Kyrkogårdsvandring 2008-09-23 med Göran Severin

Johan Sundbergvar ledare för läsarna i Gävle. Han tog avstånd från stelbent förkunnelse och höll konventiklar (andaktsstunder) i hemmen vilket gick bra i början av 1800-talet.

Omkring 1850 blev reglerna hårdare och hans änka som fortsatte med dessa dömdes att böta 100 riksdaler. Under Johans livstid hade han ett företag och det berättas att en kund kom in och frågade “har ni bra varor i bra kvalitet.” – “Ja det tycker jag nog” sa han. – “Och din konkurrent, har även han detta”?- “Ja det tror jag säkert”. Då yttrade sig kunden, -” Jag köper av dig eftersom din konkurrent sa att du enbart säljer skräp, du är en ärlig och pålitlig människa”.

—————————————————-

Axel von Post. Axels far var måg till Ennes som en generation tidigare fick ärva Åby gård (väckelsens högborg). Fadern dog 1847 och är begravd i Enneska gravkoret som ej omgift måg. Han blev frälst 1853 och gick med i Gefle missionsförening, sedermera Gävle missionsförsamling. Då Waldenström invaldes i styrelsen splittrades föreningen eftersom Waldenström hade en annan uppfattning i fråga om försoningsläran. Axel von Post gick ur föreningen och bildade med sina trosfränder Gefle Evangelist-lutherska missionsförening som byggde Sjömanskyrkan.


1852
Gefleborgs Läns Brandstodsbolag bildas den 16 december. Häradshövding Axel von Post är bolagets första direktör.

—————————————————-

Viktor Emanuel Lennstrand

Uttalade: Kameler och Kristna tar emot sina bördor knäböjande.

1889 fängslades han på Långholmen men frigavs pga vacklande hälsa 1890. En ovanlig sjukdom, svampbildning i höften förlamade honom och han dog 1895 av strålsvampsjuka, man sa att “tungan ruttnade bort i hans mun”.

Viktor ligger begravd i familjegraven.

En minnessten restes av vännerna men de fick inte placera stenen på familjegraven. De hade då turen att graven bredvid var ledig och de kunde köpa denna plats till sin sten. Hans grav kallas därför för “Grabben i graven bredvid”. Dessutom var man tvungen att ändra det man ursprungligen tänkt skriva “Fritänkare reste stenen” till “Meningsfränder reste stenen”.Margit Kinnander tog initiativ till att texten nu är försedd med nya guldbokstäver.

“Jag dör nöjd i tron på ett lyckligt framtidsfolk som lefver utan illvilja fördomar och vidskepelser och ett samhälle där välvilja och godhet råda att arbeta för det samhället är den högsta religionen. Banbrytare bland sveriges folk för den fria tanken Meningsfränder reste vård”

Viktor kom från ett religiöst hem. Fadern var grosshandlare i Gävle, och familjen bodde i den s k Lennstrandska Gården vid Teatern. Viktor studerade i Uppsala och hade under studietiden funderingar på att gå ut som missionär. Han kom dock aldrig i väg. I stället blev han så kallad fritänkare. Dessa slöt sig samman och bildade den Utilistiska Rörelsen. Antalet anhängare var ganska litet, men en del lokalavdelningar bildades i landet. Viktor var rörelsens drivkraft. Åren 1889-1890 gav han ut tidningen Fritänkaren. Han dömdes gång på gång till fängelse för att ha förnekat den rena evangeliska läran. Exempelvis hävdade han att Gamla testamentets Gud är en syndare.

Ur Gamla kyrkogården i Gävle/Stig Gavlén.

—————————————————-

N J Kjellerstedt var förespråkare för kremering.

Urnans stofft tillhör sonen Ernst Leonard Kjellerstedt 1857-1887 som var den förste som kremerades Sverige (i Stockholm) då fadern var före sin tid och ställde gängse normer på ända. Han var drivande i “svenska likbränningsföreningen”. Urnan finns nu på en pelare på Nils Jakob Kjellerstedts familjegrav.

—————————————————-

Knut Seved Lindmark

Knut utmärkte sig i tekniska sammanhang då han reste 1870 till Argentina och kom hem som en rik man. Han var med och byggde den första Katarinahissen i Stockholm. Han byggde också Brunkebergstunneln som dock innehöll en mycket svårhanterlig sand och som därför orsakade honom en förlustaffär. Han startade också. en Skoklackningsfabrik som även den gick dåligt. Han begick självmord p.g.a. sina dåliga affären och hans släktingar på Lövudden begravde honom i Gävle då självmord var mycket känsligt på den tiden.

—————————————————-

På Väckléns gravplats fanns tidigare Oskar Fyhrvalls gravsten (1846-1915) som tyvärr nu är borttagen. (Graven ligger bredvid Knut Seved Lindmarks grav vid Elfbrink Elvstrandska gravkapellet).

Fyhrvall blev överkörd på Nygatan i Gävle 1915. Han gav bl.a. på John Rettigs uppdrag ut “Bidrag till Gefle Stads historia och dess beskrivning” till Gävleutställningen 1901 och Gefleborgs läns Hushållningssällskaps minnesskrift 1814-1914.

—————————————————-

Gravkoret. Köpmansfamiljen Elfbrink. Ennes-Elfbrink-Elfstrandska Lancasterskolan

Släkthistoria enl ovanstående länk. Vid Olof Elfbrinks död 1842 byggs kapellet. Det innehåller 72 urnor med medlemmar från släkterna Elfbrink, Elfstrand, Göransson och Lindberg.

—————————————————-

Mattons familjegrav.

Ida Mattons skulptur på familjegraven.

Gustav Vasa-statyn

Själander, Karolina, staty av Ida Matton.

Själanders familjegrav.

—————————————————-

Bångs familjegrav.

Familjen Bång.

—————————————————-

Grapes minne

—————————————————-

Familjen Brändström

Peter BrändströmArbets- och fattighusBaggareHans Wilhelm Eckhoff

Södra VarvetBorgarskolanRederier

—————————————————-

Göran Severins “Favoritgravar”.

Gävle Kyrkogårdsvandringar har blivit trendigt.

—————————————————-

Fotat och sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website