Nöjesliv för generationen vid 1900-talets början – av Ulf Kriström

Publicerat i GEFLE DAGBLAD TORSDAG 11 FEBRUARI 2010

Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

Här roade sig morfars mor och far

 

Hur grå och trist den här ungefar 80 år gamla flygbilden än ter sig så skildrar den ändå på ett myck­et upplysande sätt Gävles nöjes­liv under första delen av det för­ra seklet. Ja, inte kroglivet för det fanns åtminstone delvis utanför bild, men väl platserna för våra tivolin.

 

Det såvitt man vet första tivolit fanns i korsningen Västra vägen – Staketgatan, och det finns inte med i bild. Gefle Tivoli, som det hette, stängdes 1901 då den stora slöjd- och hantverksutställningen lockade alla besökare till sig.

 

  

Gefle-Tivoli

  Gefle Tivoli

 

Denna utställning hölls i om­rådet vid siffrorna 1och 2, men av den fanns inget kvar då bilden togs. I stället hade Gefle IF fått en nästan egen anläggning för i för­sta hand träning, Norrtulls idrotts­plats (1). Intill den låg Nysätra (2) – och där arrangerades storslagna sommarfester från 1920 till 1932. Föregångare till de cityfester som vi alla minns.

 

Dessförinnan hade sommar­fester arrangerats vid nuvaran­de Norrtull utanför bild och på Skyttegården (3). Det var ett om­råde som ursprungligen hade an­vänts för skolbarnens skytteöv­ningar men också som tränings­plan för framförallt Gävle GIK.

 

Ett nöjescentrum var också Bor­garskolans gymnastiksal (4). Mel­lan 1921 och 1949 ordnade GGIK varje nyårsafton dans där under namnet Pelarsalongen, men det är en annan historia.

 

En fylligare berättelse om Gävles tivolihistoria finns på GD.se. Där kan du bland annat läsa om “hantverksmässan” 1914, om Arkadien 1915, om idrottstävlingar, två­våningskaruseller och om dyka­ren som var Europas bäst betalde artist.

 

Orienteringspunkter i övrigt på bilden:

5.   Borgarskolan.

6.   Pixfabriken.

7.   F. Ahlgrens Tekniska Fabrik.

8.   Vasaskolan.

9    Gävle teater.

10  Östra skolan.

11. Grand Central Hotel.

12. Alderholmen.

 

Ulf  Kriström

Se mer av Ulf Kriström

 

——————————–

 

14  januari , 2013

 

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website