Westergrenska stiftelsen, Gustavsgatan 16. Villastaden – Vallbacken

“Gävlevandringar med Folke

av Folke Löfgren och Barbro Sollbe”

 

 

Johan Westergren var född i Gävle 1859, son till en grosshandlare med samma namn. Han började arbeta i faderns företag, som främst sålde spannmål och kolonialvaror, och efter några år utomlands blev han delägare i det. Efter faderns frånfälle 1899 drev han framgångsrikt rörelsen till sin död 1917, då den såldes till AB Hakon Swenson i Västerås det som senare blev lCA

Hustrun Lotten (Anna Charlotta) var dragondotter från Rimbo. Till sin mans minne gjorde hon ytterligare donationer, bl a till ett barnsjukhus (som nu är rivet), till stipendier vid Borgarskolan, till julgåvor åt behövande änkor och till konfirmationskläder åt fattiga ungdomar.

Westergrenska stiftelsen ritades av Gunnar Wetterling med Birger Sjöberg som medhjälpare.

 

Foto ovan är odaterat och av okänd fotograf

Den här fina portalen tillhör en av Gävles vackraste monumentalbyggnader. “Johan och Lotten Westergrens Stiftelse 1925-1926” står det högt över entrén, Huset ritades av stadsarkitekten i Gävle, Gunnar Wetterling. Det kostade 260.000 kronor att uppföra det.

Professorn i arkitekturhistoria i Göteborg, Björn Linn,anser att mittpartiet ovanför den branta trappan kanske är den mest storslagna entréfasaden efter Södra stations portal. Själva byggnaden har nästan romersk monumentalitet i sina putsfasader.

Huset tillkom genom ett testamente av Johan Adolf Westergren. Han skrev, att “det överskott som möjligen kan bliva, sedan alla i testamentet ihågkomna hade fått sitt”, skulle utgå till välgörande ändamål.

“Min tanke vore då att min hustru i samråd med någon (ifall att överskottet skulle bliva nämnvärt stort, till exempel 100.000 kronor) inköpte eller byggde ett mindre hus med lämpligt läge i Gefle och inrättade ett hem för fattiga ålderstigna änkor eller fruntimmer som fört en hederlig vandel, dock icke större hus än att det anslagna överskottet även räckte till husets framtida underhåll och även delvis till underhåll åt boende.”

Något litet hus blev det dock ej. Överskottet i dödsboet efter Johan Westergren blev så stort att hustrun kunde donera 300.000 kronor för byggnadens uppförande samt senare även överlämna aktier till ett värde av 100.000 kronor till underhåll och drift.

 

Pensionärer och ungdomar

Då huset stod färdigt 1926, kunde enligt donatorernas önskemål ålderstigna änkor eller fruntimmer flytta in i byggnaden. Stiftelsen drevs som ett pensionärshem fram till den l april 1978, då Gävle kommun köpte huset för att använda det till hem för studerande vid den närbelägna lärarhögskolan.

Huset som består av 26 lägenheter – mest enrummare och en samlingssal hade med åren börjat anses som obekvämt för äldre. Det saknades till exempel hiss, fyra lägenheter fick dela på en toalett med mera.

Den som i dag besöker den vackra byggnaden, kan möta unga, glada studerande i trappor och korridorer. De trivs utmärkt på “studenthemmet”, säger de. Läget är det allra bästa. Samlingssalen kommer även till använd- ning. I andra högskolestäder, där det finns studenthem, saknas tyvärr samlingssalar säger en av hyresgästerna.

Hyran är överkomlig, 550 kronor i månaden för ett rum och kök och 500 kronor för ett rum med pentry (1984).

Fastighetens yttre underhåll är eftersatt. Putsen på fasaden mot gården har börjat falla av. I den 9.000 kvadratmeter stora parken har gångarna växt igen och vanvårdats.

– Har Gävle kommun råd att låta den vackra byggnaden förfalla, frågar en av hyresgästerna.

 

 

Efter 1869 års brand fick Gävle sin första stadsarkitekt (1870-1876), Mårten Albert Spiering: Under 45 år därefter, fram till 1922, tjänstgjorde Erik Alfred Hedin. Gunnar Wetterling blev nummer tre i raden Han verkade i Gävle i tio för att sedan bli länsarkitekt i Stockholms län och slutligen stadsarkitekt i Stockholm. Sven H Wranér efterträdde honom i Gävle.

Bland Wetterlings bidrag till Gävles 1920-talsarkitektur märks Baltic (ett hotell öster om järnvägen, nu General Foods kontorsbyggnad), vidare Södra stationen (Maxim), Ericssonska stiftelsen i Villastaden och musikpaviljongen Esplanaden.

Bilden visar den monumentala entrén till Westergrenska stiftelsen. Foto 1984: Leif Jäderberg, Gefle Dagblad.

Ett storslaget hem för ålderstigna änkor

Studenterna har tagit över

Gefle Dagblad 7 juli 1984

Utgiven 1988.

Barbro Sollbe.

Källa: Gävlevandringar med Folke av

Folke Löfgren och Barbro Sollbe.

 

Se mer av Folke Löfgren här!

———————————–

Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top