En präst i Poltava år 1709 men vad hände sedan?

    Författare: Christina Hjalmarson christinahj@telia.com En präst i Poltava år 1709   – men vad hände sedan En het sommardag, den 28 juni 1709, stod slaget vid den ukrainska staden Poltava. Karl XII var skadad i foten och kunde inte föra befäl, men trots detta skulle det planerade anfallet mot ryssarna genomföras. Den hårt slitna svenska armén på ca 20.000 man stod mot 40.000 ryssar.   Den svenska armén led stort nederlag i slaget. Katastrofen var ett faktum Read more [...]

Kerstin Monks några krönikor våren 2010

  Här behövs nog ingen närmare presentation   Se även "Monk Möter" med tillhörande personregister!.       Omställning Publicerat 16 maj 2010   Guruns sekreterare Publicerat 3 maj 2010   Vackert? Tja. Häftigt? Definitivt! Publicerat 24 april 2010   Skämmigt! Publicerat 18april 2010   Sandströms hälsning till Händel Publicerat 12 mars 2010   Äntligen dags för Vinterresan Publicerat 18 februari 2010   - Lyssna på din symfoniorkester! Publicerat Read more [...]

Hindrich Honnon förlorare vid förlisning

  Önskvärda proviantpersedlar. Sundsvall och Härnösand var storamarknadsplatser som gemensamt kallades Norrlandsmarknaden. Hit och härifrån fraktades varor och besökare med många fartyg. För en del gick det mindre bra: Hustrun Margareta Kruse, änka efter Sven Printz, hade anmodat Rolof Macchei att på Norlandz marchnaden hösten 1679, köpa henne några proviantpersedlar. En ½ tunna lax, 6 lispund torra gäddor, 4 lispund ost, 8 lispund smör, 2 sidor fläsk och dessutom sik. Det Read more [...]

Hindrich HONNON som ville bli stadsmajor men blev åtalad

  Handelsman Hindrich HONNON som ville bli stadsmajor   De ideliga klagomålen över krigsfångarnas bevakning här i Gävle föranledde borgmästaren att i februari 1708 föreslå borgerskapet att skiftesvis bestrida vakten mot betalning "och ingalunda för sig skicka pojkar och annat odugligt folk", men förslaget vann av allt att döma inget gehör. Som en illustration av förhållandena kom i stället ett par dagar senare ett nytt bevakningsintermezzo inför rådhusrätten. Krigsfången Read more [...]

Che – Gerillaledaren

    Che - Gerillaledaren som visas på Bio 7:an den 8 - 14/5 2009. 60 kr. Se trailern i ovanstående länk!   Den spännande fristående fortsättningen på Che - Argentinaren. Che befinner sig på toppen av sin karriär och vi följer honom fram till hans död i Bolivia. Efter revolutionens framgångar på Kuba försvinner Che plötsligt och många tror han är död. Men så dyker han plötsligt upp i Bolivia för att fortsätta sin revolution. Snart är revolutionens Read more [...]

Stefan Simander, en lärares tankar

    Stefan Simander har ordet - och MÅNGA strängar på sin lyra!   Hälsa på hos Simanderska palatset....       Lördag 8/5 2010 EN LÄRARES TANKAR   Eleverna i åk 9 börjar nog känna av att det går i rask takt emot slutet och även om det för de flesta mest är sköööööönt, så blandar sig ett visst stänk av osäkerhet och vemod in i klassrummen om en månad klipps den mentala navelsträngen av efter 3 års vardagligt slit och en del individer ser jag aldrig åter!!! Det Read more [...]