Nygatan enkelriktas och dyrbar glaskur byggs 1952 – Ulf Kriström

 

rp_Ulf-Kriström-190x190.jpg

GEFLE DAGBLAD FREDAG 2 OKTOBER 2009

 Ur Åke Nyléns tidningsurklipp

 

 

Då knorrade cyklisterna

 

Nygatan_enkelrikt_1952

FOTO: CARL LARSSON / UR LÄNSMUSEETS SAMLINGAR

 

När spårvagnarna slutade trafikera centrala Gävle i oktober 1952 inne­bar det en hel del nymodigheter för Gävleborna. Det handlade in­te bara om att det byggdes en dyr vänthall i Esplanaden, dessutom passade Gävle Stad på att utan för­varning enkelrikta Nygatan. Till allmän förvåning och förtrytelse, såvitt man kan förstå.

 

Det innebar att cyklisterna som kom från Öster och skulle in till exempelvis Stortorget var tvung­na att välja den södra delen av Nygatan, där spårvagnarna hade gått, för det var vänstertrafik på den tiden.

 

Det var inte uppskattat. På den norra delen var gatan asfalterad sedan länge, men på den södra var det kullersten på många ställen. Kom man cyklande där så smatt­rade det under hjulen och man studsade liksom fram om färden gick någorlunda bra. Hade man otur körde man ner i spårvagns­spåren, och då blev det ännu be­svärligare.

 

artikeln

 

En nutida cyklist kan naturligt­vis inte ens förstå problemet, men på den tiden tyckte de flesta att det kändes frl att bryta mot lagen och köra mot enkelriktat.

 

Ulf  Kriström

———————————————-

 

Publicerat i Gefle Dagblad Söndag 4 oktober 2009

 

Hållplats i Esplanaden är ingen nyhet

 

Vantkuren_1

Den lilla glaskuren kostade lika mycket som en ny och fräsch tvåfamiljsvilla

 

Tekniska kontoret vill bygga en busshåll­plats i Esplanaden, och det anses så full­ständigt okonventionellt och omtumlande att man begär bygglov och kallar till press­konferens och ställer till en massa tumult kring det hela.

 

Som om en hållplats i Esplanaden skulle vara något nytt. Det byggdes faktiskt en där redan för 57 år sedanstadsbussar började rulla längs gatorna i stället för den röda spårvagnslinje som lades ner den 20 oktober 1952. Korsningen hette den, kort och gott, och den låg längs Norra Kungsga­tan mittemot det som såväl då som nu är Handelsbanken.

 

Dagen efter det att spårvagnarna slutade rulla i centrum kunde GD visa bild på den nya vänthallen. Den var vid det laget syn­nerligen omdebatterad, både på politisk nivå och bland folk i allmänhet. Framförallt retade det folk att den blev så dyr.

 

Som möjligen framgår av bilden var det ett ganska anspråkslöst bygge. Det erbjöd tak över huvudet för väntande passagerare och viss bekvämlighet för Industriverkens personal som skulle sköta busstrafiken. Ett litet pentry med kylskåp, värmeskåp och toalett men just inte mer. Och allt detta beräknades kosta cirka 60.000 kronor – ett belopp som man på den tiden utan vida­re kunde köpa en. toppmodern tvåfamiljsvilla för.

 

Den politiska oppositionen tyckte att det var onödigt dyrt, och det kunde man mel­lan raderna läsa att GD:s reporter också tyckte.

 

Korsningen stod kvar till nyår 1973, så den fick trots allt göra sitt jobb i mer än 20 år.

 

Skandalbygget

 

Det framgår inte vad den nu aktuella hållplatsen kostar. Som en tvåfamiljsvilla?

 

Ulf  Kriström

Ulfs-böcker

—————————————————

 

maj 18, 2013

Gå till StartsidaSammanställt  av lisse-lotte@danielson.be

 

Scroll to Top