Insändare: Retorik, Tiggeri och Invandringspolitik

förberedelse-tal

Satsa på retorik från fem år

Publ. i Arbetarbladet Måndag 19 januari 2015

 

Jag träffar ofta ungdomar som är nervösa och har en klump i magen inför den skoluppgift som alltför ofta förvandlas till ett orosmoment och elevernas stora skräck; att hålla tal inför sina klasskamrater.

 

Det som borde kännas naturligt och kännas som en rolig utmaning förvandlas lätt till ett växande orosmoment som till och med kan orsaka fysiskt obehag för de elever som känner skräck inför att ställa sig upp och tala inför en publik.

 

Det är bara ett skäl till varför skolor bör integrera retorik som en naturlig del av läroplanen och en självklar ingrediens i undervisningen redan från tidig ålder. Retorik handlar inte bara om att hålla intresseväckande och underhållande tal, retoriska kunskaper är på många sätt nödvändiga för att marknadsföra sig själv, inte minst i yrkeslivet.

 

Skolor och förskolor bör satsa på att introducera retorik redan i femårsåldern. Det är hög tid att avdramatisera retoriken som begrepp, i de lägre åldrarna kan förskolor och skolor i stället fokusera på att låta barnen tala inför en grupp genom att exempelvis dela med sig av sina upplevelser på morgonsamlingen eller i samband med en lektion. Det handlar om att bygga upp en trygghet och ett naturligt förhållningssätt till att tala inför en publik.

 

Retorik är ett ämne som kan tillämpas i så gott som alla ämnen i skolans nuvarande läroplan. Störst effekt har retorikkompetensen sannolikt om den integreras i befintliga ämnen i skolans lägre årskurser, för att så småningom introduceras som ett eget ämne på högstadiet och gymnasiet.

 

Jag upplever tyvärr ofta att lärarna själva känner sig osäkra inför att undervisa sina elever i retorik, ofta på grund av bristande kunskaper. En kompetenshöjning i lärarkåren vad gäller retorikens grunder och vikten av att eleverna får med sig en retorisk verktygslåda redan från tidig ålder vore därför önskvärt. Genom att lära ut en konkret modell för hur eleverna kan bygga upp sina tal förser skolan våra ungdomar med en kompetens och en färdighet som de har nytta av resten av livet, inte minst när det är dags för dem att göra sitt inträde på arbetsmarknaden och söka sitt första jobb.

 

VI lever i ett samhälle där det blir allt viktigare att kunna marknadsföra sig själv och sin egen kompetens. Det är ytterligare ett skäl till varför alla elever har rätt att få tillgång till en retorisk verktygslåda som de kan använda sig av vid så många olika tillfällen i livet och dessutom kan bidra till deras personliga utveckling. Känslan av att kunna tala inför andra utan att bli nervös och dessutom vara nöjd med sitt framförande kan få de ungdomar som tidigare varit osäkra och känt sig nervösa inför tanken på att ställa sig upp och tala inför en publik att växa som personer och upptäcka glädjen i att känna sig säkra på sin egen förmåga att kunna framföra sitt budskap på ett tryggt och tydligt sätt.

 

Zaiga Magnusson retorikutbildare

——-

Tiggare

Det måste bli stopp på tiggeriet

 

Nu måste vi göra något åt alla tiggare som finns överallt. Har varit till Stockholm i helgen. Hela stan myllrar av tiggare och uteliggare och jag blir mycket illa berörd av detta.

 

Vi har tiggare i Gävle, Sandviken, ja, till och med i lilla Ockelbo.

 

När jag och mitt sällskap satt och lunchade kom det en man med en mugg och tiggde. Det är inte acceptabelt. Ska det behöva vara så här?

 

Detta tiggeri som förekommer i dag är mycket förnedrande för de som sitter och tigger och för oss som tvingas gå förbi och låtsas att vi inte ser…

 

Tar vi in människor till vårt land måste vi se till att dom har mat, husrum, jobb och ett drägligt liv.

 

Det är fruktansvärt att se dessa människor sitta och vagga, sjunga, heja och be om en liten slant. Är det så att dessa människor är tvingade att tigga, ja rent av slavar, livegna är det ännu mera beklagligt att detta sker i vårt Sverige, det är kriminellt.

 

Nu måste vi få ett slut på detta. Man mår som medmänniska otroligt dåligt över att se dessa stackare sitta och frysa timme efter timme. Och varför har vi uteliggare i Sverige vi är ju ett I-land ? Det måste till vård och behandling, pengar måste finnas till behövande.

 

Jag har naturligtvis gett en slant någon gång men det är som att spotta i havet. Som privatperson kan man inte ge alla, det är omöjligt!

 

Vi måste kunna gå till affären och handla vårt dagliga bröd utan att få otroliga skuldkänslor för att vi inte lämnar en slant.

 

Vad är det som händer?

 

Vi får nog införa tiggeristopp som i Norge, för är det kriminella ligor som ligger bakom detta elände måste det få ett slut nu!

 

Vad kan vi göra för att få ett stopp på detta elände ?

 

Medmänniska född-60

—–

Börja diskutera invandringspolitiken med SD!

 

Sverige har två procent av befolkningen i Europa men 15 procent av invandringen. 500 000 personer har tagits in via asylsystemet de senaste tio åren. Kostnaderna skenar. Integrationen är ett stort misslyckande.

 

Utanförskapsområden växer i antal och omfattning.

Diskussionspunkter där det finns förbättringspotential.

  1. Fler kvotflyktingar i stället för asylsökande och deras anhöriga.
  2. Avvisa flyktingar från säkra länder.
  3. Bättre kontroll av asylskälen. I dag är det bristfälligt och en massa falska uppgifter slipper igenom.
  4. Ställ större krav vid anhöriginvandringen.

 

Andra diskussionsområden:

Kurser i svenska för invandrare bör hållas i första hand på arbetsplatser. Reformera LAS för ökad rörlighet på arbetsmarknaden, pröva lägre minimilön. Existerande invandrargrupper ska stimuleras att ge nyanlända hjälp. Aktivera civilsamhället genom mentorskap, umgängesinitiativ etcetera.

 

Att ha grannländerna som riktmärke skulle inte heller skada. Invandringspolitiken ska vara human och generös men inte slapp och naiv. Antal och resurser måste harmoniseras. Som i all offentlig verksamhet krävs en utvecklad kontroll och uppföljning.

Karljansa

—-

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top