Första dagen på resten av ditt liv

Fredag 9/10 2009 kl 18:45. – (15/10). Bio 7:an på Filmstaden i Gävle.

 

Första dagen på resten av ditt liv. Mer info.(Endast 60 kr, studerande 50 kr)

 

 

En familjs liv under några laddade dagar med flera års mellanrum. Barn växer upp och revolterar, ger sig i väg och kommer tillbaka – bildligt och bokstavligt. Föräldrar byter stil men förändras knappast. Farfar hackar av gammal vana ständigt på sin son.

———————————–

Detta är en oerhört rik film. Den ger feel-good-känslor samtidigt som den, när den fina fasaden spricker, skapar olustkänslor då den visar på mänskliga reaktioner som självklart inte alltid motsvarar våra egna självbilder över hur allt borde vara. Vår besvikelse när vi inte blir sedda efter våra förtjänster. Filmen visar sekvenser över tiden och belyser de problem som lätt uppstår i olika skeden. Den blandar ögonblick av gemenskap och ömhet med besvikelse och aggressioner.

Den yngsta dottern visar i filmens början en oerhörd tillgivenhet mot alla i familjen och inte minst mot deras skraltiga hund när den äldste brodern måste fatta beslutet att avliva den. Vi ser moderns reaktion när samme son anser sig vara mogen att flytta hemifrån och genomför detta. Eller, hur den yngsta dottern förändras genom tonårens revolt och övergår till att tillfälligt bli den mest problematiska. Hennes enorma besvikelse när ingen i familjen kommer ihåg hennes 16-årsdag och hur modern slår ifrån sig och påminner de övriga att hon inte är den enda i familjen som har ansvar över att komma ihåg sådant.

Den besvikelse som framgår när fadern beskyller sin far och barnens farfar över att denne inte har haft ett enda fotografi av honom framme och aldrig brytt sig om att lära honom sin egen stora passion om vinets hemligheter. Han fick aldrig veta att hans far ständigt bar ett foto på både honom som barn och på sin älskade bortgångna hustru i sin plånbok.

Fadern får i sin tur ta emot beskyllningar av sin egen son att han aldrig berömt honom trots att denne anses vara den mest lyckade av barnen i egenskap av ha blivit läkare. Man blir varse om hur lätt ett mönster upprepas. Modern reagerar när familjen splittras och vill behålla sin familj intakt. När hon sedan inser att förändringar är ofrånkomliga får hon panik över sin ålder och överdriver sitt beteende när hon fortfarande vill framstå som ung.

Familjen speglas över många år. När det oundvikliga händer, att döden till slut drabbar oss alla, visas den starka fina sammanhållningen. Även om handlingen i sig inte är så omvälvande eller händelserik innehåller den ändå olika faser under dess existens som berör mycket starkt. Musiken är så vacker och filmen speglar en vanlig familj på ett mycket trovärdigt sätt med stor ömhet och mycket kärlek. Man är varm inombords när man lämnar salongen.

Lisse-Lotte Danielson för Gävledraget.

Recensioner

Moviezine

Afonbladet

Svenska Dagbladet

Expressen

Gefle Dagblads recensioner.

——————–

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top