Släkten Tallbergs koppling till Hellstadius

 

Adliga ätten TALLBERG, nr 1757, utdöd.

 

Adlad 1631, konfirm. 1719-10-29, introd. 1723. Utdöd 1822-07-12.

 

Släkten Tallbergs koppling till Anders Hellstadius (1733-1793) och Bengt-Johan Hellstadius (1737-1806) med deras svärmor Margareta Christina Tallberg (1723-1764)

 

Christian Simonsson var fältsekreterare i Ingermanland och blev adlad av konung Gustaf II Adolf 1631. På samma gång blev han benådad med några hemman i Ingermanland. Han var även sekreterare hos landshövdingen i Nylands och Tavastehus län Arvid Horn 1635-03-12. Han levde 1642 men var död 1649.

 

Christian hade en yngre bror, major vid Österbottens femmännings­infanteri­regemente, Peter Benjamin Tallberg, sist stadsmajor i Göteborg och död 1749 på Häggåsen i Romele socken, Älvsborgs län.

 

Christian gifte sig 1634 med Barbro (Barbra) Plagman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kommissarien Henrik Jönsson, död 1628, fader till sekreteraren Jöns Henriksson, adlad Teetgren, nr 557), död 1671, dotter av borgmästaren i Åbo, Peter Plagman. Genom detta gifte erhöll Christian Simonsson Talls gård i Viborgs socken efter vilket släktnamnet är bildat.

 

 

Barn:

Johan Tallberg(? – 1676-12-04 i Lund), var löjtnant och stupade i slaget vid Lund. Johan ägde Erkkylä i Hausjärvi samt Nokkola i Hollola socken, vilket kaptenen Tomas Olofsson (när du har klickat på länken – klicka även på översätt i övre högra hörnet) 1649-04-20 bekommit under ärftligt frälse.

 

————————————————————————————-

 

Johan Tallberg var gift med Catharina Meck (1631 – begraven 1723-09-27 på Skofteby i en ålder av 92 år). Detta var sannolikt hennes 2:a gifte då hon var gift 1:o med nämnde kapten Thomas Olofsson ovan.

 

 

Barn:

Carl Fromhold(? – 1735)

Volontär vid Västerbottens regemente 1689. Rustmästare därst. Sergeant 1694-01-05. Fältväbel 1696-04-17. Löjtnant vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1700-08-31. Kaptenlöjtnant därst. 1703-07-15.

 

Kapten 1704-08-11. Major 1710-08-30. Konfirm. Fullm. 1716-07-10. Överstelöjtnant vid västra skånska infanteriregementet 1718-05-29. Konfirm. I sitt gamla adelskap 1719-10-29 (introd. 1723 under 1757). Avsked 1721-09-00. Död 1735-01-05.

 

 

Han blev 1710 kommenderad med 409 man på flottan vid en sjöexpedition till Nyen, där han med en del av sitt manskap satte sig i slupar och uppbringade omkr. 80 ryska fångar mm. Blev på äldre dagar blind.

 

 

Gift 1:o 1702-04-01 på Leckö i Otterstads socken, Skaraborgs län med Helena Catharina Gyllenberg(1680-1706) , f. 1680-02-14, d. 1706-04-16. Hon var dotter till övertullinspektoren Erik Bergh, (adlad Gyllenberg, nr 1030), och Christina Duberg.

 

 

Barn med Helena Catharina:

Fredrik Johan Fromhold (1702-1772, Fältväbel. Fortsätter ätten Tallberg.

Erik Fromhold (1703-1751), Fältväbel.

Jakob Leonard Fromhold (1705-1706) (f. 18/3 och död26/4, end. 1 år).

 

Gift 2:o 1708-01-05 på Skofteby med Catharina Elfving (1688-1736) , f. 1688-04-06 på Skallmeja i likanämnd socken, Skaraborgs län, död 1736-05-11 på Skofteby. Catharina var dotter till ryttmästaren Zakarias Elfving, (adlad Elfving, nr 1219), och Elisabet Juvenia.

 

 

Barn med Catharina Elfving:

Elisabet Catharina (1708-1710), f. 21/12, d. 2/3, blev endast 2 år.

 

Zakarias Fromhold (1710-1753), f. 5/2. Underofficer vid ett tyskt regemente. Gift i Pommern, men med vilken är ej känt.

 

Carl Reinhold (1712-1753)

 

Gustaf (1713-1736) f. 20/9 i Sunträlje i Skälvums socken, död ogift och utan tjänst.

 

Anders Julius (1714), f. 22/11, d. 30/12, blev endast 1 månad.

 

Catharina Charlotta (1716-1717), döpt 15/6 och , död 30/7 i Skotteby, blev endast 1 år.

Henrik Anton (1717-1772), Levde utan tjänst.

 

Ulrika Benedikta (1720-1806), f. 16/3 på Skofteby, d. 7/4 i Sunträlje. Gift med kornetten Olof Pelican.

 

Axel (1722- 1759), f. 29/6 på Skofteby, död och ogift utan känd tjänst.

 

Margareta Christina Tallberg (1723-1764), f. 19/8 på Skofteby.

Gift 1743-11-29 i Norra Kyrketorps socken, Skaraborgs län med kornetten Carl Udd (f. 1700, d. 1773-05-03 på Östtomten i Stenums socken, Skaraborgs län.

 

Margareta Christina var svärmor dels till Anders Hellstadius (1733-1793) genom dennes giftermål till hennes dotter Catherina/Cajsa Udd (1747-1814) och dels till Bengt-Johan Hellstadius(1737-1806) genom dennes giftermål med hennes dotter Charlotta/Lotta Udd(1753-1824).

 

 

Adam (1725-1801), Kapten.

 

Eva Mariana (1728-1772), f. 16/4, d. 11/12 på egendomen Skofteby i Norra Härene socken.

Gift med kvartersmästaren vid Västgöra kavalleriregemente, kornetten Johan Lorenz Gyllenhoff (1715-1769), d. 24/6 på Skofteby.

 

————————————————————————————-

 

Fredrik Johan (son av Carl Fromhold), född 1702-11-23 i Västergötland. Mönsterskrivare vid västra skånska infanteriregementet. Sergeant därst. 1718-12-16. Fältväbel 1720-09-01. Död 1772-08-30 i Björkö socken, Jönköpings län och begraven s.å. 3/9.

 

Gift 1735-11-29 på Gunnarsgården i nämnda socken med Hedvig Eleonora Ögnelood, född 1713, död 1794-11-29 på Björkö Håkansgård i Björkö socken och begraven s.å. 4/12, dotter av löjtnanten Johan Ögnelood, nr 638, och hans 2:a fru Gertrud Catharina Stierncreutz, nr 436.

 

 

 

 

Ögneloods familjevapen

 

Barn:

Catharina Sofia (1736-1827), f. 18/9 på Gunnarsgården liksom syskonen, död ogift 1827 på Björkö Håkansgården och begraven s.å. 3/7.

 

Helena Christina (1739-1787), f. 16/1, d. 19/12 i Eksjö.

Gift 1974-03-10 på Björkö Håkansgården med kyrkoherden i Eksjö Jonas Rosling i hans 2:a gifte (gift 1:o 1770-02-27 med Christina Schenberg, f. 1724, d. 1772-11-22.

 

Hon var dotter till prosten och kyrkoherden i Normlösa pastorat av Linköpings stift Johan Schenberg och hans 2:a hustru Catharina Salander), f. 1712-02-14 på Rosenkälla i S:t lars socken, Östergötlands län, död 1793-02-01 i Eksjö.

 

 

Georg Fromhold (1740-1783), Löjtnant.

 

Erik Adam (1744-1771), f. 4/11, d. 23/1. Var hantlangare vid artilleriet 1757-07-30. Konstapel därst. S.å. 20/8. Sergeant 1762-02-28. Översappör. Död ogift 1771-01-23 på Björkö Håkansgården och begraven s.å. 31/1.

 

 

Carl Reinhold (1748-1753), f. 8/1, d. 30/1 på Gunnarsgården. Blev endast 5 år.

 

Otto Ludvig (1750-1753, f. 21/11, d, 10/2 på Gunnarsgården. Blev endast 3 år.

 

Eva Dorotea (1753-1784), f. 16/11, d. 1/6 I Träne prästgård, Kristianstads län.

Gift 1783-06-13 på Björkö Håkansgården med prosten och kyrkoherden i Träne och Djurröds församlingars pastorat av Lunds stift Carl

 

Fredrik Cronholm i hans 1:a gifte.

Han var gift 2:o med Anna Helena Nolén, f. 1743-01-05 i Stävje socken, Malmöhus län, död 1801-09-04 i Träne prästgård. Hon var dotter till kyrkoherden i Huaröds och Svensköps församlingar.

 

Källa – Litteratur: J.Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909)

 

 

 

 

Underlag till texten.

 

 

—————————————————————————————

 

 

Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson/ lisse-lotte@danielson.be

 


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top