ovanstående sökfunktion även i dessa.

Senast uppdaterat 11-05-14

 

I vilket av alla kopplingsregister hittar jag en viss person? (Kommer tyvärr inte att hinna uppdatera detta, inflödet är alltför ymnigt..).

I Explorer: Gå till Meny Redigera och välj Sök på den här sidan. Skriv sedan önskat namn och klicka för att komma till

rätt fil där du söker fram komplett information.

 

Efterlysning : Vilken relation har dessa personer till släkten Hellstadius?

PersonGift medKoppling

-1) Paulus Pauli d.ä. (1510-1568) Paulis Pauli d.y.
0) Paulis Pauli, biskopen (1530-1617) Brita Thorchilsdotter Brita
1) Torchillus Pauli (? -1630) Kyrkoherde i Nårunga prästgård 1617-1630. Död 1630. Biskop Pauls son
1) Brita Paulsdotter Jonas Esberni (?-1622) och Haquinus Benidici (?-1629) Bengta
1Benidictus Nicolaus Stercherus (?-1625) Anna Måsdotter Petrus Benidici Stercherus
2) Petrus Benidicti Stercherus (1602-1661) Bengta Benidici Stercherus Håkan (1632-1695)
3) Håkan Hellstadius (1632-1695)  Märta Tranander Bengtsdotteroch Kerstin Fristadius Bengt (1655-1705)
4) Bengt Hellstadius (1655-1705) Annika Bonnaeus Johan Thore (1694-1774)
4) Petrus Hellstadius (1658-1719) Maria Wahlberg och Beata Care Swart Tillhör Håkan (1632-1661)
4) Stefan Hellstadius (1660-1737) Elisabet Dahl och Anna Elisabet Winge Fortsättn i Faluns länk.
4Magnus Hellstadius (1672-1737)
5) Johan Thore Hellstadius (1694-1774)Johan Theodors kusin Gunborg Andersdotter Faegersten Anders (1733-1793)
5) Axel Hellstadius (1700-1742) Elisabet Rotswill Tillör Bengt (1655-1705)
6) Anders Hellstadius, (1733-1793) Catr Elisabeth Löfner och Cajsa/Catharina UddKoppling till släkt Tallberg. Johan Thore (1771-1834)
6) Gunilla Hellstadia (1736-?)
6) Bengt-Johan Hellstadius (1737-1806) Charlotta Udd Bror till Anders (1733-1793) Fortsättn. i Herb.s länk
7) Johan Thore Hellstadius, (1771-1834) Helena Maria Juvén Lars-Johan (1825-1878)
7) Carl-Anders Hellstadius (1772-1815) Catharina Christina Ek Bror till Johan Thore (1771-1834)               Fortsättn. i Susannes  länk
7) Lars  Hellstadius (1775-1835) Elsa Charlotte Schotte Tillhör Anders (1733-1793)
8) Anders Gustaf Hellstadius (1812-1873), ÅSAKA-PRÄSTEN Sofia M Dahlgren  Tillhör Lars  (1775-1835)
8) Lars-Johan Hellstadius (1825-1878) Margareta Jansdotter Johan Gustaf Theodor (1857-1929)
9) Johan Gustaf Theodor Hellstad., (1857-1929) Maria Katarina Backman Oskar Gustaf Eugen (1884-1957)
10) Agnes Hellstadius  (1879-1955) Otto Nordström Tillhör Johan Gustaf Theodor
10) Hilma Hellstadius (1881-1964) Gustaf Rosenblad Tillhör Johan Gustaf Theodor
10) Oskar Gustaf Eugen Hellstadius (1884-1957) Agnes Ulrika Kandell/Candell Wanda Hellstadius (1920-1994)
10) Konrad Hellstadius (1887-1958) Elna  M Asberg och Hedvig M Björk
10) Ossian Hellstadius (1893-1974) Dagmar Hallin
10) Maggy Hellstadius (1897-1976) Einar Gällstedt
10) Olga Hellstadius (1900-1965) Georg Håkansson
10) Eva Hellstadius (1903-1985) Yngve Arvén
10) Alice Hellstadius  (1906-1983)  Einar Sandberg
11) Nelly Nordström  (1902-1993)  Gustaf Sandberg
11) Gunda Hellstadius  (1905-1991) Harry Lidén
11) Evert Nordström       (1906-1992)  Ella Förnell
11) Siffer Hellstadius   (1908-1977) Svenda och Nina Engqvist
11) Vally/Wally Hellstadius   (1912-1974) Uno Kandell/Candell
11) Georg Nordström        (1912-1998)  Elsa Holmgren
11) Bernt Hellstadius    (1919-1978) Iris Lindqvist och Dagny
11) Vanda/Wanda Hellstadius (1920-1994) Helge Liljedahl och Bengt Arne Nord Lisse-Lotte Danielson (1945-
11) Märta Teresia Hellstadius   (1921 – ) Ottimar Haneklou
11) Eva Maria Hellstadius          (1927 – ) Karl Olof Sigfrid  Ählman
11) Hans Hellstadius (1931 – )  Marianne
11) Ulla Håkansson  ?  Lars
12) Gun Lidén                  (1929-2001) Gert Hedlund
12) Ola Lidén                    (1935 –     )
12Lars Candell               (1937 –    )
12) Barbro Nordström (1941-) Arne Nordgren
12) Göran Nordström      (1944 –   ) Barbro Berggren
12) Bernt Olof Hellstadius (1944- ) Gullan Margareta
12) Lisse-Lotte Danielson (1945- Rolf Hägglund och Daninge Danielson Magnus Danielson (1978-
12Christer Candell        (1947 –     )  Kandells släktschema
12) Olof  Nordström      (1948 –   )  Gunilla Lamberg
12) Christer Hellstadius (1950 – )
12) Bertil Hellstadius (1954)
12) Anna-Lena/Ultra Hellstadius  (1955 –  ) Karl Melin
12) Karin Hellstadius (1958 – ) Lars Hjelm
12) C C Börje Hellstadius (1960 – )
12) Karin Margaret Hellstadius (1961 – )
12) Dagmar Maria Ählman (1958- )  Björn Ahnström
13Lillemor Hedlund      (1948 –     )
13Tommy Hedlund        (1953 –     ) Eva
13) Ewa Hellstadius        (1958 – ) släktforskare
13) Mona M Hellstadius (1966 – )
13) Anna Nordgren (1968) Magnus Westerberg
13) Johan Olof  Hellstadius (1969 – )
13) Magnus Nordgren (1970) Marielle Bos
13Magnus Danielson  (1978-       )
13) Patrik Candell           (1980  –    )
14) Kristoffer Hedlund   (1969 –     )
14) Daniel Hedlund         (1972 –     )
14) Tobias Hedlund         (1984 –     )
14) Linus Westerberg     (2000 –     )
14) Nicholas Nordgren  (2001 –     )
14) Jonas Westerberg    (2002 –     )
14)  Julian Nordgren      (2004 –     )

 

——————————————————————————————–

Lisse-Lottes släktkedja

Wanda Hellstadius f. 1920 = m

Oskar Hellstadius f. 1884 = mf

Johan G T Hellstadius f. 1857 = mf f

Lars-Johan Hellstadius f. 1825 = mf ff

Johan Thore  Hellstadius f. 1771 = mf ff f

Anders  Hellstadius f. 1733 = mf ff ff f

Johan Thore Hellstadius f. 1694 = mf ff ff f

Bengt  Hellstadius f. 1655 = mf ff ff ff

Håkan  Hellstadius f. 1632 = mf ff ff ff f

Bengta Stercherus f. ? = mf ff ff ff fm

Brita Paulsdotter f. ?   = mf ff ff ff fm m

Torchillus Pauli f.? d. 1610 =mf ff ff ff fm mf

Biskop Paul Pauli f. 1530 = mf ff ff ff fm mf f

Paulus Pauli d.ä. f. 1510 = mf ff ff ff fm mf ff

 

 

Prolog

Lång innan dataåldern gjorde sin entré med datorer hos gemene man reste min morbror Siffer Hellstadius runt om i Sverige och kollade i gamla kyrkböcker om vår gamla släkt. Jag sparade hans anteckningar för många år sedan efter att ha försökt skriva rent dem och vill nu gärna dela med mig. Min morbror är död sedan många år tillbaka och denna Webbsida vill jag tillägna honom. Kan konstatera att många av våra präster har utfört stölder, utövat hor, kifvats och nyttjat dryckenskap, inte heller har alla behandlat sin hustru särskilt väl, de har slagits så tofsarna ryker – många har blivit varnade just p.g.a. detta …… allt skrevs nämligen in i kyrkböckerna. Det är märkligt att präster hade så hög status på den tiden.

 

Vår släkt har sorgligt nog även varit inblandad i

 En häxprocess i Älvsborgs län 1670.  –  (Kyrkoherde Håkan Hellstadius i Hällstad (1632 -1695)  

Förutom min egen släkt så kom en av huvudpersonerna i häxprocesserna från min egen födelsestad  – Gävlepojken som pekade ut häxorna.

Se protokoll från Trolldomsransakningarna i Gävle.

 

Bland det positiva är Gävle-kopplingen då änkedrottning  Christina af Holstein (gift med Karl IX, mor till Gustav II Adolf och farmor till regenten drottning Kristina) skrev ett brev ställt till en av våra anor  biskop Pauli Pauli som bevisas nedan. Kristina fick Gästrikland som förläning (= leva på alla inkomna skatter etc då maken hade dött). Hon gjorde mycket gott för Gävle och som en hyllning finns hon överst på en av våra mest centrala fontäner placerad mitt emot  Gudinnan vid hyperboreiskt bad eller – i dagligt tal bland Gävleborna: “fnasket i plasket”.

 

Änkedrottningen Kristina, Gustav II Adolfs mor.

 

Kanske någon av er kan ha glädje av detta materiel och hittar något av intresse?  Använd funktionen “Sök på den här sidan”  för att försöka hitta det ni letar efter.

Hellstadius betyder Den heliga platsen (där prästerna bor).

 

Prästsläkter är mycket tacksamma att söka på. Helt klart var de inte världens bästa barn trots att de bodde på den heliga platsen!!!  Läs själva och begrunda.

Jag är inte alltid stolt över min släkt – här finns både päron och äpplen.

 

Hellstadius-ättlingar finns förutom här i Sverige även i Tyskland och USA. Jag har fått mycket god hjälp och information från dels en mycket datakunnig person (en amerikanare som nu bor i Tyskland och som tidigare arbetat inom IBM) samt ett par mycket duktiga forskare/Hellstadiusättlingar som har kontaktat mig så denna sida kommer successivt att uppdateras. Finner ni några fel i informationen tar jag tacksamt emot alla upplysningar.

 

Lisse-Lotte Danielson

 

——————————————–

 

Anbytarforum för släkten Hellstadius

 

 

Förslag till återupplivande av släkten Hellstadius vapen, känt från 1697.

 

1697 i sigill för Bengt Helstadius (1655–1705), kyrkoherde i Hällstad.

 

Här finns länken!

Hellstadius Västergötland Sjuhärad 1697  I blått fält en duva av silver med röd beväring sittande på en lövad gren av guld.

 

 

 

Kort sammanfattning

Gammal prästsläkt med sin rot i Starrkärr, Göteborgs stift. Namnet härleder sig från Helfstad.  (Hällstad) där Petrus Stercherus född 1602 i Starrkärr, blev kyrkoherde 1631. Hans son Haqvinus, död som kyrkoherde i Hällstad 1695, kallade sig Hellstadius. Dennes son Bengt var även kyrkoherde i Hällstad död 1705 och efterträddes av sin broder Stephanus död 1737. Bengt H. hade en son Johan Thore född 1694 kyrkoherde i Lyrestad 1733, död 1774. Hans son Anders född 1733 domkyrkosyssloman i Skara död 1793, hade två söner 1) Johan Thore född 1771 kyrkoherde i Saleby, död 1834 och 2) Lars född 1775 kommunister i Stora Mellby död 1835. Dennes son var komminister i Väne Åsaka, Anders Gustav H (var gift med Sofia Margareta Dahlgren, född 1814, död 1875, dotter till Prosten Johan Dahlgren i Vännersnäs. Anders Hellstadius född 7/6 1812 inträdde i Skara skola i Lund 1836 i Uppsala, prästvigdes 1839, komminister 1850 nedlade ämbetet 1868, död 1873.

 

 

1. Eskil de Helfstadum har bevittnat ett testamente 1314. En gammal sägen är, att en präst under påvetiden blivit ihjälskjuten i Wänga kyrka av en adelsman vn.Gylta.

(Ibland kan det om man klickar på Helfstad ovan bli kombabilitetsproblem, börja om och prova en gång till så brukar det fungera. Ett annat sätt är att direkt högerklicka och öppna i nytt eget fönster).

 

Södra Vångas kyrkoruin – Hällstadsmonumentet.

 

2. Olavus de (från) Möne har bevittnat ett säljebrev                        1331.

 

3. Gunne Pryka sockenpräst i Helfstadha, stadfäster ett testamente  1400.

http://www2.sofi.se/smp/pdf/gunne.pdf   (Hittar här Gunne Pryka som kyrkoherde i Hällsta – sökord Hällstad)

 

4. Biron curatus et canon.     (domkyrkopräst)      Scar                   1406.

5. H:r Jon i Haelfstadha                                                                1453.

6. Laurentius Caroli                                                                      1462.

7. Sjövaldus nämnes i ett permebrev                                              1464.

8. Hans Stefansson var curatus                                                      1505.

9. H:r Michel död 1519.

 

10. Sveno Nicolai blev pastor                                                         1519-1561

och är förmodligen densamme hr Sven, som var pastor 1544 och dog 1561..?

 

11. Elias Andreae, pastor 1563 erlade 1571 till Elfsborgs lösen 10 lod silfver och 95 rdr i pengar. Underskrev Stockholms religbeslut 1582 och dog 1587.

12. Haquinus (Håkan), pastor 1587, underskrev Ups. mötesbeslut 1593 och dog 1610.

 

Nedanstående är troligen tavlan av kyrkoherdarna i Hällstad där ovanstående delvis hämtats och där många av våra präster finns med.

 

Petrus Stercherus, Håkan Hellstadius, Bengt Hellstadius, Stephanus Hellstadius.

 

Filen är medvetet mycket stor för att förenkla läsbarheten. Vid behov – rulla med pilar eller hissarna. Nu förstår jag VAR min morbror hittade ovanstående information långt före dataålderns inträde. Jag har fått detta foto av en “släkting” som har kontaktat mig. Ev. rättelser i detta material eller kompl. info till Hellstadiusforskningen mottages tacksamt. Sidan kompletteras successivt./lisse-lotte@danielson.be

 

 

 

 

(Led 1) 

 

INLEDNING SOM NU KAN BEVISAS

 

Brev till Biskop Pauli från änkedrottningen.

 

 

(Vaxholm Skara Stifts herdaminne (sid 24))

Mag.  Paulus Pauli var född i Skara, där hans far  med samma namn (Paulus Pauli d.ä. (1510 – 1568) då var skolans rektor, men senare blev kyrkoherde i Skövde.

 

Sonen Paulus Pauli (1530 – 1617) studerade i Skara, Greifswald och på andra ställen och blev år 1576 befordrad till teol. lektor vid Skara skola och därefter till rektor och 1587 till kyrkoherde i Broddetorp.    1593 underskrev han Uppsala mötesbeslut. (se även punkt 12 i sammanställningen över kyrkoherdar, där Haqvinus, skrev under samma mötesbeslut).

 

Paulus Pauli transporterades 1596 till Nylödöse pastorat och slutligen till Skara biskopstol 1612. Domkapitelmännen hade förut valt Petrus Joae, biskop i Växjö, men då denne p g a sin höga ålder försakade kallelsen, valde de m:r Paul.

 

Konung Carl IX ville ha professor Laur Paulinus, som sedan blev biskop i Strängnäs och slutligen ärkebiskop. Mr Paul fick sålunda inte tillträda stiftet förrän efter Carl IX:s död 1611.

 

1613 fick m:r Paul  ett brev från änkedrottningen Christina af Holstein

se detta  länkade brev.

(Ibland kan det om man klickar på länkade brev ovan bli kombabilitetsproblem, börja om och prova en gång till så brukar det fungera. Ett annat sätt är att direkt högerklicka och öppna i nytt eget fönster).

 

Änkedrottningen hade fått Gästrikland som förläning (rätt att leva på dess inkomster) då maken Karl IX dog. Hon var även mor till Gustaf II Adolf och drottning  Kristinas farmor.

 

M:r Paul dog efter fem året i sitt ämbete – som han berömligen förestått –  i början av 1617 (före den 28 febr).

 

Skara domkyrka   Biskop Pauls Gravsten.    Text vid gravsten.    Beskr. om gravst.  plats.

 

– – – – –

 

Paulus Pauli var gift med Brita  – Brita Thorchilsdotter.

 

Paulus och Britas Barn:

Thorchillus Pauli, (? – 1630)   pastor i Nårunga   (son till biskop Paul i Skara.  Var kyrkoherde i Nårunga Prästgård 1617-1630 till sin död, sök på Torchillus)

Ingrid g.m. Elias Haqvini (fick 8 barn)

Helena g.m. Petrus Andreas RAVINGIUS (fick 2 barn) samt med Laurentius Andreas Gunnerstadius (fick 3 barn)

Brita   g.m Jonas Esberni (fick 2 barn)

Elisabeth  gift med Ol. Svenonis (pastor i Nårunga)

Ragnhild g.m. Magnus Kalf

 

Antecknat ur Skara Stifts Herdaminnen, utgivet av W Warholm, Mariestad 1871.

– – – – – – – – – –

Brita  Paulsdotter   gift med  1) Jonas Esberni som dog 1622  och de fick döttrarna Bengta Jonasdotter (se nedan)  och Margareta Jonasdotter.

 

Brita var därefter gift med                2) Haquinus Benidicti pastor som dog 1629 utan barn.

 

Gravstenen finns i vapenhuset i Hällstads kyrka.

 

Jonas Esberni var född i Dotorp vid Falköping. Han vistades en tid vid utländska akademier och blev efter hemkomsten konrektor vid Skara skola 1597. Han blev rektor 1601 och innehade denna tjänst ännu 1614 men lär vid samma tid ha tillträtt HELLSTADS pastorat och blivit präst över angränsande församlingar. Han var riksdagsman 1610 och dog den 25 december 1622. Ansågs vara en lärd man.

Jonas Esberni (kyrkoherde mellan 1612-1622) och Haqvinus Benedicti (kyrkoherde mellan 1624-1629).

Brita och Jonas Esbernis andra dotter Margareta var gift med Siggo Fabricius, pastor i Björke.

 

Haquinus Benedicti, född i Sätila, fick pastoratet och änkan Brita (ovan) efter Jonas Esbern 1624. Han gifte sig alltså med Brita Paulsdotter och  kallades ” Humanismus et doctissimus”.  Han dog 1629.

 

– – – – – – – – – –

 

Benedictus Nicolai Sterkerus (?-1624?) i Starrkär     Ale härad

 

Död mellan åren 1624 – 1630. Starrkärr Ale härad.

Troligen son till nr 10 i sammanställningen över kyrkoherdar (Sveno Nicolai) i Torsås församling.

Kyrkoherde i Strekered i Ale härad och var gift med Anna Månsdotter (f. omkring 1600).

 

Benedictis Nicolai och Annas Barn:

 

Petrus Benedicti Stercherus gifte sig med Bengta Jonasdotter/Esberni (se ovan).

 

– – – – – – – – – –

 

(Led 2) 

Petrus Benidicti Stercherus (1602-1661)  son till Benedict Nicolai och Anna Månsdotter.

 

* Född 23 nov 1602 i Starrkärr,

+ Död 5 januari 1661 i Hällstad.

 

Skickades till Skara 1611 och till Växjö 1617 men återvände sedan till Skara.

Reste till Tyskland 1621 och uppehöll sig mest i Rostock till 1623.

Blev prästvigd 1624 till adjunkt i Strekered under faderns långvariga sjukdom.

År 1627 skickades han till överste Joh. Henriksson Reutermed vilken han reste som krigspräst till Preussen.

Återkom till fäderneslandet 1631 och blev s.ä. inpastorerad i Hellstad församling och blev kyrkoherde.

 

Petrus Stercherus var kyrkoherde mellan 1631-1661.

 

Gift 1631 med Bengta Jonasdotter Esberni (?-1694) se led I,  dotter till kyrkoherde Jon Esberni i Hellstad, härstädes och Brita Paulsdotter. Hon levde ännu 1692 och hade då varit blind i 30 år och i 20 år bott hos sin måg i Blidsberg.

 

Petrus Stercherus bestridde ämbetet till 1658. Han har inrättat den första kyrkoboken i Hellstad (finns ej kvar) och 1648 utgivit en likpredikan, tryckt i Göteborg 1958, över Erl Kafle, Syr 7:39, om “Orsakerna varför en människa skall ofta tänka på döden och hur hon skall bereda sig kristligen och väl dö”.

Petrus och Bengtas barn kallade sig Hellstadius (son successor och döttrar gifta med pastorer i Skara stift).

 

 

Petrus och Bengtas Barn:

 

1) Sven Håkan Hellstadius (1632 -1695)

 

2) Anna/Annika Stercherus (1635-1671)

g.m.        1) Stefan Odhelius, (1623-1662) pastor i Odh. Barnlös.

2) Laur Scheding, pastor i Floby. Barnlös.

 

3) Brita  Hellstadius (1638- ) gift med Lars Blidberg (1639-1694), pastor i Blidsberg.

Brita Hellstadius och Lars Blidbergs Barn:

        Jonas Blidberg f.1675

        Estrid Blidberg, f. 1680

        Peter Blidberg (1682-1724) g.m. Catrina Timell. De fick sonen Nils Peter Blidberg (1710-1772)

        Annika Blidberg f. 1684

        Maria Blidberg f. 1686

– – – – – – – – – –

Led 3 

Sven Håkan Hellstadius (1632 -1695) son till Bengta och Peter Stercherus

f. 1632 i Hällstad

d. 10/2 1695 i Hällstad.

 

g. med   1) Märta Tranander Bengtsdotter  (? -1689?)  (dotter av kyrkoherde Bengt i Tranemo). Se länk till släkten Tranander.

Barn:

Bengt (1655-1705) Gift med Annika Bonaeus.

 

g. med   2) Kerstin Fristadius  (f. omkring 1620 – ?), dotter till prosten Arvid Hornius (1569 – 1652) Fristad  samt Fru Christina Håkans D:r.

 

         Barn:

         Stefan/Stephan (1660-1737) – pastor i Hällstad efter Bengt. Se Stefans brev från 1725.    Enligt detta brev var Kerstin Fristadius hans mor. Kyrkoherde enligt Steph Hellstadius i Bergquist bok om Toarp

—————-

Det blir mer och mer otydligt om vilka som är föräldrar eller åtminstone mödrar till nedanstående barn – olika webbsidor ger olika bud?

Personlig fundering: Gifte sig tre av Håkans barn (Bengt, Elisabeth, Märta) med  kyrkoherdens Thorerus Christ Bonaeus i Bönes barn?

 

Barn av osäker tillhörighet:

Petrus (1658-1716)

Karin (1659-1761) dog i Horn såsom torparänka).

Lars (1663- )

Elisabeth (1662/1665? (gift med komminister Chr. Bonaeus i Böne)

Märta (1665 – d. 23/12 1739 i Böne) gift med komminister Johan Bonaeus i Böne.

Elias (1667- ) Int. i Skara 1683).

Magnus (1672- d. 9/10 1737 i Eriksberg)Bonden Sven Svenssons son ?????

? En dotter  som var gift med länsman Nils Gunnarsson)

 

Privat fundering: Var Håkan så vidlyftig så han hade barn på olika håll ??

Håkan Hellstadius (Tjänstgöring som kyrkoherde: 1663-1695).  

 

Petrus´Stercherus son: Håkan (Haqvinus) Kallade sig Håkan Hellstadius 

 

Håkan var kyrkoherde i Hällstad, och en mycket kontroversiell och färgstark man, obekväm för överheten men uppskattad av allmogen som krävde hans återinsättande när konsistoriet avsatte honom. Var ofta inblandad i fyllerislagsmål och miste vid ett tillfälle “en hel del hår och skägg.”

 

Håkan  blev på faderns begäran tagen ur skolan och prästvigdes 1654; kommin. i Hellstad 1656. Han hade sitt ämbete i Hellstad till 1658.

 

Efter faderns död 1661 begärdes hr Håkan till kyrkoherde både av allmoge och adel, som pretenderade jus patronatus, men konsistoriet höllt honom därtil oskicklig. “Hans faders meriter är och väl bekanta, så att hr Håkan hafver sig dervid icke mycket att stödja”. I stället föreslogs mag.Jonas Brinkius, läsemästare vid Skara gymn. och försändes till Hellstad att prov avlägga. “Men denne blev, förmedelst hr Håkans tillställning, ifrån predikstolen stängder, hvarpå hr Håkan uppstiger, konsistoriet och dess utskickade till ej ringa förakt.” Någon tid därefter inkallades herr Håkan, “då honom remonstrerades hans oskicklighet tam intra quam extra ecclesiam. Härunder haver hr Håkan betedt sig mycket obstinat i tal och åthäfvor, bland annat tackta för god promotion, sprungit ut och slagit dörren med största makt igen efter sig, och konsist. i alla måtto affronterat och vanvyrdat.” Fördenskull blev han satt ifrån sitt prestaembete på en tid,  och endast på det villkor restituerad, att “han ej vidare skulle uppstudsa församlingen emot mag. Brinkius.”

 

Denne försändes nu för andra gången till Hellstad. att församlingens ynnest vinna; hvarefter fullmakt för honom utfärdades 1662. Men församlingen hafver honom ändock relucterat och motstånd gjort, begärande hr Håkan till pastor. Några bönder inkommo till konsistoriet för att söka befria den senare från sin oskicklighets beskyllning, men blev dem straxt remonstreradt, hvaruti hans oskicklighet består, nemligen att han varit olydig mot sina förmän, öfvat dryckenskapkifvats och slagits både utom och inom församlingen, lefver ock illa med sin hustru.  En av bönderna erkände, att en gammal knekt för några dagar sedan slagits med hr Håkan och ryckt av honom en stor del av hår och skägg; äfvensom hr Håkan för en tid sedan slagits med soldater på Bogesunds marknad. Församlingen anförde besvär hos regeringen, på hvars förord konsistoriet slutligen måste återtaga sin fullmakt för mag. Brinkius och utnämna hr Håkan till kyrkoherde 1663.

 

Ytterligare info i:  NÄR HÄLLSTADSBORNA TOG SIG EN PRÄST.

 

 En häxprocess i Älvsborgs län 1670.  –  (Inblandad: Kyrkoherde Håkan Hellstadius)  

 

 

Södra Vånga kyrkoruin.

 

Kyrkoruinen.

 

Södra Vånga församling hade egen kyrka från medeltiden till omkring 1870, då den var i så dåligt skick, att den måste överges, varefter gudstjänsterna hölls i Möne kyrka. Klockstapeln fick däremot stå kvar å kyrkogården, som fortfarande är i bruk.

 

Kyrkan var en rektangulär gråstenskyrka med rakt kor utan absid. Den hade en trång ingång mellan långhus och kor och saknade sakristia. Byggnadsmaterialet och stilen antyder, att den har uppförts under första hälften av 1200-talet. Vid norra väggen fanns ett gravkor för major Axel Stårck från Rosendal som avled 1699, och hans fru Brita Kafle. Dessa har skänkt klockan, som fortfarande hänger i stapeln och bär deras initialer och vapensköldar. Den har även en latinsk inskrift, som i översättning lyder:

 

 

“Jag denna klocka hemsöker all fåfänglighet, när jag ringes. Jag kallar eder: kommen till livets glädje” samt “Jag skall lova Jesus i evighet”. Årtalet 1681 är angivet jämte namnen på kyrkoherde Haqvinus Helstadius och hans son Benedictus Hellstadius, som då var adjunkt i pastoratet.

 

 

————————-

 

(Led 4)

 

Bengt Håkansson Hellstadius (1655-1705)   –    Son till kyrkoherde Håkan (1632-1695)

 

f. 1655 i Hällstad

d. 17/3 1705 i Hällstad

Kyrkoherde i Hellestad
Bengt Helstadius vapen
I blått fält en duva av silver med röd beväring
Stående på en löpande gren av guld.
Blått hjälmtäcke fodrat med silver.
Hjälmprydnad; Tre röda rosor med
Stjälkar av guld uppväxande från ett rött
Hjärta. Valspråk Metam tene, håll fast vid målet.
Rätten till släktvapnet i denna form är medgiven
Släktmedlemmar härstammande från Bengt Helstadius

 

Förslag till återupplivande av släkten Hellstadius vapen, känt från 1697.

 

Hellstadius Sköld: I blått fält en duva av silver med röd beväring stående på en lövad gren av guld. Blått hjälmtäcke fodrat med silver. Hjälmprydnad: Tre röda rosor med stjälkar av guld uppväxande från ett rött hjäta. Valspråk: Metam tene (’Håll fast vid målet’). – Känt från 1697 i sigill för Bengt Helstadius (1655–1705), kyrkoherde i Hällstad.

 

 

Bengt  (son till Håkan Helstadius) blev stud i U. 1677, hade ven.conc. på Påarp 1679 och blev prästvigt 1680 till sin faders adjunkt;

Kommin. i Hellstad 1691. Kyrkoherde derstädes med konung Carl IX:s fullmakt 1695. installerades av biskop Rudbeck 1696, var resp, vid prästm. 1697.

 

Bengt Hellstadius (Tjänstgöring som kyrkoherde: 1695-1705.)

 

Han inköpte nya prydliga kyrkoböcker 1701. V. kontraktsprost i Åhs 1702.

 

Gift med  med Annika Thoresdotter Bonaea  (dotter till kyrkoherde Thore Christoph Bonaeus (Thorerus Christ Boneus) i Böne. Hon blev omgift med kyrkoherde kyrkoherden i Såvared, Nils Eldsberg. och L Lundbeck i Herrljunga)

Barn:

Gabriel Hellstadius (1703 – 1752), rådman och stadsnotarie i Lidköping.

Christopherus Bengt (1687- d. 27/2 1701) i Hällstad, blev endast 13 år.

Ingrid  Hellstadius (1691 i Hällstad – ?)  gift omkring 1715 med kyrkoherde Sven Hernvall i Björke (f. 1687 i  Björke, d. 1748 i Södra Björke).

Barn: Bengt Hernvall (f. 24/1 1716 i Synnerby, d. 1756 i Södra Björke).

Nils Hernvall (f. 6/1 1718 i Synnerby, d. 1779 i Södra Björke). Även känd som kommunister Nicolaus Hernvall.

Johan Thore/Thoreus Benedicti (f. och döpt 27/10 1694 i Rosendal , södra Vånga – d. 25/8 1774 i Lyrestad) Var pastor i Lyrestad. g.m. Gunborg Faegersten/Fegersten/Fägersten (finns olika stavningar i olika dokument). (var det 6:e av 13 syskon, resten avled trol. som mycket unga)

 

Axel  (1700-1742) – pastor i Västerbitterna.

Lars/Laurentius Benedicti  f. 1701

 

– – – – – – – – – –

Petrus Hellstadius (f. 1658 i Hällstad – d. 15/4 1716 i Väne-Åsaka)  –   Son till kyrkoherde Håkan (1632-1695)

 

Gift med  1) Maria Wahlberg (född 1659 i Böne, död 1705 i Väne-Åsaka), dotter till  befallningsm Thorsten Larsson i Böne).

Petrus  blev stud i U. 1679, fick ven.conc. hos hr Bengt Lillie 1682; prästvigd 1683; kommin. i Böne s.å. med Köpmanstorp Skatteg. till boställe.

Var inkallad till past.ex. 1696, “då han befanns mycket häpen, men som han har ett qvickt ingenium och ej var så enfaldig då han blev ordinerad” fick han göra om denna examen 1698. Kyrkoherde i Åsaka s.å. tilltr. 1699 och var respond. vid prästm. 1700.

Han var mindre ordenlig i sin levnad, varför han 1711 fick förmaning “att lefva nyktert och i enighet med sin hustru”.

 

Barn:

Peter

Håkan

Lisa/Elisabet  (f. 1705 i Väne-Åsaka- d. 29/5 1745 i S Sjogerstad), gift 2 okt 1743 med kommin. Sven Lagerbeck (f. i Sjogerstad, 1701, död 5/2  1749 i Sjogerstad).

Barn:

Peter Lagerbeck (f. 30/4 1745 i Sjogerstad).

Maria

Gift med  2) Beata Catrina. Swart, född 1670, änka efter  kvartermästare Falk.

 

– – – – – – – – – –

 

Magnus Hellstadius  (1672- d. 9/10 1737 i Eriksberg)Bonden Sven Svenssons son ?????

 

Privat fundering: Var Magnus möjligen Håkan Hellstadius son men att Sven Svensson fick stå som far då han tycks ha blivit född utanför äktenskapet. Har Håkan finansierat hans studier eftersom han fick samma möjligheter att bli präst som sönerna Bengt och Stefan? Det borde ha varit svårt för en bonde att bekosta. Han var ju även gift  med en syster till en prost och kommit in i dessa kretsar trots att fadern står som bonde. Varför fanns annars detta namn med bland min morbrors anteckningar? Faderns vidlyftiga liv är tydligt dokumenterat ovan. Magnus  dotterson Prosten Jon Öjebom nedan är dessutom gift med Anna Elisabet Hellstadia. Det finns fler barn enl ovan med varierande information om deras mödrar. Håkan Hellstadius tycks ha varit en riktig kvinnokarl, de står ju även i kyrkböckerna att han ” lefver ock illa med sin hustru“. Det står också att “En av bönderna erkände, att en gammal knekt för några dagar sedan slagits med hr Håkan och ryckt av honom en stor del av hår och skägg.” Var det kanske av svartsjuka p.g.a. att bondens hustru hade varit otrogen?  Se beskrivningen ovan.

 

 

Magnus Hellstadius, son af bonden Sven Svensson i Skatteg. Hellstad, blev stud. i U. 1693 och prästv 1706 till adj hos biskop Swedberg.

 

Kommin. och skolmäst. i Bogesund 1708. Rekommenderades av Göta hovrätt 1711, emedan han till dess stora nöje predikat, då den hade sin session i Bogesund, oppon. vid prästm 1713, befordrades 1718 till att upprätta den i alla måtto förfallna Eriksbergs församling, varmed han ock gjort en god begynnelse enl uppgift av biskop Rhyzelius.  Något hårdhänt synes han dock ha varit, ty församlingen klagade 1724 att han från predikstolen utbrustit: “I ären tjufvar och skälmar”. En annan gång: “I helfvetet skolen I vara förbannade, till dess I gören eder rättighet”. Så hade han och slagit i predikstolen, att timglaset gått sönder.

 

i  Skriften De Knösiska samlingen ingår namnen Magnus HelstadiusJohan Thore HelstadiusStephanus Helstadius, Axel Helstadius och Olof Nordberg.

 

Gift  med  Maria Månsdotter Nordborg (f. mellan 1670/1680, gift 21/4 1709 i Borås (syster till prosten Olof Nordborg i Fredsberg).

Magnus och Marias barn:

Gemensam länk till nedanstående personer: Sök på Hellstadius.

 

Anna Elisabet Hellstadia,   f.  25/11 1711 i Eriksberg, d. 1779 i Kinneved

Gift                                    1). med Carl Sedman, adj. vid   ladug.lands.förs. i Stockholm.

Som änka gift 1744-10-16    2). med Prosten Jon Öjebom i Kinneved. Sök på Öjebom.  f. 1711-01-30  d. 1781? i Blidsberg.

Son till Andreas Öjebom, f. 1684-04?? i Öjelunda, d. 174207-29 i Kinneved

Öjebom var “en exemplarisk man, nitisk lärare, sträng ordningsman och förträfflig ekonom”. Hans änka skänkte 1779 till hans minne 166 2/3 Rdr sp. som ett   stipendium vid Skara läroverk. Enligt hans egna anteckningar “utstod han många svårigheter och faror, var närvarande vid Helsingfors´övergång till ryssarna 1742, sedan han förut i fem veckor varit ensam präst i staden, besökt och vårdat 6000 sjuka och begravt 5000 döda. Han var även med i Slaget vid Korpeström 1743 ävensom vid dalaallmogens desarmerande i Sthm s. å. och vid flera andra farliga tillfällen. Ofta har han varit vanmäktig av köld, hetta, nattvak, hunger och smittosamma sjukdomar, och såvitt han vet, är han den enda präst i detta krig, som förmått genomgå dess svårigheter utan att sätta livet till”. Under regementets vistelse i Dalarna 1743 fick han missiv till Kinneved, reste ned och provpredikade och fick församlingens “glada och enhälliga” kallelse.

 

Sven (f. 1721 i Eriksberg – d.  4/4 1725 i Eriksberg) Blev endast 4 år.

 

Magnus (f. i sept 1723 i Eriksberg – d. 5/9 1724 i Eriksberg) Blev endast 1 år.

 

Adam Hellstadius             f. 1726 i ?,  d 17980308 i Kinneved

Regementspastor vid Westgöta regemente.

 

Ännu ej identifierad information, kan det ha någon koppling till ovanstående?:

 

Avskrift Alingsås Stads Husförhörslängd A1:6 1808- 1817, 1817-1824

 

Uppgifter från Alingsås Stadsförsamling AI:8

Fru Friherrinnan Albertina Hellstadius f Köhler f. 27/7  1764,  d. 15/4 1831,  gift omkring 1800 med Adam Hellstadius (f. omkring 1755 – d. omkring 1764)

De hade inga barn.

 

von Köhler

Tysk adelssläkt från Livland. Hetteäven förut von Köhler. Friherrlig 1719. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1720,som friherrlig släkt nr: 167

——————–

 

 

————————-

 

(Led 5)

Johan Thore Hellstadius (1694-1774), Son till  Bengt (1655-1705)

 

Född 25/10 1694 i Rosendal

Död 25/8 1774 i Lyrestad

 

Gift  24/9 1731 i Mariestad med  Gunborg Andersdotter Fägersten (Faegersten) (1706-1781) född 14 maj 1706 i Sörestad/Särestad?,  död 12/2 1781 i Skara.

(dotter till prosten Anders F. i Mariestad,   klicka  även  här)

 

Johan Thore Helstadius, f. 25/10 1694 i Rosendal, död 25/8 1774 i Lyrestad, (son till prosten Bengt Hellstadius) född på säteriet Rosendal. Blev student i U 1712 och i Lund 1722. Magister i Lund 1723 varefter han konditionerade fyra år.

 

Gymn.adj i Skara 1728 och s.å. förordnad till lektor Wahlbergs vikarie, “vartill han befinnes mycket tjänlig”.  Konsist.notarie 1729; prästvigdes 1730. Blev utnämnd till kyrkoherde i Lyrestad 1733; men i anseende till uppkommen tvist fick han ej tillträda förrän 1736. Prost över egen församling 1741 i Lyrestad.

 

v. kontr.prost i S Wadsbro, Lyrestad 1751. Ordin dito 1753. Bevistade riksdagen från 1734 till 1760 och var flera gånger ledamot av sekreta utskottet. Pred vid prästm. 1751 och var utn till prae ses 1757, men undanbad sig. Teol doktor 1772.

 

“Han var en klok, myndig och man”. Biskop Juslenius intygade ock, att “ingen kyrkoherde i hela stiftet varit så ackurat som han vid alla annotationer och andra till pastorsämbetet hörande sysslor”. Han fruktade Gud och ärade konungen, hade nåd hos överheten, nit om sitt ämbete, ynnest inför de höga, heder i allmänheten, förtroende med ämbetsbröder, hörsamhet hos åhörare, aktning inom huset, hugnad av sina barn, kärlek av vänner, vördnad bland de ringare. Levde nog och saligen dog. (enligt Wilskmans Åminnelsetal). Under nådåret nedbrann hela prästgården.

Tryckt arbete: Synodalpredikan i Skara 1751.

 

Talet som hölls vid hans begravning.

 

Barn:

Anders ( f. 17/1 1733 i Mariestad – död 26/4 i Skara 1793).

Gunilla Hellstadiaf. 22/3 1736 i Lyrestad

Bengt-Johan (f. 13/5 1737 i Lyrestad död 26/2 1806 i Leksberg).

 

En levnadsbeskrivning 1807 av  HELSTADIUS (Joh. Thore) (1694-1774).

Han var teologie Doctor, Kyrkoherde i Lyrestad och Prost över Norra – Wadsbo Contract. 1)

Han föddes d. 27 oktober 1694 på Säteriet Rofendal i Älvsborgs län och Hällstads församling, och var den 6:e bland 13 syskon. Fadern Bengt Helftadius/Helstadius var då komminister, sedan kyrkoherde i Hällstad efter både Far och Farfar, härstammad ifrån Biskopen i Skara M. Paulus PauliModern Annika Bonae, dotter av Kyrkoherden i Böne Thorerus ChristBonaeus, som var en sonson till Prosten i Rångedala Thore Larsson (Thorerus Laurentii) från vilken genom andra söner och andra döttrar härstammar flera adliga familjer och hederliga prästsläkter. 2)

 

År 1703 blev han intagen i Skara skola av dåvarande Gymnasie- och skolrektor sedermera Domprosten Magnus Bredberg. 1705 dog hans far, varefter Modern gifte om sig med kyrkoherden i Såvared, Nils Eldsberg. Sedan han tillbringat 9 år i skolan och i Gymnasium i Skara, reste han år 1712 till Kungl. Akademien i Uppsala, där han, efter föregången  Examen av Decanus Fac. Phil. Prof. P Schyllberg,  blev bland de studerandes antal inskriven av rektor Magniiens Professor Fabian Törner.

Hans svaga villkor tvingade honom att anta Condition (inackordering?), först i Commendören von Braunjeans Hus och sedan hos Översten Baron Lillie på Hjertared, till dess han år 1722 besökte Carolinska Academien i Lund, varefter han samma år disputerade första gången de Principio Moralitatis Pars Prior under Prof. Arvid Mollers Praefidio., och blev filosofie kandidat.

Följande år 1723 disputerade han pro Gradu likaledes under Professor Möllers  inseende de PrincipioMoralitatis Pars Profterior  och blev samma år d. 24 Maj av professor Carl Schultén promoverad till filosofie magister, samt hade den hedern att vara Gratist(?)  vid denna Promotion. Därefter  fortsatte(?) han sig. i 4år med en Lillies samt Reenstiernors handledande, till dess han år 1728 blev förordnad till Adjunctus Gymnafii i Skrara. 1729 d. 16 April blev han Notarius Confistorii, och1730 d 6 December, ordinerad till Präst av Biskopen Doctor Jesper Swedberg.

1731 trädde han i äktenskap med Gunborg Faegersten, Dotter till framlidne Prosten i Mariesta, Magister Anders Faegersten, med vilken han sammanlevde i 43 år och som överlevde honom. Av 4 barn levde 2 söner till vuxen ålder, Collega Sch. Triv. I Skara Mag. Anders Hellstadius och frälsekamreraren Bengt Hellstadius, men 2 döttrar dog i späd ålder.

1733 den 9 maj fick han av Consistorio Collations – Brev på Lyrestads församling, vilket, efter någon yppad stridighet, blev av Hans Kgl. Majestät stadsfäst år 1735.

Följande år tillträdde han denna församling och blev i Embetet installerad av Biskopen Doct. Schyllberg.

År 1751 den 15 Maj höll han vid Prästemötet predikan över Rom. 6: 22, om Guds Barns Frihet, vilken på prästerskapets enhälliga begäran blev tryckt, och s. år d. 15 aug blev han av Biskopen D. Juflenius förordnad till Prost över Norra Wadsbo Contract.  Han hade den hedern att med ett sällsynt förtroende vara Riksdagsfullmäktig för Skara Stifts Prästerskap vid 6 Riksdagar, åren 1734, 1740, 1743, 1746, 1756 och 1760, och var flera gånger Ledamot i Secreta Utskottet.

Vid Höga Kgl. Kröningen behagade Hans Kgl. Maj:t Kon. Gustav III till belöning för hans Lärdom och övriga förtjänster utnämna honom till Theologie Doctor d. 8 sept. 1772, vartill han, d. 14 oktober s.år, i Uppsala blev högtideligen promoverad av Ärkebiskopen och ProCancelleren Doct. Magnus Beronius. Han var en stor, redelig Medborgare och ägde i allt lika Drift. Kroppshållningen var oförliknelig, få av även utvärtes anseendet fordrade vördnad.  Om Lyrestads Kyrka och Församling, des Oeconomie med mera, var han ganska  mycket förtjent; han skänkte även av egna Medel 500 Daler Silvermynt till ett nytt Orgelverk i Lyrestads Kyrka, som förfärdigades 1770 av Direktören Joh. Everhardt. 3)

 

Var begåvad med en stark Kropps- och Sinnesdonstitution, mestadels vid en god och jämn Hälsa, till dess krafterna genom ålderdomskrämpor, begynnerligen det sista halva året, började mer och   mer avtaga. Dog d. 25 Aug. 1774, 79 år och 10 månader gammal, sedan han varit Päst i 44 år, i 38 år förestått Lyrestads församling, och i 23 år Norra Wadsvo Contract; och begravdes d. 27 September s. år av Prosten i Fredsberg H:r D. Sven Wilkman. Utom de nämnda 2 Disputationer de Principio Moralitatis tryckta i Lund 1722 och 1723 8:o, har han endast av trycket utgivit:

Guds Barnas Frihet till dess Frukt och till dess åtlydnad såsom den,               uti en kort och enfaldig Predikan i anledning av Rom. 6 Cap. 22 v.          vid et allmänt Prästemöte, den 15 Maj år 1751 uti Skara Domkyrka o blivit föreståld, och, efter befallning utgiven av Joh. Th. Hellstadius, Prost och kyrkoherde i Lyrestad, Skara hos Direct6. Herm. Arn.                  Möller, 31 sid 4:0 utom 3 sid, Titt och Ded.

 

Utgivarens tillägnande:

Denna Levnadsbeskrivning är författad år 1775, vilket i avseende på det, som om Mannens Enka och Barn förekommer. s. 13 bör anmärkas.

1)    Denna Biografi är till större delen sammandragen ur det Tal som blev hållet vid Kyrkoherdens i Lystad samt Prostens över Norra Wadsbo i Skara Stift, S Theologia Doctorens – Herr  Johan Thore Helstadii  Begravning i Lyrstads Kyrka, d. 27 september 1774 av Sven Wilkman, Th. D. P. et P. i Fredsberg. Örebro, tryckt hos Jo. Lindh år 1775, vartill är bifogade 5 Genealogiska Tabeller, tillf. 18 sid. 4:0.

 

2) Thore Larsson, Pastor i Rångedala och Prost över Elfsborgs län 1579 – 1608, hade med sin Hustru Ingrid Eriksdotter, Borgmäst, i Elfsborg Eric Bengtssons dotter, sönerna Olof och Christopher, samt döttrarna Tillia och Birgitta. Dottern Julia blev gift. 1) med Prosten i Dala Ericus Magni, och genom honom Stammoder för hela den nuvarande Odhelianska Familjen.

med Prosten i Od, Haquinus Laurentii, ifrån vilka genom sonen Pastorn vid Storkyrkan i Stockholm, Doct. Ericus Haqv. Odhelius, härstamma, Adeliga – Familjerna Odelsiernor, Odelströmmar och Benzelstiernor, samt genom dottern Catharina Odhelia, Adeliga  ätterna Odencrantz och av Darell. Andra dottern Birgitta Thoresdotter blev gift med Presidenten i Göteborgs Nils Börgesson, hvilkas söder Översten och Commendanten på Bohms Börge Nilsson samt Överste-Lientenanen Eric Nilsson blev adlade och kallade Drakenberg. Ena sonen Thore Olofsson, som adlades 1648, stamfader för Frihettel. Och Adel. Offenbergska familjerna. Andra sonen  Cristhopherus Thoreri, Fott. Helstradit Morfarsfar, Compastor i Böne, Stamfader för Herrar Arvidssöner och flera hederliga Päste-ätter, vilket alt i de till denna Parentation bifogade Generalogiska Tabeller är utfördt. Prosten Thore Larssons farfar var Herr Thore Pedersson av Vapn, i Riksföreståndaren Sten Sture den Yngres tid.

 

3) Se Hülphers Avhandling om Musik och Instrumenter samt beskrivning över Orgverken i Sverige, p. 273

——————————————–

Översättningen är opålitlig då den är mycket svårläst.

Här hittar ni länken till texten på Google för egen kontroll.

 

– – – – – – – – – –

 

Axel Hellstadius (1700-1743),  Son till  Bengt (1655-1705)

 

* Född  1700 i Hällstad

+ Död 23 maj 1742 i Västerbitterna

 

Gift med Elisabeth Rotswill/Ratzwill som var dotter till kapten Radzevill. Hon blev senare omgift med handlanden Borgström i Göteborg.

 

Axel Hellstadius, son av kyrkoherde Bengt Hellstadius, i Hellstad, blev stud i U. 1720 och prestv. 1725, till past.adj i Borås.

 

Huspredikant hos amiralen frih. Sjöblad på Torpa 1726; kommin. i Toarp 1730; tillträde 1731; kyrkoh. Västerbitterna 1741; tilltr. 1742. död kort efter tillträdet den 23 maj s.å. i Bitterna. Capellan i Rångedala 1731 och  Pastor i Bitterna.

 

Toarps kyrka där Axel tjänstgjorde.

 

Barn:

Anna Elizabeth, b. 1/5 1732 i Rångedala

Ulrica, f. 3/6 1734, d. 25/11 1734 i Rångedala. Hon blev bara 5 månader.

Maria, f. 27/7 1737 i Rångedala, d. 9/2 1812 i Göteborg. Gift med gift med Bokhållare Brehmer/Brämer  i Ostindiska kompaniet

Beata, f. 3/4 1739 i Rångedala, gift med urmakare Rising i Göteborg

 

———————————–

(Led 6)

 

Anders Hellstadius, (1733-1793) son till Johan Thore Hellstadius (1694-1774)

 

 Kompletterande information om detta.

 

* Född 17 januari 1733

+ Död 26 april 1793.

 

Gift med  1) Catr Elisabeth Löfner (1746-1769), dog 1/2 1769 i Skara, dotter till kyrkoherde kyrkoherde Anders B Löfner i Hedelplana.)

De fick en dotter Anna Maria f. 23/1 1769-d. 24/1 1769. Tydligen dog modern i samband med födseln, Orsak – koppor och barnsäng.

I Skara stadsförsamling under Collga Scholae Anders Hellstadius står Hu Catharina Elisabeth Löfner som död, med fru Catharina Udd tillskriven efteråt på samma rad.

 

2) 1770 Catherina/Cajsa Udd (1747- d. 20/3 1814 i Lidköping, begravd i Erikstorp). Dotter till corpralen/konetten vid Västgöta Cavalleri Carl Udd och hans maka Margareta Chr. Tallberg.

 

Anders var Susannes mm ff ff f,  Lisse-Lottes mf ff ff och Herberts ff fm ff f. Vad var han till dig?

 

 

Anders var bror med Bengt-Johan. Dessa gifte sig med var sin syster Chatarina/Cajsa Udd och Lotta/Charlotta Udd och blev på så sätt även svågrar och svägerskor.

 

Anders Hellstadius (son av prosten dokt Johan Thore i Lyrestad) född i Skara, student i U 1753. Magister 1761.

 

Prästvigt s.å. till huspredikant hos general V. Ungern Stenberg  (med foto); vik. domk.syssloman i Skara s.å. past.ex. 1766; kolliga vid Skara skola 1767 (betalade då till S. Trana 400 d:r för att denne ej skulle söka). Domk.syssloman 1783. Sedan han, oaktat förnyade påminnelser, ej kunnat anskaffa giltig borgen, blev han från tjänsten suspenderad 1787 och uppgav vid samma tid sin stat. Begärde att åter få tjänstgöra 1790, men ansågs därtill oduglig. Rörd av slag.

Anders var student i Uppsala 1753. Han blev avskedad 1787 från att vara Cathedral Manager därför att han misslyckats med att betala ett garanterad lån.

 

Anders och Catherina  Udds barn:

 

1) Johan Thore (f. 10/1 1771 i Skara – död 2/10 1834 i Saleby), var pastor i Saleby. Han var student i Uppsala 1790, prästvigd 1799, kyrkoherde i S. Björke, Älvsborgs län samt blev Domprost 1833.

2)  Carl Anders

                Hänvisn ing Kompletterande info.

 

3) Lars (f. 2/1 1775 i Skara – d. 8/3 1835 i Stora Mellby) , komm. i St. Mellby. Gift med Elsa Charlotte Schotte.

Deras son var komm. i Väne Åsaka Anders Gustaf H.

(gift 16/10 1810 i Siene med Sofia Margareta Charlotta Dahlgren,  född 1814, död 1875, dotter till Prosten Johan Dahlgren i  Vännersnäs).

 

 

 

   4) Kajsa/Cajsa/Katarina Lisa/Elisabet (f.  8/8 1777 i Skara, gift med postmästare Erik Edberg f. 25/4 1768 i Högan Varv och d. 22/2 1826 i Lidköping) . Han flyttade 1813-01-15 från Kvarngården, Horsås till Berg.  Eriks far var Erik Håkansson (1717-1775) från Högan och Greta Edberg (1730-1773) i Högan.

 

5) Axel f. 18/6 1781 i Skara domkyrkoförs., barnlärare, död 1843.

Baptism witnesses: Professor i veterinärmedicin Peter Hernqvist i Skara domkyrkoförs. Vistas hos brodern Lars 1834 i Östergården.

 

Familjen UDD 

Systrarna Udd hade även en bror Anders Framhold Udd, f. 1750.

Syskonen Udds far var konett Carl Udd, (1700-1773) han dog på Östtomten i Stenum enligt kyrkboken.

Carl Udd var gift med Maria Margareta Cristina Tallberg, f. 19/8 1723. Tallbergsläkten är en adelssläkt som blev adlad under 30-åriga kriget.

 

 

Läs om den adliga släkten Tallberg.

———————————–

(Led 7)

Johan Thore Hellstadius, (1771-1834)  son till Anders Hellstadius, (1733-1793)

* Född 10 januari 1771 i Skara

+ Död 2 oktober 1834 i Saleby

 

 

Gift 14/3 1815 i Lidköping med  1) Helena Maria Juvén (f. 1 jan. 1786 i Lidköping – ?) dotter till handl Anders Juvén i Linköping och hans maka Justina Longdin i Linköping (f. omkring 1768 – lämplig ålder vid barnfödsel).

 

Johan Thore (son av domk.sysslom. Anders i Skara) född i Skara, student i U 1790.

Prästvigd 1799, magister i Greifswald 1803. V kollega i Lidköping 1804. Past.adj., v. pastor och slutligen kommunister därst. 1812. Past.ex. 1816. Kyrkoherde i Björke 1821. Tillträdde 1823. Kyrkoherde i Saleby 1830. Prost 1833.

 

Maja flyttade som nybliven länka 1836 från Prästgården Saleby till Linköping. Bodde som hyresfolk hos rådman Bergqvist 1836 i Lidköping. Flyttade 1837 från Lidköping till Ledsjö.

 

Barn:  Anders Thore (född 12/10 1817 i Lidköping, brukshållare, sköt ihjäl sig)

Catharina Maria Elisabeth (24/4 1820 – 12 maj 1821 i Lidköping, blev endast 1 år).

Erik Gustaf Laurentius (7 mars 1823 i Södra Björke – 23/2 1824, blev endast 1 år.)

 

Lars Johan Hellstadius (f. 19 aug. 1825 i Södra Björke – d. 19/12 1878 i Häverö Stockholms län. (gift 31/1 1857 i Häverö med Margareta Jansdotter) f. 4/7 1834 i Prästgården, i Häverö, Sthlms län – d. 3/12 1891 i Häverö, dotter till torparen Jan Persson, f. 2/10 1810 i Häverö och hans maka Cajsa Johanna Jansdotter f. 16/11 1803 i Riala, Uttersätra, Sthlms län.

Torparen Jan Person ovan var i sin tur son till skomakaren Per Ersson f. 1763, g.m. Margareta Mattsdotter, f. 1778.

Cajsa Johanna Jansdotter ovan var dotter till Johan Adolf Jansson i Riala, g.m. Anna Larsdotter i Riala.

———————————–

Lars Hellstadius (1775-1835), Anders´ (1733-1793) och Cajsa/Catherinas son

 

* Född 2 januari 1775 i Skara

+ Död 8 mars 1835 i Stora Mellby.

 

Mag Lars Hellstadius (son av domk.sysslom. Anders Hellstadius i Skara och Cajsa Udd).

född i Skara, student i U 1794; magister Greifswald 1799; prästv. 1800; komminister i Hool 1808; dito i Mellby 1824; past.ex. 1830.

 

Flyttade 1824 från Östergården i Hol till Stora Mellby. Dog i Kronogården, Tollestorp av bröstvattusot.

 

Död i vattusot. Han hade en stark och reslig kropp, var ivrig jordbrukare, tämligen frispråkig och bullersam, men en redbar och hederlig man. Ett omåttligt förtärande av öl och svagdricka vållade hans sjukdom och död.

 

Gift 16/10 1810 i Siene med Elsa Charlotte Schotte, f. 12/10 1794 Östergården i Siene (hennes far var sekreterare och vice häradshövding Petter Schotte, f. 1700 i Göteborg, d. 1780 i Siene och hennes mor var Margareta Elisabet Brun d. 1756 i Siene).

Elsa Charlotte  flyttade 1836 från Kronogården, Tollestorp, Stora Mellby till Lekåsa.

 

Barn:

Anders Gustaf (kommin. i Tunhem) f.  7/6 1812 i Hol, d. 6/5 1874 i Vänersnäs, Skaraborgs län.

 

Johan Wilhelm (possessionat) f. 17/5 1814 i Östergården, Hol Älvsborgs län., d. 10/5 1891 i Åmål, Älvsborgs län, gift 1844 med Amalia Wilhelmina Berger.     Se separat fil om Johan Wilhelm och hans dotter Johanna Wilhelmina (Mina) Hellstadius f. 3/12 1842.

Charlotta Sofia (f. 23/1 1816 i Hol, d. 7/12 1819 i Hol, blev endast 3 år).

Thore (mindre vetande) (f. 18/10 1818 i Hol, Älvsborgs län. Flyttade 11/7 1836 från Kronogården, Tollestop, Stora Mellby till Lekåsa, d. 20/12 1900 i Holm.)

Johanna Sofia   (f. 16/1 1822 i Östergården i Hol. Flyttade 11/7 1836 från Kronogården, Stora Mellby till Lekåsa. Död 31/8 1895 i Holm.)

———————————–

(Led 8)

Anders Gustaf Hellstadius (1812-1873), son till Lars Hellstadius (1775 – 1835)

 

* Född 7 juni 1812 i Östergården

+ Död 5/6 1874 i Lilla Lund

 

Gift 18/5 1855 i Vänersnäs med Sophia Margaretha Charlotta Dahlgren 

(f. 1814-07-30 i Vänersnär, flyttade 1863-10-28 Från Stommen, Väne-Åsaka till Lilla Lund, Vänersnäs. Dog 1875-12-16 i Lilla Lund, Vänersnäs.

Father: Johan DahlgrenKyrkoherde på Vänersnäs. Mother: Ulrika Elisabet von Seth). 

 

Anders Gustaf Hellstadius, komminister och son av kommin. Lars Hellstadius i Mellby, f. i Mool, stud i Lund 1836, 1838, prästv. 1839, kommin. här 1850 i Tunhem,; tilltr. 1851. Nedlade ämbetet och tjänsten 15 oktober 1862. (enl annan uppgift nedlades ämbetet 1868). Bodde 1855 i Stommen, Väne-Åsaka. Flyttade 28/10 1863 till Lilla Lund i Vänersnäs.

 

Läs om den starka Åsakaprästen!

 

Inträdde i Skara skola 1824 i Lund 1836 i Uppsala 1838 präst­vigdes 1839 komm. 1850 nedlagde ämbetet 1868.

———————————–

Lars Johan Hellstadius (1825 -1878)  son till Johan Thore (1733-1793

 

* Född 19/8 1825 i s Björke, Älvsborgs län

+ Död 19/12 1878 i Gässvik i Häverö Stockholms län

 

Bonden och/eller  juristen Lars Johan Hellstadius. Dog av blodslag p.g.a. supig och oordentlig lefnad.

Även hans hustru Margareta var mycket för stora fester och hela deras förmögenhet försvann p.g.a. deras vidlyftiga leverne.

 

Den  31/1 1857 gifte han sig med  Margareta Jansdotter ,

f. 4/7 1834 i Prästgården, Häverö, Sthlms län och död 3/12 1891, dotter till torparen Jan Persson, f. 2/10 1810 i Häverö och hans maka Cajsa Johanna Jansdotter f. 16/11 1803 i Riala, Uttersätra, Sthlms län.

 

Jan Person ovan var i sin tur son till skomakaren Per Ersson f. 1763, g.m. Margareta Mattsdotter, f. 1778.

 

Cajsa Johanna Jansdotter ovan var dotter till Johan Adolf Jansson i Riala, g.m. Anna Larsdotter i Riala.

 

Margareta Jansdotter gifte efter Lars Johans död om sig 19 dec 1878 med V V Westerlund.

 

Enl L H Erikssons utslag 3/2 1879 har dödsorsaken för Lars Johan varit “lungslag”. Grannarna Mats Mats Olsson och Er. Anderson och Jan. Erik Eriksson i Gässvik” attesterade att intet misstänkt förekommit i hemmet.

 

Barn:

Stationsförmannen Johan Gustaf Theodor (född 20/10 1857 i Gässvik i Häverö. Utflyttad till   Väddö 19/10 1878.

(Gift 6/12 1878 med Maria Katarina Backman  f. 2/12 1858 i Elmsta i Väddö, Sthlms län, d. 24/11 1932 i Gävle, dotter till Sockenskräddaren Olof Gustaf Backman, f. 7/8 1829 i Knutbyn i Fröltuna, Sthlms län och hans maka Eva Andersdotter f. 15/8 1823 i Prästgården Väddö).

 

Maria Katarina/Catharina Backman  

 

Hilmas familj:  Mamma, mormor och morfar.

Mamma: Maria Catharina sedermera gift med Johan Gustaf Theodor Hellstadius.  

Mormor Eva Backman f. Andersdotter,  Morfar Olof Gustaf.

– – – – – – – – – –

 

(Led 9)

 

Johan Gustaf Theodor Hellstadius(1857-1929),  Lars Johan Hellstadius (1825-1878) son.

 

 J.G.T: Hellstadius familjegrav.

 

Född 20/10 1857 i Gässvik i Häverö, Stockholms län, utflyttad till Väddö 19/10 1878, död 30/1 1929 i Gävle.

 

Stationsförmannen och godsförmannen Johan Gustaf Theodor gifte sig  6/12 1878 I Väddö med Maria Katarina Backman  f. 2/12 1858 i Elmsta i Väddö, Sthlms län, d. 24/11 1932 i Gävle, dotter till sockenskräddaren Olof Gustaf Backman, f. 7/8 1829 i Knutbyn i Fröltuna, Sthlms län och hans maka Eva Andersdotter f. 15/8 1823 i Prästgården Väddö.

Olof Gustaf Backman var i sin tur son till statdrängen Anders Backman, f. 20/8 1804 i Frötuna, g. m. Maria Andersdotter f. 1797 i Almunge, Stockholms län.

 

Eva Andersdotter ovan var dotter till dagsverkaren Anders Olsson, f. 29/1 1777 i Toftlinge Väddö, g.m. Catharina Ersdotter,  f. 3/9 1790.

 

Anders Backman ovan var son till Olof Backman f. 1756, g.m. Brita Jansdotter, f. 1758 i Estuna. Olof Backman var i sin tur son till Carin Andersdotter, f. 4/8 1826 i Estuna.

 

Anders Olsson ovan var son till Olof Olsson, f. 1726, g.m. Margareta Andersdotter, f. 1738.

 

Johan Gustaf Theodor.    Johan Gustaf Theodors dödsannons.

 

Maria Hellstadius dödsannons.

 

I 1908 års adresskalender finns en stationskarlsförman Johan Gustav Theodor Hellstadius (1857-1929) på Ruddammsgatan 49 och hans son Oscar Gustaf Eugen Hellstadius (1884-1957) på Ruddammsgatan 51, i grannhuset. Han står som extra eldare.

 

 

Översta raden:  Conrad, Maggy, Oscar, Eva, Ossian, Olga.

Nedersta raden: Agnes, Johan Gustaf Theodor, Alice, Hustrun Maria och Hilma.

 

Fler familjebilder.

 

Johan Gustaf Tehodors och Marias  barn: 

 

         Agnes Julia Ingeborg g. Nordström    (f. 15/9 1879  i Häverö, död 8/9 1955, kl. 20:30 i Gävle, Staffans församling)

 

Agnes 

 

         Hilma Maria g. Rosenblad                   (f. 19/6 1881 i Väddö, död 14/8 1964 kl. 1 i Sandviken)

 

Hilma

 

 

        Oscar Gustaf Eugen Hellstadius   (f.  4/5 1884 i Väddö, död 22/6 1957 i Gävle, Staffans församling)

 

Oscar.

 

        Conrad/Konrad Teodor  Hellstadius    (f. 10/11 1887 i Gävle, död 26/6 1958 kl. 8:30 i  Gävle, Heliga Trefaldighets församling) .

 

Conrad.

 

        Bror Ossian Valdemar Hellstadius       (f. 20/12 1893 i Gävle, död 28/9 1974 i Täby)   

 

Ossian.

 

         Maggy Sofia Antonia g. Gällstedt        (f. 13/8 1897 i Gävle och död  29/1 1976 i Gävle)

         Olga Evelina g. Håkansson                  (f. 26/11 1900 i Gävle och död 5/3 1963 kl. 3 i Gävle, Staffans församling)           

Eva Margaret g. Arvén                         (f. 3/6 1903 i Gävle och död 19/7 1985 i Gävle, Staffans församling)

Alice Eleonora. g. Sandberg                 (f. 23/3 1906 i Gävle och död 13/7 1983 i Gävle)

 

(två söner som dog i späd ålder)

Lars-Gustaf Werner Hellstadius            (f. 11/10 1882 i Väddö och död 16/7 1883 i Väddö). Blev endast 9 mån.

Den andre sonen är ej registrerad.

 

Syskonen Hilma och Conrad.    Systrarna Agnes och Hilma.

 

– – – – – – – – – –

 

(Led 10)

 

Oscar Gustaf Eugen Hellstadius (1884-1957) Johan Gustaf Theodors son.

 

* Född  4/5 1884 i Väddö

+ Död midsommardagen 22/6 1957 i Gävle Staffans församling

 

Oscar och Agnes äktenskap

 

Läs här om Oscar och Agnes första hem:

 

Agnes (Kandell) och Oskar 

 

 

Oscar Hellstadius.   Lisse-Lottes morfar

 

 

I 1908 års adresskalender finns en stationskarlsförman Johan Gustav Theodor Hellstadius (1857-1929) på Ruddammsgatan 49 och hans son Oscar Gustaf Eugen Hellstadius (1884-1957) på Ruddammsgatan 51, i grannhuset. Han står som extra eldare.

 

 

Gift 22/10 1905 i Gävle, HT med  Agnes Ulrika Kandell/

 (f. 1/5 1882 i Torsåkra, gift 22/10 1905 i Gävle,  – d. 6/5 1961 i Gävle).

 

Agnes Ulrika f. Kandell  Lisse-Lottes mormor.

 

Sixtus Candell.

 

Oskar Gustav Eugen Hellstadius (muddermästare) — Lisse-Lottes morfar (se sidans skapare)

 

Gunda, Vally/Wally, Siffer, Oskar, Agnes och Vanda/Wanda längst fram.

 

Wanda, Gunda, Siffer, Wally, mormor Agnes och morfar Oskar

 

 

Foto: Lisse-Lotte Danielson.

 

Obs. Ångväfveriet i bakgrunden. I detta hus på S. Centralgatan 24 (bakom de röda gardinerna längst ned till höger)

bodde min morfar och mormor Oscar och Agnes Hellstadius och här växte min mamma Wanda Hellstadius upp

tillsammans med sina syskon..  Bilden togs strax innan huset revs. I detta hus växte även Kerstin Monk upp till höger om den

vänstra ingången på nedre botten

 

Mitt emot på andra sidan Centralgatan låg Makaronfabriken. /Lisse-Lotte Danielson

 

 

 

 

 

.   Hilda Kandells vilorum och Oskars och Agnes m fl grav. Graven sparas för all framtid.

 

Oskar var muddermästare.

 

Född i Väddö men gävlebo sedan sin tidigaste barndom. Hellstadius var anställd vid Gävle stad i nära trettio och och avgick med pension 1948, varvid han erhöll stadens förtjänstmedalj. Han var en arbetsam och duktig yrkesman, glad sällskapsmänniska och omtyckt av alla. Hellstadius var en intresserad fackföreningsmedlem. Den bortgångne sörjs närmast av maka Agnes, f  Candell, barn, barnbarn och barnbarnsbarn, syskon och övrig släkt.

 

Barn:     Erik Siffer Hellstadius” (Trafikbiträde, gift med

 

1) Svenda (Svendas bonusdotter Ginnie) och

 

2)  8/5 1955 med Rut Nina Clara Augusta Engqvist (f. 26/4 1909 i Mjölby d. 21/3 1989 i Gävle) Bobbie).

                

Gunhild/ Gunda Katrina f. 7/6 1905 utanför äktenskapet i Torsång – död 15/2 1991 i Gävle, Tomas församling, gift 19/1 1929 i Gävle, Heliga Trefaldighetskyrkan med Harry Ferdinand Lidén f. 29/12 1906 – d. 9/6 1979 i Gävle vid 72 års ålder.

 

Harry arbetade i konsum Alfa som fastighetsskötare hos HSB. Dessutom var han fackligt  aktiv och hade uppdrag som förhandlingsdelegat. Skytte som fritidsintresse. Gunda och Harrys barn var Ola och  Gun (som var Gift med Gert Hedlund, deras barn Lillemor och Tommy)

 

Wally f. 22/12 1912 i Gävle – d. 17 juni 1974 i Borlänge, gift 23/8 1936 med Ernst Uno Candell, f.  13/6 1911 i Stora Tuna – d. 25/1 1983 i Borlänge. Uno var Wallys kusin. Deras barn är Lars och Christer.

 

Wanda f. 1/7 1920, d.  8/7 1994

gift under 1944? med  1) Helge Liljedahl,  Barn var Lisse-Lotte Yvonne. (senare adopterad av Arne Nord)

gift under 1947? med  2) Bengt Arne Nord. Barn var Ulla Anna-Lena.

– – – – – – – – – –

 

Conrad Teodor Hellstadius (1887-1958) – Johan Gustaf Theodors son

 

* Född    10/11 1887 i Gävle

+ Död     26/6 1958   i Gävle

 

Conrad Hellstadius.

 

Gift 6/4 1919 i Mora med  1) Elna Margareta Åsberg (f. 20/7 1890 i Mora, död 3/3 1950 i Gävle. HT)

Fick med henne sonen Bernt  Gustav Teodor Hellstadiu(f. 26/6 1919 i Gävle Heliga Trefaldighet, d. 28/6 1978 i Gävle, Staffans församling).

 

Conrad var Gift 1/9 1951 med 2)  Hedvig Matilda Björk (f. 9/4 1893 i Gävle, d. 8/6 1967 i Gävle, Heliga Trefaldighet).

 

Konrad, Agnes och Lisse-Lotte.

 

 

Märta Hellstadius berättelse om Elna: “Jag minns Elna mycket väl. Hon var en mycket duktig och ambitiös kvinna. Hon talade dalmål. Stor munterhet i släkten väckte ett av hennes yttranden rörande Alice´man Einar och Nellys man Gustaf (dessa män var bröder). – Att inte de där Sandbergspojkarna kan lägga bort den där dalskan! – sagt på sjungande dalmål. Elna var tålig och snäll. Hon dog hastigt när hon och Konrad just skulle resa och hälsa på Bernt och Iris samt Bernt-Olof i Öregrund. Hon var då endast 60 år eller kanske knappt 60. Vid den åldern dog också Bernt. Det var väl hjärtat som strejkade i båda fallen.”

 

  Conrad, Hedvig, Bernt och Dagnys grav.

– – – – – – – – – –

 

Bror Ossian Valdemar Hellstadius (1893 – 1974) –  Johan Gustaf Theodors son

* Född    20/12 1893 i Gävle

+ Död     28/9 1974 i Täby

 

Gift  25/5 1919 i Sollentuna med  Dagmar Lydia Hallin (f. 16/11 1898 i Botkyrka, död 15/1 1990 i Täby).

 

Barn:     Märta Teresia Hellstadius (f. 26/8 1921 i Sollentuna –  ) gift 7/1 1950 med Karl Herman Ottimar Haneklou (f. 9/8 1898 i Göteborg,  d. 23/6 1973 i Falun.-1973)

Deras barn var: Bror Ottimar Christer Hellstadius, f. 9/11 1950 i Haparanda., Kurt Ottimar Bertil Hellstadius, f. 30/5 1954 i Falun, Karin Marita Haneklou, f. 25/4 1958 i Falun, g.m Lars Hjelm

 

 

Eva Maria Hellstadius (f. 18/3 1927 i Maria Magdalena, Stockholm stad) gift 22/6 1956 med Karl Olof Sigfrid Ählman (f. 20/8 1915 i Ringarum, d. 15/7 1973 i Enebyberg, Stockholm) . Deras dotter är Dagmar Maria Ählman (f. 1/3 1958 i Danderyd ) gift med Rolf Lennart Ahnström (f. 6/9 1956 i Säby). Dagmar Marias och Rolf Lennarts barn är Jenny Stina Maria Ahnström, (f. 21/1 1992 i Örebro och Björn Carl Lennart Ahlström (f. 29/3 1990 i Örebro).

 

– – – – – – – – – –

Agnes Julia Ingeborg Nordström (1879-1955) – född Hellstadius, Johan Gustaf Theodor Hellstadius dotter

 

* Född    15/9 1879 i Häverö

+ Död     9/8 1955 i Gävle Staffans församling, begraven 16/8 1955 i Gävle kyrkliga samfällighet.

 

Agnes,  Otto och Nelly Nordström.

 

Familjen Nordström med barnen Nelly, Evert och Georg.

 

Agnes Nordström död.

 

G.m.  26/6 1902 i Gävle med Stationskarl Karl Otto Nordström (f.  5/11 1876 född i Dala Husby i Kopparbergs län, Dalarna – död 28/3 1934 i Gävle, Staffans förs. begravd 8/4 på Bomhus kyrkogård.). Han dog av hjärtförlamning.

 

Karl Ottos far var Karl Wilhelm Nordström, född i Ovansjö 1850. Nordström är ett båtsmansnamn som erhölls då de värvades. Alltså kan flera personer heta det utan att vara släkt.

(Läs om familjen Lemoine.)

 

Karl Ottos dödsannons  

 

Denna familj var oerhört musikalisk och konstnärligt begåvad. Se själva vilken släktklenod som har räddats. Många av dikterna/sångerna är skrivna av maken Otto till Agnes.

 

Denna bok är tillägnad Agnes Hellstadius från Otto – hennes blivande make. Vilken kärleksgåva!

 

1  2-3  4-5     6-7  8-9  10-11  12-13  14-15

 

16-17  18-19  20-21  22-23  24-25  26-27

 

28-29  30-31  32-33  34-35  36-37  38-39

 

40-41   42-43  44-45  46-47  48-49  50-51

 

52-53   54-55   56-57  58-59  60-61  62-63  64

 

 

Barn:   Nelly (f. 11/9 1902-d. 18/11 1993 i Gävle) g.m. Gustav Sigfrid Sandberg (f. 23/2 1898 i Stora Kopparberg, gift 16/9 1928 – d. 14/2 1972 i Gävle).

Olov/Olle: f. 24/4? 1904 d. 2/5 1913. Olle dog ung, endast nio år gammal i blodförgiftning efter en vagel i ögat.

Karl Axel Evert (f. 9/10 1906 i Valbo – d. 13/2 1992 i Gävle) g.m. Elin Augusta (Ella)  Förnell (f. 24/2 1903 i Gävle, gift 3/4 1937, d. 6/8 1994 i Gävle)

Barn: Barbro f. 25/12 1941 g.m Arne Nordgren (f. 22/7 1941)

Karl Georg Tyko (f. 27/8 1912 i Gävle – d. 10/3 1998 i Gävle) g.m. Elsa Ingegärd Holmgren (f. 27/3 1919 i Valbo, gift 28/8 1943).

Barn: Göran  f. 5/9 1944 g.m. Barbro född Berggren 25/3 1944.

                                 Olof/Olle f. 27/4 1948 g.m. Gunilla född Lamberg 20/5 1947.

 

– – – – – – – – – –

 

Hilma Rosenblad (1881-1964)född Hellstadius – Johan Gustaf Theodor Hellstadius dotter:

 

* (f. 19/6 1881 i Väddö – d. 14/8 1964 i Sandviken)

 

gift 19/12 1950 med  Gustaf Rosenblad (barnlös).

 

   Hilmas vackra inklädda gamla fotoalbum. Samtliga gamla foton är från detta.

 

Vackra Hilma.

 

Vän i familjen:  

 

        von Hall, Hjalmar Z:son, Överstelöjtnant, Avliden.

 

Att döma av hennes underbara album tycks hon ha haft oerhört många betydelsefulla vänner.

Det är med vördnad som jag bläddrar försiktigt i detta.

 

– – – – – – – – – –

 

Maggy Sofia Antonia Gällstedt (1897 – 1976) –  född Hellstadius – Johan Gustaf Theodor Hellstadius dotter

 

* Född  13 augusti 1897 i Gävle

+ Död 29 januari 1976 i Gävle

 

Gift  19/7 1926 i Gävle, Heliga Trefaldighet med Otto Einar Gällstedt,  död 19 juli 1932.

 

F kassörskan Maggy Gällstedt, född Hellstadius, Gävle har avlidit i en ålder av 78 år. Den bortgångna var infödd Gävlebo och änka sedan 1932 efter köpman  Otto Einar Gällstedt. Hon var under många år kassörska vid tvålfirman Sason och Swea i Gävle. Närmast sörjande är systrarna Eva Arvén och Alice Sandberg med familjer.

 

Einar Gällstedt dog samma dag som Eva Smedje (Alice Sandbergs dotter) föddes, 22/7 Enligt Märta Hellstadius var det en varm sommar det året. Det sista Einar sade i livet var: “Det var väldigt vad varm det är!”

 

Einar och Maggys Barn: Gull Gällstedt (död 1950)

 

“Farbror Einar hade bil. När han i slutet på 20-talet hälsade på oss i Gimo, där pappa arbetade vid järnvägen, färdades han i bilen. Han ägde även en kamera, så bilen och vi blev förevigade. I Gimo fanns då bara en bil. Det var en man, vars fru var tandläkare som ägde den, en röd “fordloppa”. Men farbror Einars bil var betydligt elegantare.”

– – – – – – – – – –

 

Olga Evelina Håkansson  (1900-1965) – född Hellstadius, Johan Gustaf Theodor Hellstadius dotter

 

* Född    26/11 1900 i Gävle

+ Död     5/3 1965 i Gävle, Staffans förs.

 

Gift 7/9 1929 med Karl Georg Håkansson, f. 4/5 1897 i Klara, Stockholms stad, gift 7/9 1929, död 17/9 1983 i Gävle

 

Barn:  Ulla Håkansson (gift med Lars. Barn: Maria) 

Hans-Olof, numera Hans Hellstadius

gift med Marianne. Barn: Eva, Karin och Ann-Charlotte

– – – – – – – – – –

 

Eva Margaret Arvén (1903-1985) född Hellstadius,   Johan Gustaf Theodor Hellstadius dotter:

 

* Född    3/6 1903 i Gävle

+ Död     19/7 1985 i Gävle

 

gift  8/3 1930 i Skäfthammr, Uppsala med Karl Yngve Arven, f. 13/7 1901 i Tumbo, d. 6/8 1981 i Gävle

 

Barn:   

Margaret Katarina Arvén-Karlsson (f. 9/6 1931 i Uppsala). Även känd som Margaret Katarina Arvén Karlsson.

Birgitta Arvén (f. 4/1 1934 i Skäfthammar, Uppsala).

– – – – – – – – – –

 

Alice Eleonora Sandberg f. Hellstadius (1906-1983) – Johan Gustaf Theodor Hellstadius dotter.

 

* Född    23/3 1906 i Gävle

+ Död     13/7 1983 i Gävle

 

Gift 31/10 1931  i Gävle med Einar Wilhelm Sandberg, f. 27/6 1906 i Gävle i Staffans förs. – d. 6/2 1992 i Gävle.

 

Barn:     Eva Marianne Sandberg (f. 22/7 1932 i Gävle – )  gift med Sven Gunnar Smedje (f. 7/2 1930 i Gävle, Hel. Trefald, gift 8/8 1952, d. 13/5 1991 i Gävle, Staffans församling. Deras barn är Hans Gunnar Smedje (f. 7/12 1952 i Gävle, Staffans församl. samt Eva Birgitta Smedje, f. 30/12 1957 i Gävle, Staffans förs.

 

– – – – – – – – – –

 

(Led 11)

 

Erik Siffer Hellstadius (1908-1977) – Oskar Gustav Eugen Hellstadius son.

(Min käre morbror Siffer som reste landet runt och forskade i olika kyrkor  samt tog fram detta materiel långt före datorernas inträde)   

 

* Född  7/11 1908

+ Död 16/12 1977

 

Gift med  1) Svenda som hade dotter Ginnie med som “bonusbarn”.

2) Rut Nina som hade sonen Bobbie med som “bonusbarn”.

 

 

Svenda och Siffer.    Siffer och Nina.

 

Siffer var trafikbiträde och avled vid 69 års ålder. Var under många år i tjänst inom järnvägen, men förtidspensionerades p g a sjukdom för många år sedan. Han var frimärkssamlare men också intresserad av schack och en duktig bridgespelare.

 

Det är Siffer som var oerhört intresserad av att forska i släkten och som reste runt i Sverige och besökte kyrkorna långt före dataålderns inträde. Lisse-Lotte fick överta hans anteckningar och har efter dessa påbörjat  denna sida.

 

Barn: Inga egna men två bonusbarn, Ginnie med Svenda och Bobbie med Nina.

Siffer  fick tyvärr inga egna barn. I annat fall hade han varit den ende äkte arvtagaren från den agnatiske förfadern Bengt 1655-1705 för att återuppta släktvapnet enligt denagnatiske regeln, den ÄLDSTE  SONEN i  VARJE släktled som ÄR FÖDD INOM ÄKTENSKAPET och som har EN SON SOM FÖR TRADITIONEN VIDARE  från Bengt 1655-1705.  Detta fullföljdes ända fram till min morfar Oskar Gustaf Eugen Hellstadius 1884-1957

Denna webbsite vill jag därför tillägna min morbror Siffers  minne – han var en oerhört fin människa. Trots att han “bara” var trafikbiträde hade han en moral som låg långt över vissa av våra präst-släktingar som ingår i kedjan under namnet Hellstadius. Han var den ende som hade chans till att bli den siste i den agnatiske släktföljden i Hellstadius (den äldste sonen i alla generationer med efterlevande släktingar). Nu blev det i stället hans far och min morfar Oskar Gustaf Eugen Hellstadius som fick den äran.

 

Siffers grav.     Gravstenen i Minneslunden.

 

Släktleden för nedanstående vapensköld är:

 

Bengt H (1655-1705)   Johan Thore H (1694-1774),   Anders H (1733-1793),    Johan Thore H (1771-1834), Lars-Johan H (1825-1878), Johan Gustaf Theodor H (1857-1929) och  Oskar Gustaf Eugen H (1884-1957).

 

Efter honom finns det ingen som stämmer mot samtliga kriterier vad gäller Prästsläkten från Hellsta. Forskning görs nu via datalistor av en släkting född i USA som tidigare tjänstgjort på IBM och han tar hela tiden fram fortlöpande information.

 

 

I min släkting Hilmas gamla vackra fotoalbum hittar jag flera bilder på familjen Lemoine, bl. a. en Siffer Lemoine. Då jag, förutom vad gäller  min morbror, aldrig har hört det namnet tidigare, antar jag att morbror Siffers namn kommer från honom.

 

Vem var Siffer Lemoine?

 

Siffer Lemoine, född 6 maj 1891 i Väddö, död 22 augusti 1949 f gifte sig 1927 med Ninni Sundberg. 

 

 Johan Sundberg    Oscar Sundberg.

 

Familjen Lemoine.     Magnus Lemoine.

 

.     Vacka Sadie Lemoine f. 1885 i Väddö, d. som ogift 1932.

 

SLÄKTEN LEMOINES HELA SLÄKTTRÄD.

 

Här har jag via Rötter fått mycket bra information om släkten Lemoine av Chris Bingefors:

 

Klara Sadie (Zadia) (1885-1932) var syster till Siffer Lemoine. Hon var född i Väddö (Stockholms län, Uppland).
Elmsta
Väddö (Stockholms län, Uppland)
Födelseort i källan: Väddö Stockholms län

 

Vackra Klara Sadia/Sadine (som det stavas i rotemansarkivet) var översköterska på Långbro och dog ogift 1932.

Familjen bestod av :
Lemoine, Jakob Oskar f. 1844, Far
Nordström, Sofia Karolina f. 1856, Mor
Ernst Magnus f. 1883, Barn (se foto ovan)
Klara Zadia f. 1885, Barn (se foton ovan)
Oskar Mejnard 1887 Barn
Axel Siffer 1891, Barn (se foto ovan)
Jag söker fortfarande efter säkerställd förklaring till min morbrors ovanliga namn Siffer. Jag har alltid fått höra att vi var av vallonsläkte men har tidigare aldrig sett någon koppling till detta. När jag nu vet att Lemoine var en Vallonsläkt är jag övertygad om att det finns någon slags koppling här.

 

Vallonsläkten Lemoine. Av Ingvar Dandanell. Fortsättning från föregående nummer. se nr 2 1989.

 

Länk till släkten Lemoine.

Avbytarforum till Lemoine:

 

Här finns ytterligare forskning om släkten Lemoine
– – – – – – – – – –

 

Gunhild/Gunda  Katrina Lidén (1905-1991) född Hellstadius – Oskar Gustav Eugen Hellstadius dotter:

 

Hilda Kandells vilorum. Graven sparas för all framtid.    Harry och Gunda Lidéns grav.

 

f. 7/6 1905 i Torsång, Kopparberg

d. 15/2 1991 i Gävle, Tomas församling

 

Den lilla är Gunhild Hellstadius. 

 

Gift  19/1 1929 i Gävle, Staffans församling, med  Harry Ferdinand Lidén (f. 29/12 1906 – d. 9/6 1979 i Gävle Heliga Trefaldighet) som var son till Ferdinand Lidén som bl.a. körde Bryggarhästen Dockan i Gävle. Ferdinand var gift med Matilda.

 

Harry Lidén.

 

Barn:

Ola Lidén f. 22/8 1935 i Gävle, Heliga Trefaldighet (som har en son och en dotter med Gunvor Eriksson (där dottern är släktforskaren Ewa Hellstadius), en son med Harriet som avled vid 40 års ålder samt två döttrar med Gunilla Irene Lindberg varav den ena är adopterad).

 

Gun Ulla-Britt Lidén  gift Hedlund (f. 10/12 1929 i Gävle, Staffans församling – d. 2/10 i Gävle 2001) gift 31/12 1952 med Gert Gustaf Hedlund och har 2 barn Lillemor (adopterad av Gert) och Tommy.

 

 

– – – – – – – – – –

 

Vally/Wally Maria Kandell.  född Hellstadius (22/12 1912 – 1974) Oskar Gustav Eugen Hellstadius dotter.

 

Wally f. 22/12 1912 i Gävle – d. 17 juni 1974 i Borlänge.

 

Gift 23/8 i Staffan 1936 med sin kusin Ernst Uno Kandell, f.  13/6 1911 i Stora Tuna – d. 25/1 1983 i Borlänge.

 

Wally och Uno Kandell.

 

 

Wanda och Wally.

 

Sixtus Kandell.

 

Agnes Kandells bror och morbror till Wally med sin tillverkade byst.

 

Barn:     Lars      (1937- 2001)

Christer  (1947-

 

  Christer och Lasse.

 

– – – – – – – – – –

 

Vanda/Wanda Hellstadius (1920-1994), Oskar Gustav Eugen Hellstadius dotter

 

Hilda Kandells vilorum. Graven sparas för all framtid.     Wanda Hellstadius.

 

*         Född      1/7 1920

+         Död       8/7 1994

 

Läs om Vandas/Wandas uppväxt:

 

 

Se mer om Wanda i samband med Godtemplarordens amatörteater!

 

Wandas äktenskap med Helge Liljedahl

 

Wanda

 

Gift med  1) Helge Liljedahl (fick dottern Lisse-Lotte Yvonne, senare adopterad av Arne Nord)

2) Bengt Arne Nord (fick dottern Ulla Anna-Lena)

 

Bengt Arne Nord.    

 

 Helge Liljedahl och Wanda.   Helge Liljedahl (biologisk far till dottern Lisse-Lotte).

 

   Arne Nord som adopterat  Lisse-Lotte 

 

Lisse-Lotte och Anna-Lena (Bengt Arne Nord är biologisk far till Anna-Lena).  

– – – – – – – – – –

 

Bernt Gustaf Teodor Hellstadius (1919-1978) – Konrad Hellstadius son:

 

* Född  26 juni 1919 i Gäve, Heliga Trefaldighet

+ Död 28 juni 1978 i Gävle, Staffans församling

 

Levnadsbeskrivning för Bernt.

Bernt föddes i Gävle som enda barnet till Konrad och Elna Hellstadius. I unga år gick Bernt till sjöss.

1947 till 1964 var Bernt bosatt i Öregrund.  Han arbetade i olika befattningar till sjöss och under de sista åren som lots.  Bernt tyckte om  att arbeta i trä och byggde flera båtar och hus. På äldre dar tillbringade han en stor del av sin fritid i sin sommarstuga på Gräsö. När lotsstationen i Öregrund lades ner 1964 förflyttades Bernts tjänst till Gävle och familjen tillsammans med Dagny flyttade med. 1978 dog Bernt när han under en lotsning fick en hjärtinfarkt. Han lämnade sina två tonåriga barn, hustrun Dagny samt sin vuxne son Bernt-Olof efter sig.

Bernt var gift 1)  Iris Birgitta Lindqvist (1923-1999) f. 13/2 1923 i Lerbäck, Örebro, d. 14/9 1999 i Hägersten.

(Hon gifte om sig 18 maj 1963 med Kurt Hildor Welknert, född 15 sept 1923 i Vaksala sn (C), död 4 jan 1999 i Hägersten, Brännkyrka)

Bernt fick med Iris sonen Bernt-Olof Hellstadius (f. 28/8 1944-  i Gävle),  gift med Gullan Margareta (f. 25/6 1947 i Enskede).

Bernts äktenskap med Iris höll inte och 1960 gifte han om sig med Dagny Hallerström.

 

Bernt var 1/3 1961 gift 2) med Dagny Iréne Elisabet Hallerström  (f. 24/7 1926 i Gräsö, d. 29/11 2000 i Gävle, Tomas församling)

Bernt fick med Dagny barnen : Carl  Conrad Börje  Hellstadius (f. 19/3 1960-  i Öregrund) och Karin Margaret (f. 12/7 1961 i Öregrund)

Levnadsbeskrivning för Dagny Irene Elisabeth Hellstadius född Hallerström.

Dagny föddes 1926 i ett bondhemman på Gräsö i norra roslagen. Som 16 åring reste hon till Stockholm och gick i lära till hårfrisörska. När hon var 19 år öppnade hon Dagnys damfrisering på Långgatan i Öregrund som hon drev fram till 1960 när hennes och Bernts första barn Börje föddes. Året efter föddes dottern Karin.

Efter 2 barnlösa äktenskap gifte sig hon och Bernt 1961 och fick 2 barn tillsammans, Börje och Karin som föddes 1960 resp. 1961. 1964 flyttade familjen från Öregrund till Gävle. Efter Bernts död 1978 levde hon ensam fram till år 2000 då hon dog 74 år gammal.

Dagny var en självständig kvinna som älskade att odla i trädgården och ta hand om det som skog och hav kunde ge. I sin ungdom tyckte hon om att segla med sin lilla båt ”Slarvan” och spela mandolin med sina vänner.

 

Bernt, Dagny och Karin Hellstdius.

Berättat av Märta Hellstadius: “Bernt-Olof minns jag bara som liten gullig unge på ett par år, ljuslockig. Iris var väldigt söt och trevlig, tycker jag. Hon hjälpte till att försörja familjen genom att lägga upp kappor åt en ekiperingsaffär i Gävle en tid. Äktenskapet häll inte.  Bernt-Olov blev sjöman.”

 

– – – – – – – – – –

 

Märta Teresia Hellstadius (1921- ) – Ossian Hellstadius dotter

 

* Född  26/8 1921 i Sollentuna

 

Gift med lektor Ottimar Haneklou (död 1973) på midsommardagen. (Ottimar hade även barnen Sigurd f. 1929 och  Ewert f. 1931. troligen från första äktenskapet med Elsa Salomonsson f 1906.)

 

Barn:     Christer  f. 1950

Bertil      f.1954

Karin     f.1958

 

Återtog 1974, efter påtryckningar av föräldrar och söner, namnet Hellstadius varför även barnen har detta namn. Inklusive Karin vars man heter Lars Hjelm.

 

Berättat av Märta: “Några barndomsminnen. I Gävle var alla glada. Jag var en vecka hos farfar o farmor i augusti 1927. Farmor gav mig allt. Alice var hemma och hjälpte till i hushållet och hon och jag hämtade varje morgon mjölken nere vid SJ:s magasin. Jag minns ännu doften. Alice köpte 2 breda hårband till mitt spretiga hår. De var ej billiga, men ingen talade någonsin om pengar. Farbror Oskar hade båt. Vi fick åka ut med den hela gänget en gång. Faster Hilma var ute och sydde kläder hos folk. Hon fick visst 6 kr om dagen och maten. På kvällarna lekte hon med mig. Farbror Konrad skjutsade mig på cykel, men jag lyckades få in foten mellan ekrarna så skon gick sönder. Jag grät väldigt över den trasiga skon, men Farmor sa att det spelade ingen roll om skon gick åt fanders, bara foten inte blev allvarligt skadad. Jag var hos Wanda och lekte samma dag jag fyllde 6 år. Farmor hade gett mig chokladklubbor som hon visste att jag älskade.

 

Farfar och Farmor reste ibland med tåg till Gimo. När jag gick ut första klass kom Farmor ensam, medförande två gudomligt vackra tyger, vilka, av hennes snabba händer (hon var ju sockenskräddardotter), förvandlades till två klänningar. Den med violer på blev examensklänning. Jag läste upp en dikt som pappa, mamma och fröken försökt lära mig under flera månader (Eva, då 2 år, kunde den innan jag fick in den i träskallen). Framförandet blev dock lyckat – tack vare farmors klänning tror jag!”

– – – – – – – – – –

 

Eva Maria Ählman (1927 – ) född Hellstadius  – Ossian Hellstadius dotter

* Född  18/3 1927 i Stockholms stad.

 

Gift med tjänstemannen vid Vin och Spritcentralen i Stockholm, Karl Olof Sigfrid  Ählman (död 1915- 1973), f. 20/8 1915 i Ringarum, d. 15/7 1973 i Enebyberg.

 

Barn:     Dagmar Maria Ählman (f. 1/3 1958 i Danderyd) gift med Björn Ahnström .

– – – – – – – – – –

 

Nelly Ingeborg Sandberg (1902-1993)  – Agnes Nordströms dotter.

 

* Född  11/9 1902 i Gävle

+ Död   18/11 1993 i Gävle, begravd 3/12 1993 på Bomhus kyrkogård

 

Gift  16/9 1928 med Gustaf Sigfrid Sandberg f. 23/2 1898.

 

 

 

Dog barnlös.

– – – – – – – – – –

 

Karl Axel Evert Nordström (1906-1992)  – Agnes Nordströms son

 

* Född  9/10 1906 i Valbo

+ Död   13/2 1992 i Gävle, begravd 13/2 och gravsatt 19/5 1992 i Bomhus

 

Gift  3/4 1937 med Elin (Ella) Augusta  Förnell i Gävle (f. 24/2 1903 i Gävle, d. 6/8 1994 i Stockholm och begravd 5/10 på Bomhus kyrkogård).

Evert var musikalisk

 

Familjen Evert Nordström på tågresa omkring 1946. Från vänster hustrun Ella, farmor Agnes, Evert. I förgrunden dottern Barbro.

 

Familjen år 1991

 

Everts och Ellas dödsannonser.

 

Barn:  Ella Barbro Nordström (f. 25/12 1941 i Gävle, Staffans församling). Musikdirektör, anställd vid Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm).  Gift  3/9 1966  med Arne Harald Nordgren (f. 22/7 1941 i Falun)

 

Barbro som Gävle-Lucia 1961. Klicka på texten.   Luciatåget i Gävle.

    

– – – – – – – – – –

 

Karl Georg Tyko Nordström (1912-1998)  – Agnes Nordströms son

 

* Född  27/8 1912 i Gävle

+ Död  10/3 1998 i Gävle, begravd 6/5 1998 på Bomhus kyrkogård

 

Georg, Elsa och Göran Nordström.

 

Georgs dödsannons

 

Gift  28/8 1943 med Elsa Ingegärd Holmgren (f. 27/3 1919 i Valbo).

Georg var musikalisk.

 

Barn:     Karl Göran Nordström (f. 5/9 1944 i Gävle, Staffans församling) g.m. Barbro Lillemor Berggren.

             Anders Olov/Olle Nordström (f. 27/4 1948 i Gävle, Staffans församling) g.m. Ingrid Gunilla Agneta Lamberg.

– – – – – – – – – –

 

Ulla Nilsson – Olga Håkanssons dotter

 

f. ?

 

Gift med Lasse Nilsson?

 

Barn:     Maria

– – – – – – – – – –

 

Hans-Olov Håkansson (1931-?), sedermera Hans Hellstadius – Olga Håkanssons son

 

* Född  10/9 1931

 

Gift med Marianne

 

Barn:     Eva

             Karin

             Ann-Charlotte

– – – – – – – – – –

 

Eva Arvéns dotter

 

* Född   1931

+ Död    1970?

 

Gift med lärare Karlsson som dog i början av 70-talet.

Barnlös.

– – – – – – – – – –

 

Eva Arvéns dotter

 

* Född   1934

 

Jobbade i en liten affär med te och kuriosa i Kista såsom anställd.

 

Barnlös.

– – – – – – – – – –

 

– Alice Sandbergs dotter

* Född   22/7 1932 (samma dag som Maggys man Einar Gällstedt dog)

 

Gift med Sven Gunnar Smedje (f. 7/2 1930 – d. 13/5 1991)

 

Barn:     Hans Gunnar  f. 7/12 1952 i Gävle

Eva Birgitta (Titti) f. 30/12 1957 i Gävle

Margareta (Lillan) f. ?

– – – – – – – – – –

 

Ulla Håkansson  – Olga Evelina Håkanssons dotter

född 1929.

 

Bor i Östhammar

gift med Lars Nilsson.

 

Barn: Maria gift Weserlund.

– – – – – – – – – –

 

(Led 12)

 

Gull – Maggy Gällstedts dotter

 

* Född  1926

+ Död   1950

 

Enligt Märta Hellstadius berättelse: “Gull föddes 6 veckor för tidigt och faster Maggy hade mycket bekymmer under spädbarnstiden. Men hon och hennes man Einar klarade av att rädda barnet. Så dog Einar hastigt hemma hos Hilma och Farmor, som då var sängliggande efter en hjärnblödning. Maggy stod ensam med lilla Gull och skulder. Hon lyckades med konststycket att reda upp allt och ge Gull ett relativt gott liv. Gull gifte sig i Stockholm 1948. Två år senare dog hon i leukemi (24 år gammal). Så stod Maggy helt ensam. När hon på 50-talet talade om Gulls spädbarnstid med mig, sade hon bittert “Det hela tjänade ju ändå ingenting till”!

 

– – – – – – – – – –

 

Jan Ola Lidén – Gunda Lidéns son

 

f. 22/8 1935 i Gävle

 

Ola

 

Barn:

 

Son och dotter med Gunvor Eriksson, 

Kent f. 8/12 1956 och Ewa Hellstadiussläktforskare f. 20/8 1958

 

Son med Harriet som avled vid 40-års ålder.

Pierre Ola Lidén f. 4/3 1961.

 

Döttrar med Gunilla Irene Lindberg (f. 29/12 1944 I Falun)

Gunilla, Elisabet Liden, f. 22/3 1964 i Hille (adopterad)

Irene Susanna, f. 3/3 1972 i Gävle, Hel. Trefald.

Skild även med henne.

 

– – – – – – – – – –

Gun Hedlund (1929 – 2001) – Gunda Lidéns dotter

f. 10/12 1929 i Gävle, Staffans förs

d. 2/10 2001 i Gävle.

 

Gift  31/12 1952 med Gert Gustaf Hedlund (f. 5/10 1926 – d.15/8 1971 i Gävle)

 

Gun.

 

4 generationer. Från vänster Lillemor, mormor Gunda, i knät sonen Kristoffer, mamma. Gun.

 

Barn:    Lillemor (f.  29/6 1948. far ?)

Gert Tommy (f. 14/5 1953 i Gävle)

 

Se mer om Gun i samband med Godtemplarordens amatörteater!

 

Gert   Lisse-Lotte 2 år med kusin Gun Hedlund född Lidén.

– – – – – – – – – –

 

Lars Gustaf Candell (1937 -2001)  Wally Kandells son

f.  11/8 1937 – d.  30/1 2001 i Falun.

 

Gift 9/8 1974 med Anita Kristina Axelsson (f. 26/11 1940 i Falun)

 

Lars   Bröderna Christer och Lasse.

 

Barn: Lars Magnus Candelf. 20/6 1967 i Borlänge.

– – – – – – – – – –

 

Erik Christer Candell (1947 – ) – Wally Kandells son

f. 25/12 1947 i Borlänge

 

Gift med Maj Ingela f. 15/9 1955 i Stora Skedvi

 

Barn: Erik Matthias Candell, f. 25/4 1977 i Borlänge.

Lars Patrik Candell f. 2/2 1980 i Torsång

 

Erik Christer Candell som barn.

 

– – – – – – – – – –

 

Bernt Olof Hellstadius (1944 – ) Bernts son (1919-1978)

 

f. 28/8 1944 i Gävle, Heliga Trefaldighet.

Gift med Gullan Margareta (f. 25/6 1947 i Enskede)

 

Barn: Mona Margareta  (f. 13/3 1966 i Hägersten).

Johan Olof (f. 10/4 1969 i Gävle).

 

– – – – – – – – – –

 

Lisse-Lotte Danielson (1945- ) -Wanda Hellstadius dotter med Helge Liljedahl.

f.  20/11 1945

Lisse-Lotte nostalgi 1

Lisse-Lotte nostalgi 2
Kindergatten. Lisse-Lotte längst bak, 3:e från höger.

 

Kindergatten – Lisse-Lotte Fröken Alice 1951.

 

Margareta Lomfalk – min halvsyster med Helge som far.

Denna länk tillägnas min syster som dog år 2013.

 

 

Anna – Lena – min halvsyster med Bengt Arne Nord som far.

 

Mina föräldrar Wanda och Helge.        Nyckelbarn. 

Senare känd klasskamrat      Hans “Virus” Lindberg.

Hans fyller här 60 år.

 

Prinsessan Lisse-Lotte 1953 bland Furuviksbarnen..

Var med i Furuviksbarnen och är webbmaster för Furuviksveteranernas webbsida.

samt Gävledraget.

 

 

Gift med 1) Carl Rolf Göran Hägglund (f. 18/10 1938 – inga barn)

2) Olof Daninge Danielson (f. 17/9 1941 – Barn:  sonen  Dan Magnus (f. 5/10 1978)

 

– – – – – – – – – –

 

Ulla Anna-Lena/Ultra  Hellstadius (1955 –  i Gävle) – Wanda Hellstadius dotter med Bengt Arne Nord.

 

Född 25/6 1955 i Gävle

 

Född Nord.  Modern Wanda återtog, namnet Hellstadius varför även Anna-Lena nu har detta namn.

 

Gift med Karl Melin. Senare skild.

 

Ultra Anna-Lenas drömställe.

 

Se länken till hennes konst nedan:

  1. www.svenskpress.se/…/konstutstallare-ultrahellstadius-nordh-osterfarnebo – Cachad
  2. Ultras tavlor.

    Här visas ULTRAS TAVLOR och olika alster av Anna-Lena Ultra Hellstadius ULTRAS TAVLOR och ALSTER – Ultra Hellstadius – Nord. Tel: 0291 – 50074 

– – – – – – – – – –

 

Carl Conrad Börje Hellstadius (1960 – ) – Bernt Hellstadius son

 

f. 19/3 1960 i Öregrund

 

 

– – – – – – – – – –

 

Karin Margaret Hellstadius (1961  ) – Bernt Hellstadius dotter

 

f. 12/7 1961 i Öregrund

– – – – – – – – – –

 

Christer Hellstadius – Märta Hellstadius (1921 – ) son:

f. 1950

 

Född Haneclou. Modern Märta återtog 1974, efter påtryckningar av föräldrar och söner, namnet Hellstadius varför även barnen har detta namn. Inklusive Karin vars man heter Lars Hjelm.

– – – – – – – – – –

 

Bertil Hellstadius – Märta Hellstadius (1921 – ) son.

f. 1954

– – – – – – – – – –

 

Karin Hellstadius – Märta Hellstadius (1921 – ) dotter:

f. 1958

 

Gift med Lars Hjelm. Släktforskare.

Född Haneclou. Modern Märta återtog 1974, efter påtryckningar av föräldrar och söner, namnet Hellstadius varför även barnen har detta namn.

 

 

– – – – – – – – – –

 

Dagmar Maria Ählman (1958 – ) – Eva Maria Hellstadius (Ählmans dotter)

f. 1/3 1958 i Danderyd

 

Gift med Björn Ahnström.

 

– – – – – – – – – –

 

Ella  Barbro Nordström gift Nordgren – Evert Nordströms (1906-1992) dotter.

 

(Led 12)

Barbro f. 25/12 1941 i Gävle, Staffans församling. Gift 3/9 1966 med  Arne Harald Nordgren f. 22/7 1941 i Falun.

 

Barn:

 

(Led 13)

Anna Ulrika Nordgren (f. 29/8 1968 i Hammarby, Stockholm.) Gift 12/5 2001 med Karl Magnus Westerberg f. 4/6 1967 i Mariefred.

 

(Led 14)

Deras barn:

Linus Westerberg f. 10/3 2000 i Täby

Jonas Westerberg f. 8/3   2002 i Täby

 

(Led 13)

Magnus Fredrik Nordgren (f. 6/7 1970 i Hammarby, Stockholm), Gift 2/8 1997 med  Marielle Claudine Bos (f. 26/9 1970 i Uddevalla).

 

(Led 14)

Deras barn:

Nicholas Nordgren f. 26/6 2001 i Stockholm.

Julian Nordgren f. 26/5 2004 i Stockholm.

 

 

– – – – – – – – – –

 

Karl Göran Nordström – Georg Nordströms (1912-1998) son.

Göran och Barbro Nordström

 

Göran  f. 5/9 1944 i Gävle, Staffans församling,  g.m. Barbro Lillemor Berggren (f. 25/3 1944 i Gävle, Staffans församling), dtr till Arne Berggren och Lilly f. Ericksson

 

Barn:

Åsa Jessica Maria Nordström   f. 7/11 1972 i Malmö, St. Johannes i  Malmöhus, gift med Mattias Karlsson (1969- ) (f. 7/1 1969 i Malmberget, Norrbotten).

Deras barn: Selma Karlsson (2000- ), f. 23/3 2000 i Sverige.

Siri Karlsson (2003- ), f. 20/6 2003 i Sverige.

 

Karl Niclas Josef Nordström, f. 12/8 1974 i Gävle, Staffans församling, Gävleborgs län.

    

– – – – – – – – – –

 

Anders Olof/Olle Nordström – Georg Nordströms (1912-1998) son

 

Olle f. 27/4 1948 i Staffans församling, Gävleborgs län g.m.  Ingrid Gunilla Agneta Lamberg (f. 20/5 1947 i Ivetofta, Kristianstads län).

 

Barn:

Linda Gunilla Nordström (1977- ) f. 15/3 1977 i Nässjö, Jönköping

   Jonas Björn Anders Nordström (1978- ), f. 28/9 1978 i Nässjö, Jönköping.

Erik Mattias Per Nordström (1985- ) f. 15/10 1985 i Nässjö, Jönköping.

    

– – – – – – – – – –

 

Gull (1926-1950) – Maggy Hellstadius dotter

Blev endast 24 år.

– – – – – – – – – –

 

Maria – Ulla Nilssons dotter

 

f. ?

– – – – – – – – – –

 

Eva – Hans Hellstadius dotter

 

f. ?

 

– – – – – – – – – –

 

Karin – Hans Hellstadius dotter

 

f. ?

– – – – – – – – – –

 

Ann-Charlotte – Hans Hellstadius dotter

 

f. ?

– – – – – – – – – –

 

Hans Gunnar 

 – Eva Smedjes son

 

f. 7/12 1952 i Gävle

– – – – – – – – – –

 

Eva Birgitta (Titti) – Eva Smedjes dotter

 

f. 30/12 1957 i Gävle

– – – – – – – – – –

 

Margareta (Lillan) – Eva Smedjes dotter

 

f. ?

 

– – – – – – – – – –

 

(Led 13)

 

Lillemor Hedlund – Gun Hedlunds dotter

f. 29/6 1948.

 

Lillemor.    Lillemor med sonen Christoffers dotter Josefine.

 

Barnens far:   Stig-Åke.

 

Barn:     Kristoffer (f. 1969 – )

Daniel (f. 1972 – )

– – – – – – – – – –

 

Tommy Hedlund – Gun Hedlunds son

f. 14/5 1953.

 

Gift med Eva f. 27/4 1948 – död.

 

Tommy Hedlund med mamma Gun Hedlund.

 

Barn:     Tobias (f. 1984 – )

– – – – – – – – – –

 

Ewa Hellstadius – Ola Lidéns dotter (släktforskare)

f. 20/8  1958.

 

 

Barn: 2 döttrar

– – – – – – – – – –

 

Mona Margareta Hellstadius (1966 – ) – Bernt Olovs dotter

 

f. 13/3 1966 i Hägersten, Sthlm

– – – – – – – – – –

 

Johan Olof  Hellstadius (1969 – ) – Bernt Olovs son

 

f.  10/4 1969 i Gävle

 

– – – – – – – – –

 

Erik Matthias Candell (1977- ) – Christer Candells son

 

f. 25/4 – 1977 i Borlänge.

– – – – – – – – – –

 

Magnus Danielson (1778- ) – Lisse-Lotte Danielsons son

 

 

  1. 5/10 1978 i Gävle.

 

http://danielson.be/

https://www.facebook.com/home.php#!/CollectiveSunshine?fref=ts

 

 

– – – – – – – – – –

 

Patrik Candell (1980- ) – Christer Candells son

 

f. 2/2 – 1980 i Torsång.

– – – – – – – – – –

 

(Led 14)

 

Christoffer Hedlund – Lillemor Hedlunds  son

 

f. 13/7 1969

 

Christoffer med sina två barn Alexander och Josefine.

 

Alexander.  Josefine.

 

– – – – – – – – – –

Daniel Hedlund –  Lillemor Hedlunds  son

 

f. 5/4 1972.

 

Daniel Hedlund

 

  Daniels dotter Nova.

 

– – – – – – – – – –

 

Tobias Hedlund – Tommy Hedlunds  son

 

f. 22/12 1984

 

Tobias Hedlund.

 

– – – – – – – – – –

 

Som ni ser i registret i början har jag sökt fram mitt eget släktskap i rakt nedstigande del för egen del. Vem som helst kan använda denna grundstomme och komplettera med egen info. I så fall vore jag väldigt tacksam om jag fick en länk till er eller en kopia för att själv komplettera denna sammanställning. Allt har varit möjligt p.g.a. den utomordentliga hjälp som jag fick när jag via Facebook blev kontaktad av en ättling till Hellstadius vars gren delvis har övergått till namnet von Schneidau. (se nedan …)

Det är en amerikanare som nu bor i Tyskland och tidigare har arbetat på IBM. Efter en dag hade han skickat flera kompletteringslistor med information om min släkt som jag inte hade en aning om och som jag definitivt inte skulle orka plocka fram på egen hand. Jag är oerhört tacksam för hans insatser. Vill ni själva ha ytterligare listor så varför inte skriva till honom om detta – se hans erbjudande. Finner ni något/några fel i detta är jag oerört tacksam för era korrigeringar.

 

Många hälsningar till er alla i släkten Hellstadius,

Lisse-Lotte Danielson (som ännu  inte har återtagit mitt släktnamn. Det hette dock min mor Wanda och syster Anna-Lena.) 

 

——————————-

 

OSTRUKTURERAD HELLSTADIUS-INFO – som låg bland de ärvda anteckningarna (endast detta finns kvar, det mesta är löst nu)….

 

Utdrag ur ett brev

 

– Jag har emellertid i dag haft ett samtal med en gammal gumma vars fader Lars Larsson tillbytte sig 1/4 mantal Visholmen av en Karl Hellstadius mot en hemmansdel  Brantås/Brntarås?i Hudene sock. Denna bytesaffär hade hennes fäder gjort före hennes födelse. Hon hade i sitt hem hört talas om den och trodde att bytesaffären skett för 90 – 100 år sen.

 

H J. A. Göransson

 

Har någon möjligen information om vilka personer detta handlar om så är jag mycket tacksam för att få veta detta./ Lisse-Lotte@danielson.be

—————

I can be contacted via email at   hschneidau@t-online.de   or via the Post at
Herbert Schneidau
Kirchstr. 7
72218 Wildberg-Sulz
Germany

—————————————————————————————

Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson/ lisse-lotte@danielson.be

(En äkta Hellstadius trots namnet)

 


Hej Lise-Lotte,

 

Det var några år sedan vi hördes av.

 

Jag ville bara meddela att släkten Hellstadius vapensköld nu är skyddat då

jag har ombesörjt att den finns registrerad i rullorna hos svenska Vapenregistret.

 

Om du är nyfiken att veta mera kan du surfa till följande hemsida; www.heraldik.se

Titta under rubriken; vapen som finns registrerade nr 401-500

Min bror Raoul Hellstadius står som den som har registrerat skölden

Den är antagen den 28/1 i år.

 

Du får gärna lägga upp informationen på hemsidan om släkten Hellstadius

 

Jag kommer att ändra släkten valspråk från Metam tene (håll fast vi målet) till

Fidem, Spec, Caritas, major autem horum est Caritas (Tro, Hopp, & Kärlek, men störst av allt är kärleken)

vilket jag tycker stämmer bättre överens med symboliken dvs. tre röda rosor uppsprunget ur ett hjärta.

Det stod även i ansökan till registreringen av skölden.

 

I ansökan stod följande;  

 

Medgivande att bära vapnet ges endast till personer som bär namnet Hellstadius

och som skriftligt kan härleda sin härstamning till släktnamnet till anfäderna Håkan

Helstadius eller Bengt ( Benedictus ) Håkansson Hellstadius född 1655 datum okänt,

avliden 19/3 1705 i Hellstad.

 

Jag önskar dig en riktigt trevlig helg.

 

Med vänliga hälsningar

Din avlägsna släkting

Aram Hellstadius

Anhaltsvägen 43

191 40 Sollentuna

E-mail; aram.hellstadius2@comhem.se

Tel; 073 693 87 31

 

——–

Gå till  Startsida   

 Uppdaterat 2018-02-03

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top