Gamla Gefle bilden – Lysénsgården och Sjöströms fabriksbod

Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

(datum och tidning anges ej)

 

Byggnaden till vänster på bilden är Lysénsgården och till höger syns Ångväveriet

Foto: KARL J ÖSTERGREN. Bilden tillhör Länsmuseet

 

Denna gamla bild visar järnvägskorsningen vid Kaserngatan, förmodligen tagen mot Brynässidan mot väster.

 

Däremot visste vi inte vilka hus som syntes i bakgrun­den, Men det vet Ingvar Pettersson i Gävle. I huset till vänster bodde nämligen han och hans föräldrar omkring 1920.

 

Till en början bodde famil­jen i gårdshuset, men de flyttade sedan till stora hu­set. Ingvar kallar huset för Lyse’nsgården efter Lyse’n som hade en lådfabrik där. Denne Lyse’n gick det illa för. Han råkade trampa på en planka som slog upp i ansiktet och gjorde honom blind, berättar Ingvar.

 

Resten av sitt liv gick han sen varje dag runt en rundel som fanns på gården. Varv efter varv.

 

Huset med den höga skor­stenen till höger om Lysénsgården är gamla Ångväveriet. Ingegerd Lundgren från Gävle ringde till Go morron och berätta­de att hennes moster hade jobbat där en gång i tiden. Ingegerd Lundgrens moster jobbade som städerska på Ångväveriet.

 

Det var Eric Sjöström som först startade Sjöströms fabrikbod år 1856. Allt ef­tersom åren gick byggde Sjöström ut sitt väveri. 1877 byggde han ut fabriken så att det fanns plats för 100 vävstolar. 3 maj 1878 stod det klart för invigning. Då jobbade 30 män och 85 kvinnor där. Mer om Eric Sjöström.

 

1918 kom det stora nybyg­get på plats. Då hade väve­riet egen smedja, eget gas­verk och en egen ångkraf­tanläggning. Sjöströms fa­briksbod blev ångväveri.

 

Ångkraftverket eldades med sågspån som hämtades i vagnar från södra station och kom till ångväveriet på en rälsbana.

 

 

Järnvägsspåren i förgrun­den på fotografiet tillhörde UGJ (Uppsala-Gefle Jernväg) och intill skymtar järn­vägsbolagets små verk­städer.

 

Bilden på Lysénsgården och Sjöströms fabriksbod är troligen tagen omkring 1910.

——————————–

November 7  2012

Sammanställt och länkat av lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website