Arbetsstugan på S Kungsgatan 31 – av Barbro Sollbe

 

Publicerat i GEFLE DAGBLAD TISDAG 3 MARS 2009

Från Åke Nyléns tidningsurklipp

 

 

Här gick 31:an i himlen in

 

Ska vi flytta Gävles eventuellt kulturhistoriskt värde­fulla hus till Boulognerskogen eller till Stenebergsparken, om vi river och moderniserar hela Söder? Det var en fråga som diskuterades på 1930- och 1940-talen, när höghus planerades på båda sidor av Södra Kungsgatan och där ett radhusområde var tänkt att ersätta det som i dag heter Gamla Gefle.

 

I Linköping rev man i stadskärnan och flyttade ihop en del av dess byggnader på Östgötaslätten, utanför staden. Det blev stadsdelen Gamla Linköping. I Örebro föste man också ihop gamla kåkar från cen­trum och uppförde en ny stadsdel, Wadköping, i bor­tre änden av den stora stadsparken. Båda är, trots att de “konstgjorda”, uppskattade idyller med ateljéer och verkstäder för konstnärer, gammaldags butiker, uteserveringar, hembageri och sommarteater i Wadköping, teknikmuseum för barn i en lada i Gamla Linköping…

 

Men i Gävle blev det inget Skansenliknande frilufts­museum och nästan ingen stugflytt. Husen i några av kvarteren blev kvar på rot. De dåtida kommunala rivningsentusiasternas  efterträdare visar med stolthet upp Gamla Gefle för svenska och utländska gäster.

 

Mycket försvann förstås. Södra Kungsgatans bredd­ning innebar att hela husraden på gatans östra sida strök med.

 

Där låg exempelvis det gamla operahuset, en rätt stor tvåvåningsbyggnadhög stenfot. Resande tea­tersällskap spelade där under något halvsekel, med en början 1786. På senare år var byggnaden auktions­kammare. Den revs 1957.

 

 

Där låg också, på Södra Kungsgatan 31, Arbetsstugan nr 2.

 

     Arbetsstuga nr 2 på S Kungsgatan 31.

 

 Arbetsstugan nr 1  fanns på Brynäs, med adress Östra Is­landsgatan 49.

 

Foton är tagna 1910, troligen av Carl Larsson.

 

 

 

 

Den gamla arbetsstugan, ett brädklätt timmerhus, rivs och ger utrymme för en breddning av Södra Kungs­gatans östra sida.       

Foto: troligen Carl Larssons ateljé

 

Vid starten hade Arbetsstugorna varit en inrättning som skulle hålla fattiga barn sysselsatta med nyttigt arbete efter skoldagens slut. På nyare tid, fram till nedläggningen 1945, fick verk­samheten mer karaktär av fritidshem utan närvaro­plikt.

 

Huset strök med och revs 1958.

Barbro  Sollbe (läs mer av henne)

————————————————————————————-

Januari 29  2013

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top