SKRIV KORT, SÄTT PUNKT – Härje Larsson

ANDERS YGEMAN- GÖRAN ROSENBERG

Publ. i Arbetarbladet 26/6 2016.

 

Vi läsare och lyssnare vill inte ha bludder och sömnpiller. En av orsakerna till pressens minskade upplagor kan vara alltför långa meningar. . ..

Bättringar förväntas. Punkt! Slut!

 

Tidningen Expressen star­tade på 40-talet. Där härja­de den legendariske och lyckosamme redaktions­sekreteraren Sigge Ågren. Han gav sina medarbetare ordern. “Skriv kort. Sätt punkt. Högst sju ord i varje mening.”

 

Den tänkvärda regeln bryter många skribenter mot i dag. Även politiska talare bryter i dag mot den­na gyllene regel.

 

Undantag finns. Här några exempel: Göran Rosenberg, journalist och radiokåsör, skriver berömvärt kort om svåra ämnen som filosofi och politik. Före detta chef­redaktören Rolf Alsing, bland annat på Aftonbladet, kunde skriva omtalat korta ledare och med korta me­ningar.

 

I dag kan en ledarskri­bent, Anna NorlingArbe­tarbladet, skriva korta me­ningar utan bisatser eller in­skjutna meningar.

Anna Norling  Anna Norling

 

En politi­ker som talar med hörbara punkter efter högts tio ord är Inrikesminister Anders Ygeman.

 

Det är dags att medieföre­tag och politiska partier återupplivar Sigge Ågrens regel.

 

PS: Kolla: Vad kommer du ihåg, till exempel av ovan artikel. I morgon eller om en vecka.

Härje Larsson – f d informationschef och opinionsbildare


Publ. 2016-06-27 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top