Borgarskolan, Valbogatan 9 – 11 Väster

“Gävlevandringar med Folke

av Folke Löfgren och Barbro Sollbe”

 

 

 

 

Borgarskolans monumentala entré i vintersnö.

Foto 1983: Lasse Johansson, Gefle Dagblad

 

På vårbilden t.h. syns samma port på husets långsida mot Valbogatan Mellan översta våningens fönster kan sgraffitomålningama urskiljas.

Foto 1981: Leif Jäderberg, Gefle Dagblad

 

 

Den här entrén med porten och det fint smidda järngallret med årtalet 1915 samt bokstäverna GB och Hl leder in till Borgarskolan.

Skolan har sitt ursprung från 1796 då kommerserådet P Brändströmlämnar 10.000 riksdaler till startandet av en elementarskola i Gävle.

 

Peter Brändström (1735-1809) Grosshandlare, skeppsredare, kommersråd.

 

I januari 1797 öppnar den Brändströmska elementarskolan sina portar för ungdom som “ämnar sig till näringsstånden”. Skolan ändrade namn några gånger, bland annat 1890 då Gefle Borgareskolabörjade sin verksamhet efter en helt ny organisation, men med övertagande av den Brändströmska elementarskolans tillgångar. Gefle Borgareskola skulle stå öppen för manlig och kvinnlig ungdom som ville utbilda sig för det praktiska livet — med undervisningen fördelad på särskilda linjer för handel, industri, lantbruk och byggnadskonst.

 

Bild_sid_44 (2)

 

Militärskola

Den byggnad som vi sedan 1966 kallar Borgarskolan (eller Borgis) uppfördes som militärskola för femte arméfördelningenår 1895. Till skolan kommenderades befäl och manskap från infanteriregementen inom arméfördelningen.

Skolan ritades av arkitekt Erik Josephson, som var bror till Ernst Josephson, en av landets mest framstående konstnärer. Originalritningarna till skolan hänger — målade i akvarellfärger — inom glas och ram i skolans expedition. Erik Josephson ritade även Hälsinge regementes kaserner som blev färdiga 1908.

Från den militära tiden har skolan såväl till det yttre som det inre militära drag av tyngd och kraft. På båda sidor om huvudingången finns en kolonnett med ett vackert kapitäl. På kapitälerna står två sköldbärande lejon. På den ena skölden återfinns dåvarande kungen Oscars namn och på den andra skölden kronprinsen Gustafsnamn samt årtalet 1901, då de båda besökte militärskolan.

Lejonen och sköldarna går igen i de så kallade sgraffitomålningarna (dekorationsteknik för putsade fasader, där färgskikten läggs ovanpå varann och mönstret sedan skrapas fram) under taket. Och i några sköldar har man placerat Gävle stads gamla vapen, bokstaven G. Den fina sten balustraden har tyvärr på senare år ersatts med enkla järnräcken. Till det inre har byggnaden ändrats och tillbyggts. Kvar från den militära tiden är några klassrum mot norr som är långa och smala. Här satt eleverna fyra och fyra i varje rad. Innan de satte sig kommenderades det: “Givakt — manöver — sitt!” Eleverna bar uniform, modell Ä, i blått och gult med ståndkrage på vapenrocken och revärer på byxorna. En av eleverna var hälsingesonen och sedermera överbefälhavaren Olof Thörnell.

 

Lokalbyte

Borgarskolan flyttade till före detta Militärskolan på Valbogatan 9—11 och där är den fortfarande. Tidigare hade skolan haft sina lokaler i Berggrenska gården på Södra Strandgatan. Skolan har under sin senare verksamhetstid endast haft fem rektorer på snart 100 år: Axel Edlund 1890—1923, Sven Karsberg 1923—1956, Hartwig Hermansson 1956—1980, Per Bennemo 1980—1984 och nu Olof Leijonhufvud (1988).

Borgarskolan var med sitt Högre handelsinstitut i hög grad en praktisk skola. Den var pionjär inom många områden, bland annat inom språkundervisningen. Till Högre handelsinstitutet sökte sig ibland elever även utanför länets gränser. De återfanns ofta som vuxna i ledande befattningar inom våra järnbruk och industrier. Rektorerna i skolan hade sin egen platsförmedling. Det hände att rektorn och hans medhjälpare innan examensdagen var slut skaffat samtliga elever anställning.

 

Vackra Signe

Så till sist några sanna historier. Då jag bläddrade i den första skolkatalogen fann jag namnet på en elev som var född 1878, Signe Andersson. “Vackra Signe” kallades hon bland pojkarna. Hon erhöll premium ett år och då detta utdelades ropade hennes kvinnliga kamrater i korus:

— Orättvist, orättvist!

De ansåg att magistern satt betyg mera på utseendet än på kunskaperna. Eller var det avundsjuka?

I samma klass gick även blivande bokförläggaren Erik Åkerlund. Han var son till en folkskollärare i Stigslund. Engelskläraren Daniel Elfstrand tyckte att pojken var svag i engelska. Erik sändes till England och skrev efter någon tid ett brev till läraren och klassen på felfri engelska. Brevet lästes upp högt i klassen under stort jubel.

En vänlig miljö i en skola som ej var alltför stor skapade sammanhållning och trivsel. För Gävles näringsliv har skolan haft — och har alltfort — stor betydelse.

 

En byggnad som har tyngd och kraft: Borgarskolan

 

 

Gefle Dagblad 17 mars 1984

Utgiven 1988.

Barbro Sollbe.

Källa: Gävlevandringar med Folke av

Folke Löfgren och Barbro Sollbe.

 

Se mer av Folke Löfgren här!

———————————–

Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website