Gefle Energis historia började år 1892

gavle_energi_historia

Gävle Energis historia

 

Gävle Energi har funnits i över 120 år. Starten dateras till fredag den 23 september 1892 då elektriciteten gjorde sitt intåg i Gävle. Grosshandlare Sten Nordström hade startat Gefle Elektriska Belysningsaktiebolag vilket är grunden till dagens Gävle Energi.

 

Konsul_Sten_Nordstrom.jpg

 

Nordström ägde även Hagaströms Tegelbruk varifrån kraften hämtades. På den historiska fredagen 1892 kopplades ellampor på i hans kontor och affärDrottninggatan 16, Centralpalatset, Centralstationen, Gevaliapalatset och Centralhotellet.

 

Hagaströms Tegelbruk

  Hagströms Tegelbruk

 

Ledningen, som var hela sex kilometer lång, gick utmed Gefle-Dala jernväg. Från luftledningen gick sedan jordkablar i Nygatan och Drottninggatan till respektive transformatorer som fanns i husens källare. Det här var något helt nytt på området.

 

Elproduktionen tillhörde framtiden

Vid den här tiden fanns endast två anläggningar med transformatorer i Sverige, en i Bollnäs och en i Motala. Till skillnad från dessa på 1000 volt var Gävleanläggningen dubbelt så stor. Den första elen var privat, men stadsfullmäktige var tidigt inne på att elproduktion tillhörde framtiden.

 

Snabb utveckling

Det första kommunägda vattenkraftverket blev Strömdalen då byggbeslutet togs år 1900. 1903 gick de privata elpionjärerna, med 253 abonnenter, ihop med stadens elektricitetsverk som hade 296 abonnenter. Föreståndare för elektricitetsverket var Ivar Hök – en tjänst han blev tilldelad efter lottdragning!

 

stromdalen_vattenkrafteverk

 

Sedan gick utvecklingen snabbt med nya kraftstationer, uppköp av andra privata elföretag, byggandet av den första kaplanturbinen för kommersiell drift, övergång från lik- till växelström, gasleveranser, spårvagnar och fjärrvärme.

 

Vår mycket snabba resa genom historien har kommit fram till nutid. Med en offensiv satsning på bredbandsutbyggnad, fjärr- och närvärmeutbyggnad samt elhandel skickar Gävle Energi och GavleNet oss vidare in i framtiden.

————-

Public. av Lisse-otte Danielson 2015-12-11 för Gavledragt.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står   Starta  diskussionen.

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website