Staketgatan 15 i Gävle – av Folke Löfgren

 

Publicerat i Gefle Dagblad  29 december 1984

Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

 

Var stadens gamla byggnadschef vidskeplig?

 

Det här var en gång herrskapsingången till Sta­ketgatan 15.

Portalen med den vackra överbyggnaden och de joniska kapitälerna är en av de vackraste efter Staketgatan.

Ingången för tjänstefolk och varubud, som ävenvätter mot Staketgatan, är inte lika pompös.

I dag bor det herrskap i hela huset eller rättare sagt mera vanligt folk.

 

De stora paradvåningarna på nio—tio rum och kök har delats på mitten. Av en lägenhet har det blivit två. Trappuppgången för varubuden är också kvar och användes idag som ingång till de nybildade lägenheterna.

 

Det var arkitekten Sture Stenberg från Stockholm, som ritade huset år 1898. Han gjorde även ritningarna till gamla Grand Hotell.

 

Staketgatan 15 är byggd i nationalromantisk stil i rött te­gel med gul puts. De målade blomsterdekorationerna och de vackra valven bidrar till varia­tionen av sekelskiftesporta­lerna efter Staketgatan.

 

Den som uppförde huset var John Ekelund. Han var på sin tid byggnadschef i staden och svarade bland annat för Fredriksskanshamnens utbyggnad. Under sin tid i Gävle bodde Ekelund själv i fastigheten. John Ekelund hade namn om sig att vara en synnerligen duglig tekniker. Hans hus efter Staketgatan var ett av de sta­bilare.

 

John Ekelund hade många offentliga uppdrag. Han var en följd av år chef för ett av landets största byggnadsföretag — Contraktor. Ekelund var också överste i Väg- och Vat­tenbyggnadskåren.

 

Som tjänsteman i staden torde John Ekelund haft möjlig­het att påverka gatunumren, Huset före Ekelundska palatset har nummer 11. Staketgatan 13 saknas helt och hållet. Efter Staketgatan 11 kommer num­mer 15 i vilket Ekelund bodde.

Var stadens byggnadschef vidskeplig?

 

En son till byggnadschefen John Ekelund, Bo Ekelund, som föddes i Gävle 1894 gick i faderns fotspår. Han blev chef för byggnadsföretaget Armerad Betong i Stockholm.

 

Bo Ekelund går till historien som svensk mästare i höjdhopp och olympiamedaljör, samt som ordförande i Svenska Idrotts­förbundet.

 

Staketgatan 15 ägs nu sedan flera generationer tillbaka av familjen Engwall. Huset ingår i en trio i kvarteret Tyskland. Samtliga hus i kvarteret är ombyggda. De stora våning­arna har delats upp i mindre lägenheter.

 

Husens exteriör är den­samma som den var vid sekel­skiftet. Människorna som bott eller bor i husen har också sin historia som många gånger kan vara lika intressant som hu­sens. Då det gäller Staketgatan 9 och 11 ska jag återkomma Senare till dessa hus och deras ägare.

På paradstråket Staketgatan finns kanske stadens mest väl- bevarade miljö från sekelskiftet i kvarteret Tysklands obrutna fasadlinje utmed Staketgatan 9, 11 och 15.

 

FOLKE LÖFGREN

 

Läs mer om Folke här:

—————————————

september 08, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Scroll to Top