Sebastian Poppelman, kompletterande berättelse från släktforskarna Gunnar och Sture Gärdenäs

Släktforskarna Gunnar Gärdenäs (94 år nu) och hans son Sture Gärdenäs har bland annat visat släkten Sebastian Popelman i nedanstående sammanställning.

En källa de särskilt vill framhålla är den s.k. Askersundsläkten Kempes familjebibel,skriven av prosten Johan Kempe. Skriften finns hos Släkt och Hävd och en kopia finns på Carolina Rediviva. I skriften finns både födelsedatum för Sebastian Poppelman och en lite tydligare angivelse om hustrun i första giftet.

Noterbart är också att andra släktforskare “so far” har gått bet på Johan Kempes svärfader. Rätt person är prosten i Edsbergs församling, Örebro län Andreas Petri Winge, se Strängnäs stifts herdaminne. De borde ha koll på detta eftersom både Winge och Kempe varit präster i Edsbergs församling.

Sonen Magnus Winge gifter sig med Elsa Poppelman, dotter till Sebastian Poppelman. Magnus är enligt vår bedömning född ca 1682.

                     
                          Sebatian Poppelman
                                        
1650-1709
Stadsläkare i Gävle och medicine provinsialdoktor i Västernorrland
                                             och

                          Catharina Poppelman
                                   
ca 1664-1739

                               Barn
Tomas
Elsa            1692-1771
Karin          1695-
Mårten       1697-
Barbro        1699-

Sebastian Poppelman är född den 13:e maj 1650 i Gävle. Hans föräldrar är rådmannen och handelsmannen Sebastian Poppelman som är född i Flensburg och Elsa Rodde som är av Tysk släkt. 
            Sebastian Poppelman börjar studera vid Gävle Vasaskola runt 1658. Han skrivs in vid Uppsala Universitet den 28 november 1663. Han studerar medicin och fungerar som medarbetare och respondent till Petrus Hoffwenius doktorsavhandlingden 10/11 1677 men når aldrig själv doktorsgraden. Sebastian Poppelman blir kunglig stipendiat 1678.
Skalden Erik Wenneasius skriver följande till Sebastian Poppelman vid hans avresa från Uppsala i augusti 1678

 Så res i Herrans namn! Nu får du som mig tycker
 vad du i läkdomskonst av herr Galeni stycker
 inhämtat, sättia fort, till tine Egne sänd….. 

         Sebastian Poppelman blir stadsläkare i Gävle 1678, där han bl.a.undersöker och rapporterar om stadens brunnar.Han tituleras även “stadsphysicus”. Den 9 jan 1693 väljs Sebastian Poppelman av landshövdingen till rådman i Otto Nilssons ställe (ersatt för sin ålderdom och svaga höft samt enfaldighet) “. Hans Honnon, broder till borgmästaren Hindrich Honnon  beklagar sig 1694hos Rådstuverätten att han hade blivit överfallen och slagen under juli månad samma år av krukmakaren Hindrich Andersson, som kastat ett bräde mot hans bröst. Doktor Sebastian Poppelman samt doktor Fischer, som då satt i rätten med några andra av Magistratspersonerna och tillika var rådmän, tog honom avsides och synade honom men kunde inte finna något tecken på hans kropp som kunde ha orsakats av den kastade brädan.  De tyckte dock att han vid sina 66 år var mycket krasslig. Det intygar även hans hustru.
          Den framstående professorn i medicin i Uppsala Lars Roberg gör ett besök i Gävle 1708.    Av Sebastian Poppelman får han veta att ”han slår väl åder och gjorde första försöket på sin egen arm”. Han kände också väl till kinans värde och nyttjade den i sin s.k. panacea pyretica. Sebastian Poppelman har titeln ”governementmedicus i Gefle”, en ståtlig titel.

        Sebastian Poppelman blir sannolikt den förste universitetsutbildade läkaren i Norrland. Han är verksam fram till sin död den 17 april 1709 i Gävle. Sebastian Poppelman avlider efter ett svårt lidande. Hans verksamhetsområde har varit Gävleborgs och Västernorrlands län. Sebastian Poppelman begravs den 2 maj.
        Landshövdingen i Västernorrlands län Hugo Hamilton påpekar i en skrivelse daterad 2 april 1718 till kunglig Majestät att änkan Catharina Poppelman till framlidne provinsial- och medicine doktorn här i Västernorrland Sebastian Poppelman lever i ett fattigt tillstånd tillsammans med sina barn. Hennes man Sebastian Poppelman har under sina 31 års tjänster inte kunnat förvärva mer än det som under livstiden har kunnat förslå till ett nödtorftigt uppehälle för sig och de sina.
     Det är besynnerligt att provinsial-doktorer här i länet får en ringa lön jämfört med doktorer i andra orter.
      Landshövdingen föreslår att de 6 tunnor spannmål som reserverats för löjtnant Poppelmans änka Magdalena Zenasia i stället bör tilldelas Catharina Poppelman och hennes barn. Det är möjligt efersom Magdalena Zenais har gift om sig.
      Sebastian Poppelman gifter sig första gången den 24 februari 1679 med Catharina Hedraea, dotter till bergsmästaren i Kopparberg och Västmanlands län Thomas Christiersson Hedraeus (1606-1679). Markscheidern (gruvmätare) i Kopparberg Thomas Christiersson Hedraeus begravs samman dag som bröllopet äger rum. Med Catharina Hedraea får han barnen Sebastian född 1680 och Magdalena född 1684. Sebastian reser utrikes. Magdalena avleder 7/8 1737 som ogift. I mantalsängden för 1687 finns både man och hustru angivna. I mantalslängden för 1688 står Sebastian Poppelman utan hustru.

             Sebastian Poppelman gifter om sig ca 1690 med Catharina Poppelman


                   Barn till Sebastian Poppelman och Catharina Poppelman.

     Tomas Poppelman. Regementfältskär i Köpenhamn 1737.

     Elsa Poppelman är född den 13 september 1692. Hon avlider i Strängnäs den 24 oktober 1771. Hon gifter sig med Magnus Winge.

     Karin Poppelman är född 7/10 1695 . hon gifter sig 1726 med handelsmannen Johan Casper Degelou. De får barnen Catharina den 13 februari 1728, Emanuel den 11 september 1729 och Ingrid den 9 november 1730

     Mårten Poppelman är född 28/3 1697. Han arbetar 1729 i amiralitetet som byggnads- och materialskrivare. 1735 är han bokhållare vid kungliga amiralitetet och bor i fastighet nr 50 Valfisken på Ladugårdsgärdet. 1745 är han före detta materialskrivare och 1750 är han avskedad byggnads- och materilaskrivare.

  Barbro Poppelman är född 2/8 1699. Hon arbetar som kammarjungfru 1735. Hon gifter sig 24/6 1740 i Klara församling med handlaren Jonas Berggraf.

   Ett skär i Gävlebukten kallas ännu “Paschans” grund, en förvrängning av Bastians grund. Sebastian Poppelman eller hans far hade väl stött på där.

Inlagt 2 juni 2019

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website