Fenix – Phoenix – Hotel och Restaurang på Alderholmen

Publicerat i Gefle Dagblad  11 mars 2008

Ur Åke Nyléns tidningsurklipp

 

På Restaurang och Hotell Fenix/Phoenix kunde man få en slät och en lurvig.              

Foto: Carl Larsson/Länsmuseet

 

Drink á la Alderholmen – av Ulf Kriström

 

Ni som har flyttat in på Alderholm­en tycker kanske att det skulle vara trevligt med ett drinkrecept som hör ihop med platsen.

 

Det finns ett. Ett som har sisådär 100 år på nacken.

 

Denna klassiska drink heter En slät och en lurvig. Eller hette, för den finns väl knappast i några av senare tiders drinkböcker, vilket man kan förstå när man begrun­dar vad den bestod av: Gin och bayersk öl.

 

Det handlar alltså om en bus­grogg av aningen finare sort.

 

En slät och en lurvig serverades på Restaurang och Hotell Fenix, som låg på Alderholmen precis där de första nybyggena nu utgör en ny stadsprofil ut mot havet. Det var ett riktigt inneställe som symbo­liserade Gävles position som kom­munikationscentrum – där kunde grosshandlarna om de så önskade frottera sig med sjömän från Jor­dens alla hörn och tågresenärer som sökt sig till Fenix för att hyra ett rum över natten innan deras morgontåg skulle avgå.

 

Men det önskade knappast grosshandlarna. De smög nog dis­kret förbi bardisken och gick upp­för trappan till stamborden på övervåningen. Där serverades de punsch, för så skulle det vara. En slät och en lurvig? Nej tack, det fick sjöbusarna vid baren hålla till­godo med.

 

Fenix, som kan ha stavats Phoenix någon gång under ställets histo­ria, hade sitt ursprung i en pavil­jong som troligen kallades Bellevue och byggdes 1861. Den brann efter något år, och i stället byggdes Fenix som måste ha upplevts som oerhört modernt med alla dessa glasrutor.

 

Det var verkligen ett populärt ställe, och att det låg en aning av­sides gjorde tydligen ingenting. Där ordnades konserter och andra publika evenemang, och efter stadsbranden 1869 då teatern brann ner fick teatersällskapen visa upp sig på Fenix i stället.

 

Restaurangen renoverades 1888, groggverandan byggdes 1890. Det gick bra för Fenix för sådär 120 år sedan trots att stationshuset hade stängts 1877.

 

Men inget varar för evigt. 1901 byggdes Grand Hotel, det vi kän­ner som Gamla Grand, och den konkurrensen blev kännbar för Fenix. Inte minst grosshandlarna tyckte att Grand var att föredra, det låg ju till och med vägg i vägg med Frimurarhuset där de flesta nog också tillbringade rätt myck­et tid.

 

Ändå överlevde Fenix år efter år. Men så byggdes Hotell Baltic 1926, också inom gångavstånd från hamnen, och det blev spiken i kis­tan. 1927 stängdes stället, och det revs några år senare. Tyvärr, får man väl säga.

 

Och ni på Alderholmen som blandar till En slät och en lurvig och inte gillar smaken kan prova med punsch i stället. Det hör ju också ihop med platsen.

 

Ulf Kriström

————————————————————————————-

april 23, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..