Akutsjukhus – Undvik ta Selfie vid polishuset

Gävle sjukhus

Debatt – Vänj er vid tanken på fyra akutsjukhus

Public. i Arbetarbladet 17/3 2015

 

Jag läste i tidningen häromveckan att det finns funderingar på att bygga upp hela Gävle sjukhus på annan plats inom länet.

 

Anledningen till en tänkt flytt skulle vara att det inte går att expandera med ytterligare utbyggnad av sjukhuset och parkeringsplatser för besökare inom de markområden som sjukhuset disponerar.

 

Gävle sjukhus är placerat på en grundvattentäkt som delvis försörjer Gävle med dricksvatten.

 

En utredning om vattentäkten har tydligen gjorts av länsstyrelsen i Gävleborg.

 

Att sjukhuset är placerat på en vattentäkt var känt redan på 1960-talet, när planeringen av Gävle Sjukhus Etapp II A utfördes. Detta gällde även för utbyggnad av nya akutmottagningen på 1990-talet samt senaste tillskottet av en ny operationsbyggnad år 2014.

 

Vad beträffar parkeringsplatser, så finns en parkeringsutredning från 1970-talet för ett parkeringshus på nuvarande markparkering nedanför psykkliniken.

 

Jag vill även påtala att hänsyn tagits till rådande omständigheter beträffande grundvattentäkten när Etapp IIA byggdes och även när Carlsborgscentralen (panncentralen) byggdes på 1970-talet.

 

Alla byggnader som har byggts inom Gävle sjukhusområde är utförda med vattentäta betonggrunder i källarplanen, detsamma gäller även oljecisterner på Tolv- forsområdet samt oljeledningar från dessa ner till panncentralen Carlsborg. Alla oljeledningar är ingjutna i vattentäta betongkulvertar. Detta är vad som gjorts hittills vid Gävle Sjukhus mellan år 1960 och år 2015 för att skydda grundvattnet, men det kanske ställs högre krav i dag vid byggnation på grundvattentäkter?

 

På 1990-talet byggdes ett nytt akutsjukhus i Bollnäs och med detta sjukhus hade Gävleborg fem akutsjukhus i länet, nämligen Gävle-, Sandvikens-, SöderhamnsBollnäs-, och Hudiksvalls sjukhus.

 

På 1990-talet kom en utredning fram till att Gävleborg hade för många akutsjukhus, varvid beslutades att det endast skulle finnas två akutsjukhus i länet, nämligen Gävle sjukhus och Hudiksvalls sjukhus.

 

Sandviken, Bollnäs och Söderhamn skulle endast ha dagkirurgi och vissa medicinska mottagningar.

 

Med de nya tankarna att lägga ner verksamheten vid nuvarande Gävle sjukhus och bygga ett nytt akutsjukhus på annan plats, så kanske det är vettigare att tänka sig att behålla Gävle Sjukhus som det är i dag samt åter utnyttja Sandvikens- och Bollnäs sjukhus med vissa ombyggnader, för att nå dagens standard och krav på ett modernt fungerande akutsjukhus, dock i ett mindre format. Det måste bli ett betydligt billigare alternativ för skattebetalarna att överföra vissa medicinska specialistenheter från Gävle till Sandvikens resp. Bollnäs sjukhus och på så sätt frigöra vårdplatser på Gävle och Hudiksvalls sjukhus. Som det är i dagens läge har vi ju väsentliga driftskostnader på i princip tomma byggnader på Sandvikens och Bollnäs sjukhus.

 

Det handlar endast om att göra en kvalificerad organisationsförändring som erfarna läkare och sjuksköterskor kan reda ut för regionens akutsjukvård.

 

Avståndet mellan Sandviken och Gävle är ju endast cirka två mil och mellan Hudik och Bollnäs cirka 9 mil.

 

Jag föreslår att hela landstingsledningen (regionledningen) med politiker och direktörer försöker att vänja sig vid tanken, som landstingsrådet Kärnström uttryckte det i Gefle Dagblad, att återgå till fyra fungerande akutsjukhus för region Gävleborg, nämligen Gävle- Sandvikens-, Hudiksvalls-, och Bollnäs akutsjukhus. Två stora och två små akutsjukhus.

Rolf Stenberg – före detta byggprojektledare Landstinget Gävleborg

——-

polishus

Ta inte en selfie utanför polishuset

PUBLIC. I ARBETARBLADET 17/3 2015.

 

Om du fotograferar polishuset i Gävle så riskerar du att hamna i fängelse i upp till ett år.

 

Sedan i höstas råder avbildnings- och fotoförbud vid polishuset i Gävle. Det är ett brott att på något vis avbilda byggnaden.

 

I Gävle finns ett antal så kallade skyddsobjekt. Det kan vara byggnader, anläggningar eller områden som anses vara så viktiga för samhället att de måste skyddas extra mycket. Detta styrs av skyddslagen och skyddsförordningen och det är Länsstyrelsen som beslutar ifall en byggnad ska skyddsklassas.

 

Länsstyrelsen får inte heller berätta hur många faciliteter som är skyddsobjekt, men genom att studera lagtexten kan man ganska snabbt gissa sig till vilka byggnader eller områden det skulle kunna handla om. Där nämns bland annat, förutom rena försvarsanläggningar, sådant som el-, vatten- och telekommunikationer. Lok och järnvägar kan också klassas som skyddsobjekt.

 

Men alla polisstationer är inte per automatik skyddsobjekt. Det beror till stor del vad de rymmer för verksamheter.

 

Arbetarbladet ringer upp Christer Lindgren som är verksamhetsskyddschef vid Polismyndigheten i Gävle.

– Anledningen till att polishuset är ett skyddsobjekt är att det finns ledningsfunktioner här. Ute i landet finns det polisstationer som inte är skyddsobjekt, säger han.

 

Skyddsobjekt har i regel också tillträdesförbud, men för polisstationen i Gävle har man gjort ett undantag på den punkten. Det eftersom man ska kunna besöka stationen för att göra en anmälan eller ansöka om pass och andra ärenden, berättar Christer Lindgren.

 

Alltså, låt bli att fotografera eller på annat sätt avbilda polishuset. Du riskerar böter eller fängelsestraff i upp till ett år om du fotar den byggnaden. För journalister kan det bli ett dilemma, men Mikael Hedström, presstalesperson vid polisen i Gävle, har en liberal inställning i frågan.

 

– Vi kallar ofta till pressträffar utanför polishuset. Är det en ansvarig polis med på bilden så är det inga problem att fota. När det gäller gamla arkivbilder så löser vi det från fall till fall, säger han.

Jörgen Svendsen

——

Public. av Lisse-Lotte Danielson 17  mars 2015 i Gavledraget.com.

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website