Brunnsgatan – S Skeppargatan, hus i Gävle räddas från rivning – Ivo Jezdic

Publicerat  i ? den

Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

Hus som ingår i kommunens kulturminnesvårdsprogram räddas från rivning ?

GÄVLE

 

   Klickbar bild för förstoring.

 

Det gamla trähuset i hörnet Brunnsgatan och Södra Skeppargatan, som länge har varit rivningshotat, är äldre än vad man tidigare trott.

 

Huset som ingår i kommunens kultur­minnesvårdsprogram har tidigare varit daterat till 1902. När kommunstyrelsen igår skulle fatta beslut om trähusets framtida öde framkom uppgifter om att det sannolikt byggdes på 1870-talet.

 

Byggnadsnämnden vill att huset rivs och att man istället bygger ett nytt kom­binerat kontors- och bostadshus på plat­sen. Kulturnämnden anser att trähuset bör bevaras till kommande generationer. Vid kommunstyrelsens sammanträde yr­kade folkpartiet, centern och miljöparti­et avslag på begäran om rivning. Nils Evert (mp) ansåg att byggnadsnämnden återigen skulle utreda ärendet.

 

Stig Källgren (s) ändrade uppfattning och ville också hänskjuta frågan till byggnadsnämnden. Han menade att trä­huset förmodligen är äldre än vad man tidigare sagt.

 

Byggnadsnämnden får nu se över frågan om rivning en gång till. Detta innebär att det fortfarande är oklart om kommu­nen ser en möjlighet att bevara huset. Vid en eventuell rivning kommer han­delsbolaget Nätet, att låta bygga på tom­ten.

 

Bolaget vill bygga ett fyra våningar högt hus, där bl a arbetsförmedlingen vill hyra in sig.

 

Stadsarkitektkontoret har i sitt remis­svar hävdat att trähuset inte är från epo­ken 1870-90. Frågan om husets ålder och intresse rullar vidare i och med gårda­gens beslut.            

 

IVO  JEZDIC

 

Så här gick det!

——————————–

November 6  2012

Sammanställt och länkat av lisse-lotte@daniels

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Comments

Leave a comment

name*

email* (not published)

website