Vinter i Gävle på 1920-talet – av Barbro Sollbe

 

Publicerat i Gefle Dagblad Onsdag 9 februari 2005

Åke Nyléns tidningsurklipp

 

 

 

(Eskilstunaboden låg fram till 1929 vid Norra Kungsgatan 7, där Konsumvaruhuset då byggdes. /Lisse-Lotte Danielson)

 

Portot var 10 öre, när detta kort skickades iväg, i februari 1925. Nu­mera (2005), när det bara står exempelvis “inrikes brev” på frimärket, vet man inte – priset kan, i all, tysthet, ha höjts sedan förra gången man köpte frimärken.

 

Även stadsbilden har förstås ändrats på 80 år. Snöbilden från centrala Gävle visar Drottninggatan mot väster, i riktning mot Stortorg­et. Fotografen har stått vid Esplanaden, som ses i förgrunden.

 

Gatstumpen är gågata i dag och är inte heller särskilt trafikbelastad på fotot. En man med kälke går mitt i gatan, och längre bort, ur­skiljbart med förstoringsglas, drar en häst ett lass snö.

 

Gävle hade vid denna tid cirka 35 000 invånare. Gaslyktor lyste upp staden. Heliga Trefaldighets kyrk­torn (som skymtar baktill, ungefär mitt i bilden) höjde sig över bebyg­gelsen. I dag är tornet, från foto­graferingspunkten, skymt av höga hus.

 

Det ljusa trevåningshuset till vän­ster, i kvarteret Nattväktaren, ägdes av en fröken M Nordström. Hon har inte kunnat spåras i samtida adress­register och kan ha varit bosatt på annan ort. I dag ligger Nordeas banklokal i den hushörna som syns.

 

Huset mittemot, delvis dolt av trädet, ligger i kvarteret Skolstuvan. Här låg vid denna tid Eskilstuna­boden. Adressen var Norra Kungs­gatan 7. I dag står ett funkishus på dess plats.

 

Barbro Sollbe

————————–

december 03, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website