Tillåta tiggeri – Humanism eller respektlöst?

 

 

 

 

INSÄNDARE – Att tillåta tiggeri är inte humanism utan respektlöst

 

Gefle Dagblad Måndag 15 december 2014

 

Dagens tolererande av och agerande mot tiggeri skiljer sig på inte från 1800-talets överklassdamers och -herrars, som slängde en slant till den tidens tiggare. Därmed ansåg de sig ha gjort en “Gudi behaglig gärning” med denna skenheliga humanism. Men de lyfte aldrig ett finger för att skilja tiggarna från från denna förnedring.

 

Bakom denna låtsade medmänsklighet fanns i verkligheten inget annat än förakt och avståndstagande mot underklassen.

 

Detta gäller i lika hög grad dem som i dag talar sig varma för att inte förbjuda tiggeriet.

 

Varje dag jag handlar i min lokala butik sitter en ung kvinna på cirka 20 år och tigger hela dagen. Att se henne och andra människor (i dag har vi säkert tusentals) i sin bästa ålder sitta utan att reagera för detta förfall är omänskligt.

 

Att acceptera och inte förbjuda det är inte humanism utan människoförakt. Det är att anse dessa människor så lågt stående att man bedömer dem som värdelösa till allt annat än tiggeri.

 

Att fortast möjligt få bort dem från denna förnedrande situation skulle tyda på verklig medmänsklighet och inte falsk sådan. Det skulle återge dem status som människor. Trots min ateism har jag läst bibeln. Det finns givetvis även i denna bok en och annan levnadsregel som tyder på klokhet av den som tecknat ned det.

 

Ett uttryckssätt som jag tycker de som försvarar tiggeriet borde ta till sig är, “Du ska förvalta ditt pund”. De som stöder tiggeriet anser troligen att dessa människor inte har minsta möjlighet att utveckla sig och därmed höja sig som människa. För ingen som tror på människors lika värde kan påstå att detta är ett värdigt liv. Ett kravlöst samhälle är varken empatiskt eller respektfullt.

 

Jag föddes i en statarstuga och har därefter gjort den så kallade klassresan. Det har givit mig många tillfällen att lära känna de olika bevekelsegrunder som styr människor.

 

Jag har sett dåtidens Fattigsverige där de fattiga och utstötta ständigt kränktes och förnedrades. Men jag har också kunnat konstatera de negativa följderna av det kravlösa samhälle som avlöste det förra.

 

Båda dessa var och är förnedrande och respektlösa mot de människor som faller utanför de normala ramarna eller på annat sätt avviker.

 

Sedan Fattigsverige gick i graven tog snällisterna och tyckasynd-om-isterna över. De kännetecknas av att de alltid betonar sin empati och humanism och att de inte anser det förenligt med en empatisk och humanistisk inställning att ställa krav. Men att påstå sig vara empatisk utan att ställa krav är inte att visa respekt och medkänsla.

 

Jag har träffat många människor under min livsresa. De människor jag uppfattat vara verkligt empatiska är de som också samtidigt har vågat ställa krav på mig. De har därmed visat att de tror att jag har ett egenvärde och kan uträtta saker eller duger något till. Snällisterna och tycka-synd- om-isterna är ofta känslomässigt grunda och deras empati går inte på djupet. De tror att kravlösheten är synonym med humanism och empati. Men där har de totalt fel.

 

Ett förbud innebär därför att du för det första anser att människor har lika värde. För det andra att du betraktar dem som människor med resurser att i någon mån förvalta sitt pund. Självklart kan de behöva stöd för att åstadkomma en förändring.

 

Men detta stöd ska inte i första hand ges av svenska folket till dem som kommer från ett annat land. Att få hemländerna att ta sitt ansvar blir också en mätare på hur kompetenta och handlingskraftiga våra politiker är.

 

Att i alla sammanhang där människor råkat i svårigheter och nödsituationer tilllämpa en slags dumsnällhets- och-tycka-synd-om-ism är hyckleri och allra minst tecken på respekt.

 

Att inte ställa krav inom rimliga gränser är förödande och visar endast på respektlöshet och nedvärdering av de människor man säger har samma värde som jag själv.

 

Till dig som påstår att människor har samma värde vill jag ställa frågan: Skulle du acceptera att din dotter eller son hamnade i samma situation och blev kvar i den?

 

Olle Ljungbeck

————

 

SVAR – Olle, humanismen ger oss “snällister” rätt

 

 

Olle Ljungbecks vassa och kunniga penna har åter varit verksam.

 

Men skjuter han inte lite över målet den här gången? Jag tror inte att vi “snällister” vill permanenta tiggarnas tillstånd på våra gator. Ingen av oss!

 

Vad vi gör är att bistå nödlidande människor här och nu för att de skall överleva. De kommer från länder som på kort sikt vare sig vill eller kan hjälpa. Här har vi dock den möjligheten.

 

Vad gör vi då med dessa tiggare som befinner sig helt lagligt i vårt land? Att förbjuda tiggeriet skulle bara leda till att dessa människor kriminaliseras och kastas ut ur landet. Påföljden för dem blir sannolikt ett liv som är än värre än att tigga i Sverige.

 

Knappast humant.

 

Klart är att det är deras hemländer som har ansvaret men när nu dessa inte tar detta ansvar. Betyder då det att jag ska vara så inhuman att jag ignorerar dem i väntan på en permanent lösning?

 

Även jag är ateist men har svårt att hitta något livsbejakande i bibeln. Däremot finner jag i humanismen stöd för det vi “snällister” gör, nämligen att hjälpa människor i omedelbar nöd. Olle Ljungbeck har rätt i mycket av det han säger.

 

Att ställa krav får människor att växa. Men kraven kan i nuläget inte ställas på tiggarna. Kraven ska ställas på politikerna som har resurser att göra något. Mitt och andra “snällisters” agerande avser inte att permanenta den tragiska situation som råder. Min empati må vars grund men min humanistiska övertygelse säger att jag agerar riktigt.

 

Tomhes – 70 år och utan klassresa

 

———

Svar SKA DE FRYSA IHJÄL?

 

 

Håller fullständigt med Olle Ljungbeck: Att tillåta tiggeri är inte humanism. Varför tillåter våra politiker att människor sitter ute och tigger hela dagarna och sover ute i ur och skur: Ska vi ha det så här i fortsättningen? Ska människor frysa ihjäl i kalla vinternatten? Vad gör kyrkorna? Där finns det ju både plats och pengar att hjälpa dessa våra minsta bröder och systrar. Men nej, ingen reaktion därifrån inte. Ska vi ha dessa tiggare i vårt samhälle så får vi också ta hand om dem.

 

Tant Magda

 

Svar till tant Magda

Hej tant Magda!

Tack för dina kommentarer kring tiggeriet. Jag har aldrig skrivit en insändare tidigare men nu anser jag att jag var tvungen.

 

Ingen människa ska behöva gå hungrig eller frysa i vårt land men tyvärr så finns det människor, barn som vuxna, som gör det. Du undrar varför kyrkorna inte reagerar och på den frågan finns det enkla svaret att det gör de.

 

Läs i tidningarna och lyssna på tv-nyheter. Kolla med församlingarna i din omgivning. Vi har några konkreta xempel som Ricardo och hans bror som ska ha julfirande på sitt kafé i Hedvigslundskyrkan.

 

I Betlehemskyrkan har det varit (och är fortfarande vad jag vet) insamling till de behövande.

 

Lasse Wennman i Korskyrkan med medarbetare ser dagligen till att människor får mat för dagen (se senaste numret av Gestrike Magasinet). I Korskyrkan har det under flera år serverats mat.

 

Församlingsmedlemmar i olika kyrkor bjuder hem medmänniskor som har det svårt, ordnar med boende för dem som saknar bostad.

 

Det är långt ifrån alla som syns och hörs i medierna. Den lilla delen är en bråkdel av vad som sker i verkligheten.

 

Om vi går utanför Gävle stad så finns det otaliga exempel på vad kyrkan gör för sina medmänniskor. Två bra exempel är Klara kyrka i Stockholm och Frälsningsarmén i Sverige över lag. Listan kan göras lång men jag stannar här.

 

Att ha mage att skriva att kyrkorna inte reagerar är både kränkande och en stor lögn. Jag hoppas att du kollar upp fakta innan du skriver nästa gång och att du hör till dem som öppnar ditt hjärta och din dörr för de medmänniskor som du möter och som har det tufft.

 

Dessutom måste poängteras att vi alla har ett ansvar som enskilda individer liksom en större gemenskap att se till att de runt omkring har det bra. Gör man inget själv så kan man inte kräva det av någon annan.

 

Det har inte enbart med pengar att göra. Det är hjärtats inställning som måste justeras rätt.

 

Alla människor är lika mycket värda och alla kan göra något.

Medmänniska

——-

Public i Gefle Dagblad Torsdag 18 december 2014

SVAR  TILL TANT MAGDA DEN 16/12

Välkommen att se hur vi har det

 

Varje lördagskväll sedan tidig höst kommer ett antal “tiggare” till Hedvigslundskyrkan (Pingstförsamlingen i Gävle). Där får de möjlighet att duscha, de får mat och kaffe och de som vill får även mat med sig hem. Under hösten har de även fått varma kläder, skor och filtar. Även andra kyrkor hjälper “tiggarna”.

 

Dessutom har Ricardo och hans bror, Café Paus i Hed- vigslundskyrkan, öppet hus för alla hemlösa på julafton.

 

Tant Magda är välkommen att se hur vi har det.

God jul från Tomten Olle

 

Publicerat 2014-12-16 samt 2015-01-07 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website