Mobiltelefon, Skyskrapan, Begravning.

 

Mobil-uppkopplad

Insänd: Vart man går–ständigt denna mobil

Det är också mycket irriterande att prata med någon som kollar på mobilen i stället för att hänga med. Om man sitter och fikar med en kompis är det meningen att man ska prata med varandra, men i dag tar man bara fram mobilen. Man skriver till personen som sitter bredvid när man utan problem skulle kunna prata högt.

 

Eller när man åker hem till en kompis för att träffa hen, men det slutar med att man sitter i varsin soffa med mobilen i handen och tv:n i bakgrunden.

 

Ungdomar har slutat kommunicera, inte bara med varandra utan med alla, det är inte bara farligt att vara ovetande det är också väldigt dumt att inte hålla koll på vad som händer, och att inte lära av det.

 

lektionerna har man hörlurarna i öronen eller så smyger man med mobilen för att se vad som händer på de sociala medierna, skolan har blivit tråkig och i många ungdomars syn onödig.

 

Om vi gjorde skolan och omvärlden mer intressant skulle människor minska användningen av sina mobiler då internetvärlden inte skulle bli lika rolig. Hjälp till att minska all världens människor från att slänga bort sina liv på grund av denna teknologi som förtrollar oss så.

Rädd för internet

——-

Insänd: Håll inte på med annat när ni kör

 

Mobil-2

 

Till er som håller på med annat när ni kör bil: Sluta med det!

 

Det spelar ingen roll om ni har handsfree eller annat. Att folk som kör håller på med annat borde vara totalförbjudet.

 

Jag blir så arg när jag ser till exempel föräldrar med barn med i bilen som pratar i mobilen med ena handen kör med den andra medan de samtidigt kör för fort och ska svänga.

 

Kom ihåg att allt ni gör tar era barn efter, ni lär ut till dem att det är helt okej.

 

Och ni yrkesförare med era tunga bilar som ni kör på tok för fort och farligt och använder mobilen hur som helst. Till exempel här i Valbo har jag sett lastbilsförare prata i mobilen och svänga in här på Vretas.

 

Ni som aldrig säger ifrån fast ni vill när ni ser vad folk håller på med vid ratten, ni borde skämmas. Ni skapar ett samhälle där saker som borde vara självklart förbjudna är helt okej.

 

Om alla skulle ryta till och säga ifrån så skulle det kanske ge effekt men då menar jag alla. Gamla som unga, säg till era nära och kära, andra bekanta och de okända ni ser – om ni vågar.

 

En alltmer irriterad iakttagare

—-

 

Följetongen om skyskrapan nära Gamla Gefle

 

rp_Skiss-av-skyskrapan-190x190.jpg

 

Gävle Länsmuseet är högst tveksamt till en skyskrapa alldeles bredvid Gamla Gefle och Gästrike Räddningstjänst ser säkerhetsrisker.

 

Fredagen var sista dagen att tycka till om höghusförslaget. Den planerade 32-vånings- huset intill Folkets Hus i Gävle väcker starka reaktioner. Det har märkts både på insändarsidorna och på ett välbesökt informationsmöte tidigare i januari.

 

Nu har detaljplaneförslaget som vill tillåta det 100 meter höga huset med 100 lägenheter, restaurang och spa varit ute på samråd. Både allmänhet och myndigheter har fått komma med synpunkter. Ett 60-tal yttranden har skickats in.

 

Många av de boende runt omkring, framför allt i Gamla Gefle, är mycket kritiska till planerna. De menar att områdets kulturhistoriska värde kommer att minska, insynen i de gamla låga husen kommer att bli stor och trafiken på kullerstensgatorna kommer att öka.

 

“Huset blir helt utstående och omotiverat i sitt sammanhang”, skriver före detta stadsarkitekten Gunnar Lidfeldt, bosatt i Gamla Gefle.

 

Men även från myndighetshåll kommer invändningar. Gästrike räddningstjänst pekar på att det finns ovanliga och komplicerade risker med den här typen av byggnader. Ett stort antal människor ska inrymmas inom ett mindre område samtidigt som järnvägen med en del farliga transporter ligger nära.

 

Skyskrapan blir så speciell att det kan ställas krav på brandtekniska lösningar som inte används i “normala” byggnader, till exempel räddningshiss, utrymningshiss och flera trapphus.

 

Räddningstjänsten vill att riskerna ska utredas vidare och föreslår att Gävle kommuns säkerhetsavdelning får ta en närmare titt på planförslaget.

 

Länsmuseet Gävleborg anser att den höga tornbyggnaden kommer att ge en negativ upplevelse av Gamla Gefle vilket i sin tur innebär en påtaglig skada på riksintresset.

 

Om byggnaden uppförs i 24 eller 32 våningar spelar ingen roll. Att bygga ett höghus nära Gamla Gefie är oacceptabelt ur kulturmiljösynpunkt, skriver man. Länsmuseet totalsågar också planförslagets beskrivning att höghuset med sin fasad i glas skulle ge associationer till glasformgivaren Gunnar Cyrén och kallar referensen “både irrelevant och obegriplig”.

 

Nu ska handläggare på Samhällsbyggnad Gävle sammanställa synpunkterna som kommit in. Sedan kan detaljplaneförslaget arbetas om.

 

– Det finns tre alternativ. Antingen ändras detaljplaneförslaget på grund av synpunkterna eller så låter man det vara som det är eller så kommer man fram till att förslaget är omöjligt att gå fram med, säger Daniel Olsson, S, ordförande för byggnads- och miljönämnden.

 

Tidigast på mötet i mars kommer ärendet upp för beslut i nämnden. Som Arbetarbladet berättat är även polisen kritisk till byggplanerna på grund av möjligheten att se rakt in i häktet. Polismyndigheten har dock inte ombetts komma in med något yttrande.

 

Johanna Hejdenberg

——

TT – Fler begravs borgerligt

 

Begravning

 

STOCKHOLM (TT) De borgerliga begravningarna fortsätter att öka.

– Många har fler personliga önskemål kring ceremonin, säger Peter Göransson på Fonus. Begravningsbyrån Fonus, med nära en tredjedel av marknaden, ser hur de borgerliga begravningarna stadigt blir fler. Förra året var 13 procent, omkring 2 900, av begravningarna i Fonus regi borgerliga, en ökning från året dessförinnan. För femton år sedan var andelen bara fyra procent.

 

– Sedan det blev ändrade relationer mellan kyrka och stat har den här frågan aktualiserats. Många väljer att inte längre tillhöra ett samfund och det märks på begravningarna säger Peter Göransson, Fonus informationschef.

 

För en borgerlig begravning finns inga förutbestämda regler för hur en ceremoni ska se ut.

  • – De är väldigt fria i sin utformning, även om man följer en ritual. Ofta har man med musik som påminner om den avlidne. Ibland kanske någon visar ett bildspel, och talet är mer kopplat till personens liv, säger Göransson.

 

Ännu är inte sammanställningen från i fjol för landets alla begravningsbyråer klar.

 

Under 2013 var nära tio procent av alla begravningar borgerliga, enligt Sveriges begravningsbyråers förbund (SBF).

 

Sofia Tanaka

 

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är inte styrd av något regelverk och ceremonin är helt fri i sin form. Vanligtvis avser man en ickereligiös begravning med begreppet.

Vanligast är att de som begravs borgerligt är personer som har gått ur Svenska kyrkan och inte heller tillhör något annat samfund.

Ceremonin leds av en begravningsförrättare eller officiant. Vem som helst kan fungera som detta.

KÄLLA: FONUS (TT)

——

Public. 2015-01-31 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top