Gävlebutiker som upphört under 2000-talet – av Lisse-Lotte Danielson

Genom att jag ofta söker efter gamla historiska butiker i vår berättelse om Gävle skall jag nu här försöka fånga upp butiker som kommit och försvunnit på senare tid. Detta för att även följande generationer skall kunna ta del av informationen. Denna sida uppdateras successivt.   Någonstans måste man börja och här är mitt första bidrag.

 

I Arbetarbladet, tisdag 15 november 2011 berättas att butiken ”Walk on Shoes”, som tidigare kallades för ”Dojan” stänger. Denna butik fanns i Gevaliapalatset i hörnan av Nygatan/Norra  Kungsgatan.

Publicerat i Arbetarbladet 15 november 2011 av Emma Fagerberg. Läs informationen i följande länk.

Skobutik stänger

Walk on Shoes

Foto: Gun Wigh

———————————–

Herr-City stänger efter 50 år

———————————–

Färgmäster – Eilon Ödén

———————————-

Peter & Lottas skivbutik


Vila i Flanör ersätts av Fanny

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top