Godtemplarhuset mm – minns någon Den gamla Geflebilden?

Publicerat i Arbetarbladet den ?.

Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

 

 

I Gefle Dagblads serie “Den gamla Geflebilden” efterfrågas om någon minns det gamla Godtemplarhuset. Det framgår inte bland tidningsurklippen om någon svarade på detta så här har jag plockat fram övriga kända fakta om byggnadens historia  SAMMANFATTAT enl nedan.

——————–

 

En grupp läsare hade samlats till överläggning i konrektor Carl Fredrik Sjöströms hem 13 april 1855 och då beslutade man att bilda en ny organisation med namnet Gefle missionsförening.

 

Läsarna hade inte lyckats ordna någon lokal i Gävle för sina sammankomster och beslutade därför att inköpa byggnadstomt nr 97 på Södermalm. Stadsingenjören Rosenbaum ritade och uppförde Missionshuset 1855. De ville arbeta vid sidan om Gävle församling. (Mer info om detta framgår iFrån Gästrikland 1995).  Det kallades för Södra bönhuset.

 

 

Omfattande tillbyggnader skedde 1867 och 1882. Missionshuset rymde mellan 500 och 600 personer och då antalet besökare ökade kraftigt beslöt man att bygga en ny kyrka i närheten av södra järnvägsstationen. Därför såldes nu missionshuset på Södermalm till Gävle Godtemplarloge.

 

 

Omkring 1920 inrymde byggnaden Gävles första biograflokal Rivoli.

 

 

Några år senare återgick byggnaden i frikyrklig ägo och köptes av Pingstförsamlingen år 1924 som deras första fastighet. Deras hus revs 1960-61 för att ge plats åt den nya Filadelfiakyrkan.

 


Filadelfiaförsamlingen hade tidigare i början fått nöja sig med flera tillfälliga lokaler och hyrde av Templet Gestrikland det s k Norra bönhuset som låg på N Kungsgatan 29 och som även kallades Sarons kapell

 

——————————–

November 6 2012

Sammanställt och länkat av lisse-lotte@danielson

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..