Kärt barn i Gävle har många namn – Nils Palmeby

 

  Foto: Nils Palmeby

 

Att Heartbreak Ho­tel nu heter Slick City är tydligare för besökaren. Det menar ägaren Jonas Levin som också slipper en årlig avgift.

 

Jonas Levin har jobbat på det gamla Heartbreak Ho­tel sedan 15 år tillbaka. 2013 tog han över driften från Karin Formgren och äger i dag krogen tillsam­mans med Filip Karlsson, som framför allt fokuserar på köksverksamheten. Slick City associeras i första hand som en nattklubb, men har även quiz, lunch, skollunch för Realgymnasiet och catering – så även till Järnvägsmuseet.

 

Under Jonas Levins för­sta tid som chef satsades på sportbarskonceptet – redan välprövat i Gävle. Det är en av de saker som har fasats ut. I dag är det huvudsakliga målet att Slick City ska vara en natt­klubb. Publiken är i syn­nerhet mellan 18-40 år. Un­gefär samma publik som Allstar riktar sig mot. Och Jonas Levin känner att vin­den blåser rätt nu. Någon­ting hände omkring som­maren 2015 – Slick City har ökat i popularitet är käns­lan.

 

Invändigt har Slick City re­dan fräschats upp i ljusare färgskalor. Utvändigt kom­mer det hända saker den närmsta tiden. Alla inaktu­ella anslag försvinner och bitar av glaset ska frostas och strajpas.

 

Mest tydligt är skylten som kom på plats för några veckor sedan, vilken Väva­ren-företaget Fyris Neon står bakom. Den drivs av solursprincipen. Så fort det blir mörkt tänds den upp och blir då vit.

 

Namnet Slick City var ti­digare namnet på klubben nere i källaren och mynta­des 2004. Logotypen är densamma i dag. Med tungan längst ut på y:et ger den en känsla av Rolling Stones logga.

 

– Jag funderade på att byta namn direkt när jag tog över för tre år sedan. Men det blev inte så då. Heartbreak är ett så starkt varumärke och förknippat med krogen. Sedan har jag hört snacket och beslutet har vuxit fram. Är man 18- 25 säger man Slick City. Är man 30 plus kanske man säger Heartbreak och är man 50 plus: Wictoria.

 

Det var rätt att byta nu helt enkelt. Beslutet tog Jonas Levin i höstas. Det innebär att Slick City nu slipper be­tala en årlig summa till Lennart Karlssons bolag. Han sitter i mäktiga Stureplansgruppens styrelse och var den som startade Bal­dakinen i samma lokaler som Slick City, 1971. Karls­son var även den som byggde upp Heartbreak Hotel tillsammans med Jerry Williams. Till början var det en kedja med fyra filialer i Sverige.

 

Varför tror du Slick City/ Heartbreak engagerar så många Gävlebor?

  • Det är som en institu­tion. Det har berört så många i Gävle i olika gene­rationer. Och även om det funnits dippar har krogen alltid varit väldigt populär.Från och med nu lär Jo­nas Levin slippa svara på telefonsamtal om det går att boka rum, när Heart­break Hotel är ett minne blott. Och kanske kan nya besökare lockas i stället.

 

  • Det känns som om vi fått lite fler spontangäster på besök i Gävle i helgerna som gått.

 

Vad är visionen för Slick City?

 

  • Att Slick City ska finnas kvar minst lika länge som Heartbreak Hotel. Att vi hänger med i tiden och att vi är Gävles ledande natt­klubb.

Nils Palmeby

Se även FACEBOOKGRUPPEN kommentarer!

 


Publ. av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website