October 2016

Kultur, 1800-talet

Tage Klingberg – MACKMYRA BRUK

   GD Kultur publicerar här en kortversion av Klingbergs text  18/5 2015.   Tage Klingberg är sjätte generationen på Mackmyra Bruk i Gävle, som hans släkt köpte för 200 år sedan. Han har forskat kring brukets historia och tiden kring köpet av det.   – Jag ville veta mer om mina förfäder och om Mackmyra

Kultur

KYMMER OLOF DANIELSSON 1855-1910

    Kymmer Olof Danielsson, född 14 januari 1855 i Ersholn, Mockfjärd, Kopparbergs län, död 9 februari 1910 i Gävle, var en framträdande fackföreningsledare och förtroendeman i Gävle under en viktig period för den tidiga arbetarrörelsens framväxt.   I sin ungdom arbetade Olof Danielsson med skogs- och flottningsarbete. Han gifte sig 1878 med Lund Anna

Scroll to Top