Del 10: Gävlebilder 1991 – Fotograf Ingrid Landberg

Vem var Ingrid Landberg?    MINNESORD – INGRID LANDBERG, GÄVLE

 

I FÄRSKT MINNE

 

Text: Ann-Marie Björk

LÄNSMUSEET I GÄVLEBORGS LÄN

 

 

Korsningen Fjärde Tvärgatan och Kaserngatan mot väster. Till höger i backen, ej i bild, ligger Staffans kyrka 1966.

 

 “Gefle Elektriska och Skoreparationsfabrik” på Fjärde Tvärgatan mellan Kaserngatan och Hillmansgatan. Lägg märke till de för Gävle karaktäristiska sandstensgrunderna, rännstenen och den grusbelagda trottoaren.

 

Hörnet Kaserngatan och Tredje Tvärgatan mot väster.

 

Skoreparationsfabriken på norra sidan Brynäsgatan mellan Andra och Tredje Tvärgatan.

 

Korsningen Femte Tvärgatan och Brynäsgatan 29. Skylten visar Berglunds Möbelaqffär, senare Willys möbler. I bakgrunden till vänster byggs nya hus på norra sidan av Brynäsgatan. Bilden är från slutet av 1960-talet.

 

Inne på en av gårdarna på Fjärde Tvärgatan i kvarteret Byn norr om Brynäsgatan. 1966.

 

Femte Tvärgatan söder om Kaserngatan. I bakgrunden skymtar Hillmansgatan. 1954.

 

Från Eriksbergsgatan ledde en liten trappa upp mot Staffans kyrka. Bilden från mitten av 1950-talet. Lägg märke till den fint huggna stengrunden och ledstänger av järn!

 

Staffans kyrka. Bilden från mitten av 1960-talet.

 

En sista finputsning inför konfirmationen i Staffans kyrka i slutet av 1950-talet.

 

Utanför Staffans kyrka. Till höger Olof Andrén. Längst bak i bilden Henrik Ekman och ärkebiskop Hultgren samt Per Bolinder. I bakgrunden till höger arbetarbostäderna vid sockerbruksladan. Bilden från mitten av 1950-talet.

 

Portalen till Gävle varv på Atlasgatan.

 

Brynäs Herrgård. Den låg en bit ovanför den plats där reningsverket nu ligger och revs kring mitten av 1960-talet. Bilden är från 1963.

 

Stadsgrädgården vid Boulognerskogen. I bakgrunden Valskvarnen. 1960.

 

GÅ TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

————————–

Public. 27/10 2015 av Lisse-otte Danielson för Gavledraget.com

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Scroll to Top