Gatunamnen i Gävle påminner om och hedrar berömda svenskar-2

 

Detta är publicerat i Gefle Dagblad den 12 april 1996

Ur Åke Nyléns tidningsurklipp

 

Johan Ludvig Runeberg
Johan Ludvig Runeberg

PASSAR I VIILASTADEN.  Johan Ludvig Runeberg är inte den enda författare som har gett namn åt en gata i Villastaden. Litterära och mytologiska namn hörde hemma där, medan arbetarstadsdelen Brynäs fick nöja sig med ett enklare namnbruk.

 

Alfred Nobel
Alfred Nobel

 

MAN MED GAVLEANOR. Alfred Nobel, världsberömd uppfinnare, har kopplingar till Gävle genom släkten. Fadern Immanuel som också var uppfinnare bodde här på sin tid – och det är han som gett namn åt NobelparkenSöder. Det finns även en släktgrav NobelGävle kyrkogård.

 

Nobellparken
Nobellparken

Foto: Lisse-Lotte Danielson

 

Nobelius familjegraf
Nobelius familjegraf

Foto: Lisse-Lotte Danielson

—-

 

INTE BARA KUNGLIGHETER

 

Många berömda personer har gett namn till gatorna i Gävle.

 

I Villastaden finns Banérgatan från 1917 och namnet syftar på fält­herren Johan Banér (1596-1641), som gjorde en stor insats under 30- åriga kriget. Han var en skicklig strateg men diskutabel som männi­ska, fyllbult och kvinnojägare.

 

Söder om Bergsvägen ligger Bobergsplan, som kallas så därför att där Lantmäteriverket ligger nu, fanns Bobergs fajansfabrik 1874- 1973. Driften upphörde 1968.

 

Bobergs familjegrav
Bobergs familjegrav

Foto: Lisse-Lotte Danielson 

 

Grundaren var fabrikören Erik Boberg, död 1876. Denne man köpte på 1870-talet ett vattendränkt områ­de på Sörbys ägor och kallade det för Gröneborg, som var namnet på stormannen Joar Blås gård och borg vid Enköping. Därav gatunamnet Gröneborgsgatan, som tillkom 1943.

 

Grosshandlarnamn

 

Brändströmsgatan går förbi Bor­garskolan och namnet är ingen till­fällighet, för skolans äldsta före­gångare Brändströmska Elemen­tarskolan öppnades 1797 och till den skänkte Brändström tomt och peng­ar. Han var redare, grosshandlare med mera.

 

Elfbrinksgatan (1948) kallas så ef­ter grosshandlaren Olof Elfbrink (1773-1835), eller hans son Daniel (1808 – 1835), grosshandlare och re­dare. Engelbrektsgatan (1905) fick namn efter rikshövitsmannen och frihetskämpen Engelbrekt, som mördades 1436.

 

Sådana fosterländska gestalter var mycket populära vid sekelskiftet och Engelbrekt var ett omtyckt ämne i konst och litteratur. Även i Stockholm finns en gata och en kyr­ka som bär hans namn.

 

Kända botanister

 

En mycket berömd botanist och läkare i Gävle var Carl Johan Hart­man (1790-1849). Hans söner Carl och Robert Vilhelm var lärare och gav 1847-48 ut Flora Gevaliensis. Klintbergsgatan kan ha namn efter rektorn vid gymnasiet, den stränge Anders Gustaf Klintberg (1816- 1884).

 

Linnégatan hedrar minnet av blomsterkungen Carl von Linné som i sin Lappländska resa ger en kort skildring av Gästrikland och nämner Gävle.

 

Gatan anlades 1904 men fick nam­net redan 1888.

 

År 1947 döptes Södra Esplanadgatan om till Muréngatan efter Per Murén (1805-1888). Han var indus­triman, riksdagsman, vice talman och ordförande i stadsfullmäktige och så vidare. Hans pengar gick till en fond som bekostade Murénska badhuset, “Murre“.

 

Det låg mellan 1907 och 1966 där polishuset är nu.

 

Nobel har Gävleanor

 

Nobelparken (1961)Söder har namn av uppfinnaren Immanuel Nobel (1801-72) som var far till Al­fred Nobel och bodde på Söder. Det finns en släktgravGävle kyrko­gård. Alfreds farfar var från 1807 kirurgGävle lasarett, som då låg på Öster, där servicehemmet Sofia Magdalena är nu. Han bodde i när­heten av nuvarande Nygatan.

 

Namnet Nobel kommer av Nobelius, som var en latinisering av Nöbbelöv i Skåne. Släkten kom ur­sprungligen därifrån. Nöbbelöv het­te ursprungligen Nyböle, som bety­der nybygge.

 

Petregatan (1948) har detta namn därför att borgmästaren Johan Wil­helm Petre (1819-1900) bodde i när­heten. Han var också en av ledarna för Korsnäs AB.

 

Skalderna finns här

 

Runebergsvägen anlades 1903 och hör till de äldsta gatorna i Villa­staden. Johan Ludvig Runeberg (1804-77) var en finlandssvensk skald och är mest känd för dikten om bonden Paavo och versberättel­sen Fänrik Ståls sägner om kriget mellan Sverige och Ryssland 1808-09.

 

En annan 1800-talsskald var Esaias Tegnér, som är berömd för samlingen Fritiofs saga med forn­nordiskt motiv och den stolta dikten Det eviga, som är en av pärlorna i vår diktning. Där står de sanna or­den “Vad våldet må skapa är vansk­ligt och kort, det dör som en storm­vind i öknen bort”. Tegnérvägen ligger i Villastaden.

 

Arbetarstadsdelen

 

I Villastaden har gatorna litterära och mytologiska namn, ty där bodde redan från början “de fina” och be­suttna. I arbetarstadsdelen Brynäs fick det duga med Första Tvärgatan och så vidare, Andra, Tredje Lång­gatan och så vidare.

 

År 1797 bytte Sämskmakargatan namn till Byggmästargatan för att hedra den då nyligen avlidne stads­byggmästaren Raphael Pousette, som bland annat byggde Kronobränneriet i Strömsbro.

 

Den nuvarande Sämskmakarga­tan tillkom 1941 och ligger vid Väs­tertullskolan. En sämskmakare är detsamma som en skinngarvare. Sämskmakarna eller “sämskarna” som de också kallades hade sina garverier nedanför kyrkan.

 

Jan Sterner

————————————————

maj 08, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website