Skolavslutning i kyrkan – Marcus Lagerroos

Nu är det möjligt med skolavslutning i kyrkan igen!

 

Nu får vi återigen ha kyrkli­ga skolavslutningar. Tack vare Sverigedemokraterna får barnen sjunga Den blomstertid nu kommer, då det tidigare ansetts vara känsligt för att flera verser är konfessionella (religiösa). Riksdagens utbildnings­utskott beslutande 28 april med en tydlig majoritet bestående av Sverigedemo­kraterna och Allianspartier­na att regeringen bör arbeta fram och lägga ett förslag till riksdagen om att konfes­sionella (religiösa) inslag ska kunna få framkomma i offentliga skolor även utanför dess undervis­ningssyfte. Det ska alltså bli fullt möjligt för skolor att kunna fira traditionella hög­tider och använda kyrkor vid skolavslutningar med religiösa inslag.

 

 

Vi har alla fått uppleva den när vi var yngre. Detta var kanske tiden på året som man kände sig som allra mest lyckligast och optimis­tisk efter nästan ett års slit i skolan. Snart nalkas skol­avslutningarna i Sverige igen vilket innebär en stor glädje för många elever som ser fram emot ett välförtjänat sommarlov.

 

Under en längre tid har skolavslutningarna i Sveri­ge förändrats allt mer som många av oss äldre inte kan känna igen oss i idag. Från att till stor del ha präglats av tradition och högtidlighet är det i dag något som inte får den uppmärksamheten som det förtjänar. Det är nu på tiden att kyrkliga skolav­slutningar får det genom­slag som det en gång hade i den svenska skolan där kyrkan själva kan vara på­drivande vid sidan om.

 

Kyrkliga skolavslutningar är en hjärtefråga för Sverige­demokraterna som vi länge har varit starkt pådrivande av i både riksdagen och kyr­komötet. Vi ser det som en viktig knutpunkt då kyrkliga skolavslutningar är en del av vår kultur och historia som binder oss samman genom flera generationer och stärker gemenskapen.

 

En del som är kritiska till kyrkliga skolavslutningar hänvisar ofta till att Sverige idag är ett sekulariserat land och man tycker därefter att skolan inte borde ha något att göra alls med kyrkan. Det är sant att Sverige i dag är ett sekulariserat land omånga betecknar sig som ateister. Men många ser ändå att kyrkan har en vik­tig funktion och roll i sam­hället, inte minst för att vår historia är så sammanflätad med den. Vi är många som uppmärksammar och firar de svenska högtiderna som har en kristen grund som bland annat påsk, alla hel­gons dag, lucia och julen även om vi inte är troende. Utan vi gör det för det är en del av vår identitet och kul­tur som har formats under de tusen år som kristendo­men har funnits i Sverige.

 

Därför har kyrkliga skol­avslutningar en lika viktig roll i det svenska samhället som våra övriga traditioner och som är värda att bevara.

 

Sverigedemokraterna kommer nu att driva frågan i Gävle kyrkofullmäktige. Återigen ska vi fira skol­avslutningarna i kyrkan,så att eleverna ska få en så hög­tydlig skolavslutning som möjligt och för att kyrkan ska bära traditionen vidare.

 

Marcus Lagerroos (SD) ledamot, Gävle kyrkofullmäktige


Publ. 24/5 2016 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website