Del 9: Gävlebilder 1991 – Fotograf Ingrid Landberg

Vem var Ingrid Landberg?                     I FÄRSKT MINNE

 

Text: Ann-Marie Björk

LÄNSMUSEET I GÄVLEBORGS LÄN

 

 

Brynäsgatan kring mitten av 1960-talet medan det ännu var vänstertrafik. Till höger apoteket Kronan i korsningen Fjärde Tvärgatan.

 

Vinterbild från Stenebergsparken. Stenebergsparken anlades 1925 ocxh var omtyckt av brynäsborna sommar som viner. Bilden från mitten av 1950-talet.

 

Sommarbild från Stenebergsparken, 1958.

 

Ishockey på bollplan i Stenebergsparken. Här ligger idag Stenebergsskolan. Bilden från slutet av 1950-talet.

 

Barnens dag i Stenebergsparken 1959. Till vänster Bertil “Bomben” Carlbaum och till höger Sigge Fürst. Barnen Rosita och Håkan Landberg erhöll andra pris i en maskeradtävling.

 

 Korsningen Tredje Tvärgatan och Brynäsgatan mot norr före 1967 medan det ännu var vänstertrafik. Till höger Olssons chark på Brynäsgatan.

 

Korsningen Fjärde Tvärgatan och Brynäsgatan mott norr. I byggnaden i bakgrunden Skinnlagret, t v salong Cocette. Bilden från mitten av 1960-talet.

 

“Lilla vita” på Brynäs, mellan Tredje och Fjärde Tvärgatan på södra sidan av Brynäsgatan. Skolan byggdes på 1880-talet.

 

Korsningen Tredje Tvärgatan och Brynäsgatan med Wagners blomsteraffär i källaren och Nya Matserveringen en trappa upp. Under 1950-talet var en frukt och konfektyraffär inrymd i källarlokalen.

 

Gemytligt samspråk på Tredje Tvärgatan. Bilden från mitten av 1960-talet.

 

Gammalt och nytt på Brynäs mellan Tredje och Fjärde Tvärgatan, söder om Kaserngatan. Idag med adress Hillmanskroken. 1969.

 

 “Sångare Holms” gård på Tredje Tvärgatan. Bilden från mitten av 1960-talet.

 

Korsnäsgårdarna mellan Femte och Sjätte Tvärgatan på södra sidan om Brynäsgatan. I bakgrunden Femte Tvärgatan 32. Korsnäsgårdarna revs omkring 1970 i och med att Brynäs Centrum skulle byggas. Bilden från omkring 1960.

 

Håkanssons tobaksaffär på södra sidan om Kaserngatan mellan Fjärde och Femte Tvärgatan.

 

GÅ TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

————————–

Publ. 26/10 2015 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

 

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

 

Scroll to Top