Socionomer flyr – SDs danska syskonparti

 

TT  8 december 2014

 

inhyrda-socionomer

 

 

Barn far illa när socionomer flyr

 

SVERIGE

 

Socialkontor blöder. Såren beror på personalbrist och krisen har blivit en guldgruva för bemanningsföretag. Men en konsult som flyger och far till utsatta barn tycker ändå att läget är ohållbart.

 

  • – Många barn hamnar i kläm, säger Lena.

 

Som konsult och utbildad socionom efterfrågas hon i hela landet. Hos små kommuner som saknar socialsekreterare. Men också i stora kommuner med samma dilemma – eller där det saknas kompetens att ta sig an svåra fall. I år har Lena, som vill vara anonym, pendlat till orter i både norr och söder för jobbets skull.

 

– I dag är det en helt annan karaktär på ärendena, mycket svårare än för bara tio år sedan. Samtidigt är det många nyutbildade socionomer som ska hantera detta utan tillräcklig kompetens. De klarar inte alltid dessa barnavårdsärenden.

 

Personalbristen är så akut att kommuner riskerar att svika barn som far illa, anser Akademikerförbundet SSR som gjort en enkät bland sina lokala ordförande. Sju av tio kommuner som svarat visar sig anlita bemanningsföretag för att kunna hantera familjesituationer där barn och unga mår dåligt.

 

– Att hyra in personal vid sjukdom och tillfälliga toppar är en sak. Men det allvarliga är att många kommuner hyr in socialsekreterare kontinuerligt under långa perioder. Barn som far illa möter nytt folk hela tiden. Hur ska dessa barn våga anförtro sig och känna sig trygga? undrar förbundsordförande Heike Erkers.

 

Men konsulter är räddarna i nöden i sammanhanget, kontrar branschorganisationen Bemanningsföretagen.

– Vår bransch är en del av lösningen och inte problemet. Utan inhyrda socionomer blir det ju ingen socionom alls, säger förbundsordförande Henrik Bäckström.

 

Lena upplever ofta att hon kopplas in för sent i ett ärende. När hon har satt sig in i anmälan och lyft på några stenar inser hon att barnet i fråga hade behövt en socialsekreterares hjälp för längesedan.

 

Uppemot en tusenlapp i timmen är prislappen för kommuner som hyr in socionomer. Samtidigt skrämmer kommunernas löner i väg anställda, anser SSR.

 

  • – Nu måste de ta bättre ansvar som arbetsgivare i stället för att bara köpa sig fria.

 

Tuffa ärenden, hotfulla situationer och ett aldrig sinande inflöde av anmälningar gör att många tappar orken och bränner ut sig, menar Heike Erkers.

 

För Lena känns det mer avlastande och givande att hoppa runt bland olika kommuner än att vara kommunalt anställd.

 

– Annars skulle jag behöva hantera ett tjugotal akuta utredningar samtidigt. Då blir det inte bra.

 

John Alexander Sahlin/TT

 

——–

TT  8 december 2014

 

SD:s danska syskonparti rumsrent

 

DANMARK. Främlingsfientliga Dansk folkeparti (DF) har lyckats göra avtryck i dansk politik i över tio år utan att sitta i regering.

 

Allt fler partier har närmat sig DF:S syn på invandring, säger en statsvetare.

 

Ideologiskt står Sverigedemokraterna (SD) nära Dansk folkeparti, även om de i EU- parlamentet finns i olika partigrupper.

 

– Situationen i Sverige påminner om den i Danmark på 1990-talet, då Dansk folkeparti var en oönskad samarbetspartner, säger Sören Risbjerg Thomsen, professor emeritus i statskunskap vid universitetet i Århus.

 

I Danmark har opinionsläget successivt förändrats.

 

– Poul Nyrup Rasmussen sade att Dansk folkeparti aldrig blir rumsrent. Det var socialdemokraternas ståndpunkt. Där kan man säga att de borgerliga ändrade ståndpunkt, de var eniga i några av de invandrarfrågor som DF stod för. Det skedde ett närmande melllan de borgerliga partierna och DF.

 

Nyrup Rasmussen ledde flera socialdemokratiska alliansregeringar på 1990-talet men såg till att hålla DF utanför. Förändringen kom när Anders Fogh Rasmussen sade att man gott kunde stödja sig på DF.

 

Varianten av majoritetsunderlag med DF som stödparti till borgerliga allianser fanns från 2001 till 2011.

 

Hur har då DF påverkat politiken i sin profilfråga – invandringen?

 

– Man kan säga att det har funnits en generell tendens i hela den danska befolkningen att man i stigande grad varit bekymrad över utvecklingen med ett stort antal invandrare.

 

Marlene Eriksson/TTTT

 

————–

Publicerat av Lisse-Lotte Danielson 2014-12-08 för Gavledraget.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top