Planer – kaffestuga vid Gavleån

Lång brygga

FOTO: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN / SVD /TT

UTDRAG ur artikel Public. i GD 2016-06-08

 

En kaffestuga kan bli verklighet vid Gavle­ån 2017. Kommunen har fört diskussioner med Elite Grand Hotels ägare Bicky Chakraborty om planerna.

 

Bicky Chakraborty

 

– Det är väldigt fint som de har tänkt, säger han.

 

 

Nyligen beslutade kom­munfullmäktige att gå vida­re med delar av den om­stridda så kallade centrum­planen för hur Gävles stads­kärna ska utvecklas.

 

I det budgetförslag som de styrande allianspartierna la­de fram i onsdags finns 57 miljoner kronor avsatta till satsningarna åren 2017- 2020.

 

Bland annat ska stråket längs Norra Strandgatan få ett lyft med strandprome­nad och cykelbana 2017. En lång träbrygga är tänkt att sträcka sig mellan Rådhusesplanaden och gång- och cykelbron vid Elite Grand Hotel.

 

I det vinnande arkitektför­slaget från Karavan Land­skapsarkitekter hade bryg­gan en stenfasad med sand­strand framför hotellet, men det ryms inte i liggan­de budgetförslag. Det gör inte heller den dansbana som planerades på en bryg­ga på andra sidan vattnet.

 

Däremot har kommunen fört diskussioner med ho­tellet om en kaffestuga eller servering vid ån. Enligt ho­tellkedjans ägare Bicky Chakraborty är det kommu­nen som har tagit initiati­vet. Samtal ägde rum för cirka sex veckor sedan.

 

Se artikeln i sin helhet i ovanstående länk!

Maria Carlsson

 


Publ. 2016-06-08 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

 

Jag undrar själv om man tänker  bygga vidare  från denna idé?
Servering framför Elite

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top