Kvarteret Albion i Gävle år 1916

 

Publicerat i Gefle Dagblad Söndag 24 maj 1998

Text: Åsa Nilsson och Foto: Mats Åstrand

 

Albion
Albion

 De Lavalgatan 1

 

När skeppsredare Erik Brodin lät bygga Albion, ägde han Brynäs Varv, del i AB Gefle Separator och AB Gefle Porslinsbruk. De två sistnämnda bolagen hade stora anläggningar med ett hundratal anställda, i grannkvarteret till Albion.

 

Albion är ett gott exempel på hur en del industriägare sedan industrialismens genombrott engagerat sig i arbetarnas bostadssituation. Under 1910-talets bostadskris var detta ett inslag, nödbostäder och baracker ett annat.

 

Lägenheterna i Albion utrustades med toalett, vatten, el och avlopp. Gemensamma utrymmen för vila och avkoppling fanns i bostadsplanen med läsesal, bibliotek och samlingssal. I källaren låg bastu och karbad. Speciella rum var avsedda för ved, tvätt och rotfrukter. Skattelängden från år 1919 redovisar 170 boende i Albion; hantverkare, anställda i stadens tjänst och arbetare. Lägenheter på ett rum och kök med alkov över­vägde, därnäst kom enkelrum. Rummen uppvärmdes med kakelugnar.

 

Alf Landén och Nils Åström har daterat byggnadsritningarna i Stockholm i december 1916. Likheten med de uppmärksammade arbetarbostäder som stadsarkitekt Erik Hahr ritade åt ASEA i Västerås är mycket stor. De hygieniska synpunkternas betydelse kan i det yttre avläsas i stora öppna gårdar som gjordes helt fria från uthusbyggnader. Istället anlades lekplats. Byggnadernas höjd avpassades så att innergården fick ljus och där planterades barrträd och lövträd, för lagom skugga.

————————————————————————————-

april 16, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..