UPPSAGDA AVTAL och TANDVÅRD

brand

 

TT-INRIKES (AFTONBLADET)  Public. på nätet 2015-10-30

 

Uppsagda avtal efter asylattacker

 

FLYKTINGKRISEN.

Brandattentaten mot asylboenden har gjort att försäkringsbolag höjer premier och säger upp avtal, rapporterar Dagens Nyheter.

 

Länsförsäkringar i Skåne har begärt in alla länsstyrelsens uppgifter om asylboenden. De vill kartlägga om fastigheterna är försäkrade som asylboenden.

 

Många medlemmar i branschorganisationen Almega Asylboendeföretagen har fått kraftigt höjda premier, enligt ordföranden Karin Welin.

– Flera stora försäkringsbolag har till och med sagt upp sina avtal med fastighetsägare på grund av de ökade brandriskerna. Och de som startar nytt har svårt att hitta bolag som vill försäkra fastigheten över huvud taget, säger hon till tidningen.

 

Kommunassurans har ett 50-tal kommuner som kunder. Försäkringsbolaget har gått ut med hårdare rekommendationer kring brandskydd, de kommuner som inte följer dessa riskerar sänkt ersättning om skada uppstår.

—————-

 

Hårt tryck på tandvården

 

Tandvård

 

Folktandvården i hela Sverige jobbar nu på högtryck för att kunna hjälpa alla asylsökande personer med akut behov av tandvård. Det visar en enkät till Sveriges regioner och landsting som Ekot gjort.

 

– Det här är en högaktuell fråga för oss och vi pratar nästan varje dag om hur vi ska lösa det. Jag tror att vi kommer att behöva fördela om personal, säger Kerstin Gustafsson, verksamhetschef på folktandvården i Region Jönköpings län

 

I dag behandlar tandläkaren Saad Al-Ghareeb en man som nyss fått uppehållstillstånd men säger att de flesta asylsökande som han träffar har karies och hål i tänderna.

– Det är mycket karies hos nästan alla asylsökande, även barn, säger Saad Al-Ghareeb.

 

Alla asylsökande har rätt till akut tandvård, och barn har rätt till fullständig tandvård, något som satt press på Folktandvården runt om landet.

 

Det visar en enkät från Ekot som besvarats av alla landets regioner och landsting.

 

En vanlig ökning av antalet asylsökande ligger på runt 50 procent nu i höst jämfört med förra året. Kliniker i kommuner med hög mottagning och nära asylboenden har extra hårt tryck.

 

I Dalarna är det nu svårt att få akuttiderna att räcka och tandvårdschefen i Kalmar län skriver att det nu är risk för arbetsrelaterad stress. Bristen på tolkar är stor inom de flesta landsting och regioner.

 

I Norrbotten uppger divisionschefen att tolkbristen gör att patientsäkerheten hotas. I många landsting är eller väntas köerna för friska vuxna bli längre.

– Det finns naturligtvis risk för undanträngningseffekter här. Att vi inte hinner med den planerade vård som vi i övrigt har tänkt oss, säger Anders Ljungné, tandvårdschef över allmäntandvården i Västra Götaland.

 

I nuläget behöver bland andra Västra Götaland, Uppland, Skåne och Kalmar mer personal. Många jobbar också på en omfördelning av personal till kliniker med högt tryck. I exempelvis Skåne har man ökade öppettider och i Jönköpings län funderar man nu på olika lösningar.

 

– Vi är redan i dag ute på asylboendena men skulle kunna vara det i mycket högre utsträckning. I dag håller vi lektioner i munhälsa. Vi talar om hur svensk tandvård fungerar. Vi kanske skulle kunna göra enkla undersökningar där. Ingenting är omöjligt. Vi måste titta på nya lösningar hela tiden, säger Kerstin Gustafsson.

 

– Väldigt många känner väldigt mycket för den här patientkategorin och är jätteglada att kunna hjälpa till, säger Kerstin Gustafsson.

Alexandra Svedberg – SVERIGES RADIO

————–

Publ. Av Lisse-Lotte Danielson 2015-10-30 för Gavledraget.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top