Sverige inför gränskontroller from 2015-11-12

 

Gränskontroller

 

Regeringen inför tillfälliga gränskon­troller från och med i dag, uppger inrikesminister Anders Ygeman på en presskon­ferens. Det kommer att gälla både Öresunds­bron och färjetrafiken från Danmark och Tysk­land.

– Migrationsverket är under extremt stort tryck, säger Ygeman.

 

Han säger att det är Migra­tionsverket som har begärt inre gränskontroll, något som sedan regeringen ska besluta om i dag. Kontrollen ska börja gälla från klockan 12 i dag och gälla i tio dagar. Ygeman säger också att re­geringen ska trycka på rede­rier som kör färjor till Sveri­ge att införa identifikations­kontroller vid upprättandet av passagerarlistor. Detta ska göras så snart det är “praktiskt möjligt” men barn som reser med vårdnadshavare som kan identi­fiera sig undantas.

 

Enligt Ygeman är polisen be­dömning att Schengenunionens regler, vad gäller hot mot inre ordning och säkerhet, är uppfyllda och gör att gränskontrollerna kan införas.

 

De tio dagarna kontroller­na ska gälla är så länge ett Schengenland på egen hand kan besluta om efter att ha anmält det till EU. På frågan om Miljöpartiet står bakom beslutet om gränskontroller hän­visar Ygeman till re­geringens gemen­samma beslutsan­svar.

  • Regeringen står samlad bakom regeringens beslut,  där finns det inga alternativ.

 

Tidigare i går efterlyste Ste­fan Löfven en ny Dublinförordning.

 

  • Vi behöver ha ett nytt system i EU. Vi måste ha en ny ordning för hur vi i Euro­pa samlat ska ta ansvar för det här. Vi behöver en ny Dublinförordning helt en­kelt. Det är dags att dra igång den diskussionen på riktigt.

 

Kristdemokraterna vill upprätta transitzoner eller asylansöknings­områden vid den svenska gränsen dit flyktingar ska föras för att registreras. De som söker asyl ska slussas vidare, medan andra ska snabbavvisas.

 

Det handlar om personer som inte medverkar till att styrka sin identitet, perso­ner som anses vara säker­hetsrisker, de som inte tän­ker söka asyl och asylsökan­de som kommer från “säkra länder” eller som registrerats i annat EU-land.

 

Amnestys jurist Madelaine Seidlitz, tycker att KD:s utspel om transitläger är häpnadsväckande.

 

– Jag förstår inte hur de tänker, säger hon. (TT)

———–

Public. 2015-11-12 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står   Starta  diskussionen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top