Överviktiga unga riskerar hjärtsvikt

 

överviktig

 

Publ. i SVT Nyheter 27/6 2016

 

 

Män som är överviktiga i tonåren löper betydligt större risk att drabbas av hjärtsvikt redan i tidig medelålder. – Fortsätter fetman att öka bland unga kan hjärtsvikt bli ett allt större hot mot folkhälsan, säger professor Annika Rosengren.

 

En studie som gjorts vid Sahlgrenska akademin i Göteborg omfattar fler än 1,6 miljoner svenskar som undersökts i samband med att de mönstrat till värnplikten under perioden 1968 till 2005.

 

Under de senaste decennierna har antalet män under 45 år som drabbas av hjärtsvikt ökat. Under samma period har antalet 18-åringar med fetma ökat från en procent till fem procent.

– Vi kunde se en fördubblad risk för hjärtsvikt redan hos dem som vid mönstringen låg i det övre intervallet av normalvikt med ett BMI på mellan 22,5 till 25 jämfört med “smala” vars BMI ligger mellan 18,5 och 20, säger Annika Rosengren som lett studien.

 

 

Nio gånger högre risk

Ju högre BMI desto större risk att drabbas av hjärtsvikt i tidig medelålder, slår studien – som presenteras i vetenskapliga tidskriften European Heart Journal – fast.

 

Lätt övervikt innebar tre gånger högre risk att drabbas. För de 18-åringar som hade kraftig fetma med ett BMI över 35 var risken nio gånger högre.

 

– Jag har studerat riskfaktorer under många år men aldrig sett en så stor riskökning med en enkel variabel som BMI, säger Annika Rosengren.

 

Forskarna påpekar dock i studien att hjärtsvikt trots allt är mycket ovanligt hos personer under 50 år.

 

(18,5-24,9 Normalvikt

25-29,9 Övervikt

30,0 och därutöver, Fetma)

 

TT

————

Publ. 2016-06-27 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top