Gävle växer och utvecklas.

 

Gävle Centrum

 

Public. i Arbetarbladet 22 /2 2015.

 

Debatt – Gävle växer och utvecklas

 

Gävle är en av landets snabbaste växande städer.

Jag tror inte att det är en slump att mer än 5 000 personer varje år väljer att flytta till Gävle. Människor som se en bättre plats att leva på, plugga, jobba eller bedriva företag på. Jörgen Edsvik (S)

Välkommen mbord

“Relationerna mellan oss och kommunen har blivit bättre de senaste två åren!”

  • – “Det finns en puls i staden nu som jag inte känt på länge!”
  • – “Ni skulle bara våga sluta prata bra om Gävle!”
  • – “En stad bygger ingen ensam, den byggs tillsammans!”

 

Ovanstående är citat jag fått från möten med aktiva företagare i Gävle bara under de senaste två veckorna.

 

Gävle växer. Och det snabbt. Vi är en av landets snabbast växande städer och når under nästa år 100.000 invånare. Detta är i grunden något bra och ger oss möjligheter till utveckling och tillväxt även om det också innebär utmaningar för att vi inte ska fastna i olika flaskhalsar. Vi vill att Gävle ska växa och vi har länge arbetat målmedvetet med att utveckla staden och öka vår attraktionskraft. Denna tillväxt är faktiskt livsnödvändig för Gävle för att vi ska kunna attrahera investeringar, ny kompetens och den bidrar till nya näringar. På några års sikt är också inflyttning avgörande för att möta samma demografiska utmaningar som hela Sverige och merparten av Europa nu kämpar med. Människoflöden ger också nya företag. Bara sedan i höstas har vi exempelvis fått in 32 specifika förfrågningar bara till kommunens etableringsaktör om att vilja etablera sig i Gävle från olika företag utanför kommunen. Detta bidrar naturligtvis, tillsammans med mycket starka siffror på nyföretagandet, att arbetslösheten nu sjunker i Gävle. Särskilt snabbt sjunker ungdomsarbetslösheten. Detta är en ny chans för många människor att öka sin egen livskvalitet och trygghet.

 

Naturligtvis finns det mycket kvar att göra på arbetsmarknadsområdet då väldigt många människor fortfarande står utanför arbetsmarknaden och då vår utbildningsnivå generellt är på tok för låg, men trenden pekar åt rätt håll.

 

En viktig del i vårt framtida arbete blir att utveckla Gävles roll som logistiknav. Vi har redan fått de nya motor- och järnvägarna söderut mot Stockholm. Det ökar och underlättar jobbpendlingen till och från Gävle och så klart för godstransporter. Vägen mot Oslo är numera Europaväg. Gävle hamn är Östersjöns största containerhamn och med den avslutade muddringen av hamnleden kan Gävle ta emot större båtar och därmed nya varor. Den kommande terminalen för flytande naturgas är inte bara en satsning på mer miljövänlig energi, det är även en satsning på Gävles näringsliv.

 

Naturgasen ger närliggande industrier, som Sandvik och Ovako, en möjlighet till renare energi till lägre kostnader. För den framtida infrastrukturen planeras för nytt logistikcenter vid Tolvfors och ett tågstopp precis norr om sjukhusområdet. Fantastiska möjligheter för pendlare och boende i exempelvis Sätra och Lexe. Högt upp på önskelistan står dock en statlig satsning på dubbelspår längst Ostkustbanan och därför samlas nu länets aktörer bakom ett initiativ som hoppas ska kunna höras ner till Stockholm.

 

Vi utvecklar också staden Gävle. Bygget av Gävle Strand är ett exempel på hur vi låter stadsdelar växla från industrimark till attraktiva boenden nära vatten. Vi planerar för ytterligare 3 200 bostäder de kommande åren i Gävle och trots denna höga takt är vi överens mellan de politiska blocken om att vi behöver göra mera för möta bostadsbrist el trångboddhet. Mer byggbar mark, fler detaljplaner, nya byggherrar, ökade krav på Gavlegårdarna och mer byggande på höjden är några åtgärder. Viktiga välfärdsinvesteringar som Nya Vallbackskolan, flera nya förskolor, gruppbostäder och särskilda boenden för äldre uppförs också just nu på flera platser i Gävle. Allt för hinna med att möta de rättmätiga krav som gävleborna ställer på oss som kommun. Gavlehov Arenaby och de två nya anläggningarna, ny fotbollsarena respektive ny multisporthall, är de senaste satsningarna på idrottsområdet.

Nu pågår arbete för fullt för att öka Gavlehovs attraktionskraft med affärslokaler och bostäder och kanske en ny skola?  Stadens sjukhus har landets modernaste operationshus som invigdes 2014 och Region Gävleborg bedömer att flera nya byggprojekt i miljardklassen planeras på Gävle sjukhusområde de kommande åren för att  förbättra sjukvården i Gävleborg. Detta är exempel på enorma investeringar som gör att vi växer ikapp utvecklingen och kan ta nästa steg in i Gävles framtid.

 

Utmaningarna saknas såklart inte. Hinner vi få upp  takten i byggandet för att hinna med alla behov? Hur får vi in ett bra integrationsperspektiv i stadens omvandling? Hur sprider vi utvecklingsprojekten även till i kommunens ytterområden? Vad gör vi åt de delar av folkhälsan där fortfarande statistiken ser dyster ut? Gynnar eller missgynnar den växande staden ett bra miljöarbete? Alla viktiga frågor att behandla politiskt.

 

Vi bygger också relationer. Ett exempel på detta är arbetet som lett till Gävles nominering till “Årets stadskärna” där vi nu tävlar mot Örebro och Uppsala. En nominering som i hög grad går att spåra till det stora engagemang som handlare och fastighetsägare lagt ner tillsammans med kommunen för att utveckla Gävle som stad. Ett annat exempel är de dialoger med näringslivet som startats det senaste åren och som 2015 kommer att utvecklas i att Gävle kommun kommer att bjuda in brett till frukostmöten mellan politik och näringsliv. Det ska vara lätt som företagare att få diskutera med en politiker i Gävle.

 

Jag tror inte att det är en slump att mer än 5 000 personer varje år väljer att flytta till Gävle. Människor som ser en bättre plats att leva på, plugga, jobba eller bedriva företag på. Förhoppningsvis såg de samma sak som jag ser dagligen, en stad som vill, kan och vågar röra sig framåt. Just att utåt våga tala gott om det vi har här i Gävle ger en del av stadens framtida identitet. Att våga lyfta och synliggöra Gävles utveckling och styrkeområden parallellt med att arbeta bort utmaningarna är oerhört viktigt för stadens framtida attraktionskraft. Vågar inte vi som verkar och bor i denna stad prata om våra styrkor kommer ingen annan heller att göra det. Då kommer vi att missa företagsetableringar och nya investeringar och då sjunker också vår inflyttning. Jante ska vi borsta bort och lägga längst ner i soppåsen. Det sker oerhört mycket bra i vår stad och den staden bygger vi tillsammans.

Jörgen Edsvik (S)

————-

Public. av Lisse-Lotte Danielson 24-2-2015 för Gavledraget.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top