Bobergs Dansbana är en dansant 103-åring – av Daniel Olsson

Publicerat  i Mitt Gävle 28 juni 2012.

 

 

 

Att den kände arkitekten Ferdinand Boberg har ritat Gävles välbekanta brandstation är säkert rätt känt. Likaså att han bland annat står bakom Centralpalat­set och Gasklockorna. Men hur många vet att han med största sannolikhet även har ritat en av stadens mer påkostade dansba­nor?

 

För att ta reda på hur det hänger ihop måste vi börja i Stockholm drygt 100 år tillbaka i tiden.

 

Sommaren 1909 anordnades den stora Konst- och industri­utställningen på Djurgården i Stockholm. Det var en påkostad utställning och till denna upp­fördes mängder av specialritade byggnader.

 

Då många hus och utställnings­byggnader var vita kom utställ­ningen även att gå under namnet Den vita staden.

 

Utställningens arkitekt var Fer­dinand Boberg som vid denna tid anlitades för många betydelseful­la uppdrag i Stockholm och på andra orter runt om i landet.

 

 

Konst- och industriutställningen blev så populär att Gröna Lunds tivoli blev utkonkurrerat denna sommar. Mer om utställ­ningen och dess tillkomst finns att läsa i författaren Ulf Sörenson bok “När tiden var ung” som ut­kom 1999.

 

Närmast vattnet låg Nöjesavdel­ningen med bland annat vattenrutschbana, spökhus, biograf och marionetteater och ute i vattnet fanns gondoler som framfördes av inhyrda italienare.

 

En annan av centralpunkterna på nöjesavdelningen var den Pinetska dansbanan. Namnet kom från pianisten och kompositören Theodor Pinet och det var på den­na dansbana som han lanserade den nya amerikanska modedan­sen Boston i Sverige.

 

Den nya dansen och dansbanan blev nöjesavdelningens största framgång med inte mindre än 272 000 besökare som var en och betalade 10 öre för att få komma upp på dansgolvet. Det för tiden nya var att olika samhällsklasser här dansade tillsammans, vilket tidigare inte hade förekommit i huvudstaden.

 

Ferdinand Boberg och hans fru Anna lär ofta ha setts på dansgol­vet om kvällarna under utställ­ningssommaren.

 

Dansbanan hade ursprungligen ett yttertak av spån i skiftande kulörer samt mönstrade pelare i ljusrött, ljusgrönt och gult och taket jämfördes av samtiden med en stor brokig damhatt.

 

På en annan del av nöjesavdel­ningen fanns en byggnad med samma utformning som dansba­nan, men den inrymde i stället ett café som roterade.

 

Den 30:e september stängde ut­ställningen och de specialritade byggnaderna monterades ned. Året efter, 1910, fraktades den populära dansbanan på pråmar till Gävle där den återuppfördes i den nyanlagda Regementsparken intill Hälsinge regemente.

 

Bredvid dansbanan uppfördes en fristående orkesterestrad, vil­ken syns på äldre foton, men den fick dock troligen inte stå kvar så länge i parken.

 

I Regementsparken fanns un­der en kortare tid även olika djur som hölls i burar och som förevi­sades för parkbesökarna.

 

Under de 102 år som dansba­nan har funnits här i Gävle har tiderna som bekant förändrats radikalt. Regementet är numer nedlagt och högskolan har flyttat in i dess ställe, men dansbanan i Regementsparken finns kvar på samma plats där den stått sedan 1910 och den används fortfarande varje sommar.

 

Vid en omfattande restaurering med höga kulturhistoriska am­bitioner sommaren 2003 återfick dansbanan en hel del av sin ur­sprungliga karaktär.

 

Några originalritningar på dansbanan finns tyvärr inte kvar, men konservator Per Mattsson kunde efter framskrapning av originalfärgskiktet och med stöd av teckningar från utställningen och äldre foton få fram den ur­sprungliga dekoren. Den bestod av utställningens vapen, de tre kronorna mellan girlander och kransar, vilka vid restaureringen 2003 målades på nytt längs frisen som löper under taket runt dans­banan.

 

Så vill du uppleva en dansbana som varit en musikalisk mötes­plats i staden i över ett sekel ska du bege dig till Regementspar­ken, allra helst kanske en kväll nu i sommar när föreningen Blås­musik i Regementsparken ger konsert.

Eller varför inte vid annat till­fälle bjuda upp till bos tondans under den brokiga hatten och i tanken förflytta dig tillbaka till den omtalade vackra utställnings­sommaren 1909 när allt gick som en dans…

 

Daniel  Olsson

————————–

Januari 30, 2013

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Scroll to Top