Westergrens Stiftelse blev studenthem – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 7 juli 1984

Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

 

 

Ett storslaget hem för ålderstigna änkor – nu har studenterna tagit över

 

Den här fina portalen tillhör en av Gävles vack­raste monumentalbyggnader. Johan och Lotten Westergrens Stiftelse 1925—1926 står det högt över entrén. Huset ritades av förre stads­arkitekten i Gävle Gunnar Wetterling. Det kostade i uppförande 260.000 kronor.

 

 

  Foto Mats Åstrand.

 

Professorn i arkitektur i Gö­teborg, Björn Linn, anser, att mittpartiet ovanför den branta trappan är den kanske storslag­naste entréfasaden efter Södra stations portal. Själva byggna­den har nästan romersk monu­mentalitet i sina putsfasader.

 

Huset tillkom genom ett tes­tamente av Johan Ad. Westergren. Han skrev, att “det över­skott som möjligen kan bliva, sedan alla i testamentet ihågkomna hade fått sitt”, skulle utgå till välgörande ändamål.

 

“Min tanke vore då att min hustru i samråd med någon (ifall att överskottet skulle bliva nämnvärt stort till exempel 100.000 kronor) inköpte eller byggde ett mindre hus med lämpligt läge i Gefle och inrät­tade ett hem för fattiga ålder­stigna änkor eller fruntimmer som fört en hederlig vandel, dock icke större hus än att det anslagna överskottet även räckte till husets framtida un­derhåll, och även delvis till underhåll åt boende”.

 

Något litet hus blev det dock ej. Överskottet i dödsboet efter Johan Westergren blev så stort att hustrun kunde donera 300.000 kronor för byggnadens uppförande samt senare även överlämna aktier till ett värde av 100.000 kronor till underhåll och drift av byggnaden.

 

Då huset stod färdigt 1926 kunde enligt donatorernas öns­kemål ålderstigna änkor eller fruntimmer, som det står i testamentet, flytta in i byggna­den. Stiftelsen drevs som ett pensionärshem fram till den 1 april 1978, då Gävle kommun köpte huset för att använda det till hem för studerande vid den närbelägna lärarhögskolan. Huset som består av 26 lägen­heter — mest enrummare — och en samlingssal, hade med åren blivit obekvämt för äldre. Det saknades till exempel hiss, fyra lägenheter fick dela på en toalett med mera.

 

Den som i dag besöker den vackra byggnaden kan möta unga glada studerande i trap­por och korridorer. De trivs utmärkt på “studenthemmet”, säger de. Läget är det allra bästa. Samlingssalen kommer även till användning. I andra högskolestäder, där det finns studenthem saknas tyvärr sam­lingssalar, säger en av hyres­gästerna.

 

Hyran är överkomlig, 550 kronor i månaden för ett rum och kök och 500 kronor för ett rum med pentry.

 

Fastighetens yttre underhåll är eftersatt. Putsen på fasaden mot gården har bland annat börjat på att falla av. I den 9.000 kvadratmeter stora par­ken har gångarna växt igen och vanvårdats.

 

— Har Gävle kommun råd att låta den vackra byggnaden för­falla? frågar en av hyresgäs­terna.

 

FOLKE LÖFGREN

 

Läs mer om Folke här:

—————————————

september 09, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website