Mitt Gävle – Nybyggare på Söder – Angelica Ränttilä

 

 

Publicerat 19-25 april 2012 i Mitt Gävle

 

 

Klicka på Bilderna för att förstora dem!  – klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till artikeln och nästa bild!

 

 

På Söder växer höghus som svampar ur jorden. På flera ställen är stora byggen på gång, både bostäder och kontor. Gävles stadsbild håller på att ändras.

 

Snart kan Muréngatan på Söder i Gävle bli en del av ett förlängt centrum. I kom­munens detaljplan föreslås dels kontor, och dels bostä­der inriktade på trygghet och äldre mellan Maxim och Staffansbron. Kanske blir det även en del inslag av handel. Eftersom områ­det sträcker sig över flera kvarter kan det även bli nå­gon typ av mötespunkt eller torg framför byggnaderna.

 

I andra änden av Söder, På Timmermansgatan, planeras 34 nya lägenheter i två sammanlänkade sjuvå­ningshus. Resultatet ska bli ett tryggt seniorboende för pensionärer. Samtidigt ska området göras mer trafiksäkert och park- och grönom­råden ska rustas upp.

 

Många nybyggen innebär att bilden av Gävle föränd­ras. Det är därför viktigt hur och vad det byggs.

 

Elvavåningshuset där den gamla Shellmacken tidigare  låg blir till exempel ett nytt andmärke vid den södra infarten till Gävle. På Gustavsplan ska nybygget under­ordnas Vallbacksskolan, för att inte stjäla uppmärksam­het från den anrika slotts- ! liknande skolbyggnaden.

 

Timmermansgatan och flera andra byggprojekt har blivit principiellt intressan­ta för att värdet av grönom­råden ställts mot nya cen­trala bostäder. Något som I kommunpolitikerna har de­batterat flitigt.

 

Ännu kan det dröja länge innan husen står klara. In­for varje bygge skickas de­taljplanerna ut på så kallat samråd, för att kommunen vill ha in synpunkter.

– Nästa steg är utställ­ning, där alla kan se vad vi gjort av deras åsikter, innan detaljplanen kan antas, sä­ger Emma Olofsson, hand­läggare för bygget på Tim­mermansgatan.

 

På Muréngatan har pla­nerna nått ungefär likalångt.

 

– Utställningen bör kun­na ske i början av maj. Pla­nen kan alltså väntas bli antagen i antingen juni el­ler augusti. Men då blir det bygglovsprocess, så det är fortfarande ett tag kvar inn­an bygget står klart, säger Henry Grew, handläggare j, för bygget på Muréngatan.

 

Angelica Ränttilä

—————————-

juni 03, 2013

Gå till Startsida.   Sammanställt  av lisse-lotte@danielson.be

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website